Πῶς ἐξομολογοῦσε ὁ στάρετς Θεόφιλος, ὁ διά Χριστόν σαλός

 O στάρετς Θεόφιλος ο διά Χριστόν σαλός (1788-1853).  Ήταν παράξενο να βλέπης – έχουν πη αυτόπτες μάρτυρες – πώς ο μακάριος [ο στάρετς Θεόφιλος ο διά Χριστόν σαλός] έκανε την εξομολόγηση των ανθρώπων που έρχονταν σ’ αυτόν. Δεν ρωτούσε για τις αμαρτίες τους, όπως συνήθως κάνουν οι πνευματικοί, αλλά έχοντας ακουμπήσει τ’ αγιασμένα χέρια του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Στάρετς Θεόφιλος, ὁ διά Χριστόν σαλός, διδάσκει ταπείνωση στόν ἄγριο ταῦρο!

Ο Στάρετς Θεόφιλος (1778-1853).  Ο Ιβάν Κάτκωφ […] ήρθε στον Στάρετς [Γέροντα] Θεόφιλο [δια Χριστόν σαλός] να εξομολογηθή και καθώς του μιλούσε για τις προσωπικές του υποθέσεις, ανέφερε ότι είχε έναν ταύρο που ήταν ιδιαίτερα ατίθασος.  «Αγόρασα έναν ταύρο, Μπάτουσκα [Παππούλη]. Σχεδίαζα να τον κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά τώρα δεν ξέρω τι να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας βλέπω μία σταυρόσχημη ἀκτίνα νά κατεβαίνει ἀπό ψηλά

  Ο στάρετς Θεόφιλος(ο Άγιος Θεόφιλος ο δια Χριστόν σαλός εδώ) ιερομόναχος του ρωσικού βορρά, που ασκήθηκε σε διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια του Κιέβου, δεν έπαυε, ακόμα και όταν λειτουργούσε, να σκανδαλίζει τους άλλους αδελφούς με την παράξενη συμπεριφορά του. Ο τότε μητροπολίτης Κιέβου Φιλάρετος, ενοχλημένος απ’ όλα αυτά κάλεσε τους συμβούλους του, για να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, βλέπω μιά ἀκτίνα ἀπό Φῶς σέ σχήμα Σταυροῦ νά ἔρχεται ἀπό ψηλά καί νά σκεπάζη τόν Λειτουργό ἱερέα καί ὅλους ὅσους βρίσκονται ἐκεῖ μαζί του. Μερικές φορές τούς καλύπτει ὅλους ἀνεξαιρέτως. Βλέπω μιά παράξενη δροσιά νά κατεβαίνει στά Τίμια Δώρα καί φωτεινοί Ἄγγελοι νά πετοῦν πάνω ἀπ’ τήν Ἁγία Τράπεζα ψάλλοντας: «Ἅγιος, “Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ’ πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης Σου!» ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ .

Ο βιογράφος του Στάρετς Παρθενίου στόν επίλογό του, περιληπτικά αλλά με βάθος καί σαφήνεια απεικόνισε τήν πνευματική του σχέση με τόν αγιασμένο Φιλάρετο, γράφοντας τά εξής: «Μεγάλη ήταν η αγάπη του “Αγίου Φιλάρετου γιά τον Στάρετς Παρθένιο, αλλά καί απεριόριστη η αφοσίωση του Στάρετς πρός εκείνον. Κι αυτός ο πνευματικός δεσμός, εξασφάλιζε παρηγοριά καί στους…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὄχι! ὅλα ἔχουν τελειώσει! Ὁ Θεός εἶναι Δίκαιος. Μέ πρόσβαλαν, μέ κατέστρεψαν καί μ’ ἄφησαν σάν ζητιάνο. Ὁ Κύριος ἔδωσε καί ὁ Κύριος τ’ ἀφαίρεσε». ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

Στο Κίεβο ζούσε τότε ένας πλούσιος ζωέμπορας ο Ά. Ντώφ. Η σύζυγός του ήταν ευλαβής καί μέ φόβο Θεού. Αλλά εκείνος ήταν ένας αγροίκος, σκληρός καί ολιγόπιστος άνθρωπος. Η γυναίκα του δέν έλειπε από τήν εκκλησιά καί τά Μοναστήρια, καθώς τής άρεσε νά δίνη ελεημοσύνη, νά βοηθάη τούς φτωχούς καί περιπλανώμενους προσκυνητές καί ευλαβείτο πολύ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. «Μή τολμήσης νά τό σκεφτῆς κἄν. Πήγαινε ὅσο πιό γρήγορα μπορεῖς».

Η Μαρία Ντουντάρεβα, σύζυγος κάποιου μεσίτη, ήθελε από πολύ καιρό να πάη στό Κίεβο. Εξ αιτίας όμως της επιδημίας της χολέρας του 1853, ανέβαλε το ταξίδι της. Είχε μιά σχολαστική φροντίδα γιά την υγεία της. Τελικά όμως τό ριψοκινδύνευσε καί ξεκίνησε. Καθώς πλησίαζε στό ερημητήριο Κιταγιέφσκαγια, αποφάσισε νά δη καί τον Στάρετς Θεόφιλο. Φτάνοντας στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Ἕνας χωρικός ἦρθε στό Κίεβο νά προσκυνήση καί πῆγε στόν μακάριο νά τόν συμβουλευτῆ καί νά τόν εὐλογήση γιά νά μπῆ σέ Μοναστήρι.

Ενας χωρικός ήρθε στό Κίεβο νά προσκυνήση και πήγε στόν μακάριο νά τον συμβουλευτή καί νά τόν ευλογήση γιά νά μπη σέ Μοναστήρι.  Ο Στάρετς Θεόφιλος τόν άκουσε καί μετά ρώτησε: «Θέλεις να φας;».  Ο χωρικός έγνεψε με τό κεφάλι καταφατικά. «Ορίστε φάε», κι έδωσε στό νεαρό λίγη σούπα. Στόν πάτο της γαβάθας υπήρχε κάτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ). Ἕνας ἡγούμενος, σέ κάποιο ἀπό τά Μοναστήρια τῆς Ἐπαρχίας τοῦ Κίεβου διηγεῖται:

Ένας ήγούμενος, σε κάποιο άπό τά Μοναστήρια τής Επαρχίας τού Κίεβου διηγείται: «Τό 1852 συμπλήρωσα τις σπουδές μου στό εκκλησιαστικό σεμινάριο τού Κούρσκ κι ένοιωσα τήν επιθυμία νά γίνω Μοναχός· έτσι πήγα στήν Λαύρα τού Κίεβου γιά προσκύνημα. Είχα άκούσει ότι ό Στάρετς Θεόφιλος δεν ευλογούσε τό ίδιο όλους καί γι’ αυτό πρίν πάω στό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἡγουμένη Σεραφείμα τοῦ μοναστηριοῦ Φλορόφσκυ τοῦ Κιέβου.Ὁ Στάρετς Θεόφιλος ὁ διά Χριστόν Σαλός, ἀσκητής τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Στις 5 Ιουλίου 1853, στις 8 μ.μ. η ηγουμένη Σεραφείμα του Μοναστηριού Φλορόφσκυ του Κίεβου καί η Μοναχή ‘Αγνή, η οικονόμος του Μοναστηριού, έφτασαν στήν Λαύρα μέ σκοπό νά παρακαλέσουν τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο, νά λειτουργήση στό Μοναστήρι τους, τήν ημέρα πού πανηγύριζε η εκκλησία τους, αφιερωμένη στήν εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Ο Δεσπότης υποδέχτηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μπάτουσκα!!! Ἀλήθεια καί τρισαλήθεια, εἶναι σιμιγδάλι!». «Βιάσου καί σέρβιρε τούς καλεσμένους μας κουτούτσικε πρίν κρυώση».

 Άλλο ένα περιστατικό πού διηγήθηκε ο ύποτακτικός του Στάρετς Θεόφιλου: Ό Στάρετς είχε μεταφερθή στό ερημητήριο Γκολοσεγιέφσκαγια. Μιά ημέρα, τόν Μάϊο του 1853, περίπου έξι μήνες πριν τόν θάνατό του, ο μακάριος φώναξε τόν υποτακτικό του: «Παντελεήμων! ’Άς πάμε στό δάσος νά προσευχηθούμε στον Θεό». Καθώς βάδιζαν, ο Στάρετς διάβαζε τό Εύαγγέλιο, έψαλλε κι έπλεκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ .«Κάτσε κάτω! Κάτσε ἀμέσως!Ὁ Κύριος καθοδηγεῖ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Αὐτός θά ὁδηγήση τό μικρό μας κοχύλι!».

Ο μακάριος περπατούσε κάποια ημέρα στήν όχθη του Δνείπερου πρός τήν Λαύρα. Ο υποτακτικός του Παντελεήμων ήταν μαζί του. Ήταν περίπου δυό ώρες πριν σημάνουν οι καμπάνες της εκκλησίας. Φτάνοντας στο μέρος πού οι σπηλιές της Λαύρας δεσπόζουν στόν λόφο, ο Στάρετς είδε μιά βάρκα δεμένη στήν όχθη καί είπε: «Ξέρεις τί σκέφτομαι Παντελεήμων;». «Τί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καλά τότε, γνώριζε ὅτι, σ’ αὐτό ἐδῶ τό μέρος θά λάμψη σύντομα ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ κι ἕνα μεγάλο Μοναστήρι θά χτιστῆ. Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

 Ο μακάριος προείπε και το ακόλουθο πού αφορούσε την ίδρυση του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας Ιονόφσκυ. Στο αγρόκτημα Σάμπουργκ του ρρημητηρίου Κιταγιέφσκαγια, ζούσε η δόκιμη μοναχή Πελαγία. Έτρεφε μιά αληθινή ευλάβεια πρός το πρόσωπο του Στάρετς και με αγάπη εκπλήρωνε κάθε διακονία πού θα της ανέθετε ο μακάριος. ’Αν της έλεγε να πλύνη μιά πουκαμίσα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. «Νά τό θυμᾶστε φίλοι μου! Σ’ αὐτό τό σημεῖο θά χτιστῆ ἕνα Μοναστήρι, καί πολλοί ζωντανοί καί νεκροί θά βροῦν ἐδῶ ἀνάπαυση».

Εχουμε αναφέρει στά προηγούμενα κεφάλαια τόσες περιπτώσεις καί ενδεικτικά γεγονότα, τά οποία μάς έπεισαν γιά τό γνήσιο Θείο χάρισμα της διόρασης, πού είχε ο Στάρετς Θεόφιλος. Κι επιπλέον, γιά τήν σύνεση καί την ακρίβεια μέ την οποία τό χρησιμοποιούσε, για νά συμβουλεύη καί νά διορθώνη τις ψυχές, σ’ αύτόν τόν μάταιο κι αμαρτωλό κόσμο. Στά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Στάρετς Θεόφιλος, ὁ διά Χριστόν Σαλός, Ἀσκητής τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ἡ χήρα

Η Μαρία Ματθέγιεβνα Γκένζο, χήρα πλουσίου γαιοκτήμονα από την Χέρσωνα, είχε μπλεχτή σε μιά Δικαστική υπόθεση, γιά αρκετά χρόνια με τους κουνιάδους της, που αφορούσε τα κτήματα. Εξ αιτίας της έλλειψης πονηριάς εκ μέρους της, έχασε τήν δίκη καί τώρα ήταν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. Στήν απόγνωση της έκανε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο γιά επανεξέταση της Δικαστικής…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ) “Ὁ Στάρετς δέν μιλοῦσε καθαρά στόν καθένα. Στούς πολλούς χρησιμοποιοῦσε παραβολές μέ σημασία.”

Ο Στάρετς δεν μιλούσε καθαρά στόν καθένα. Στους πολλούς χρησιμοποιούσε παραβολές μέ σημασία. Είχε ακόμα τήν συνήθεια νά δίνη στόν επισκέπτη του κάποιο αντικείμενο πού από μόνο του δέν είχε κάποιο νόημα, αλλά προφητικά φανέρωνε τήν τύχη πού τόν περίμενε π.χ. μιά στάμνα, μιά φλούδα δέντρου, ένα σάπιο μήλο, ένα αχλάδι, ένα κομμάτι πίττα, ένα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.,«Έ, σύ λευκοχέρα ἀρχόντισσα! Καί γιατί ἔχεις γδύσει τούς δουλοπάροικους μέχρι καί τό τελευταῖο τους πουκάμισο; Γιατί τούς πέταξες στόν δρόμο χωρίς ἕνα κομμάτι ψωμί;

Μιά άλλη φορά μιά ονομαστή γαιοκτήμων ήρθε στόν μακάριο περιτριγυρισμένη από ένα ολόκληρο πλήθος δουλοπαροίκων, καθισμένη στήν άμαξά της. Σταμάτησε μπροστά στήν κατοικία του μακαρίου καί μ’ ένα χαμόγελο άρχισε νά κοιτά πίσω απ’ τό μονόκλ πρός όλες τίς κατευθύνσεις. «Γιά πες μου σέ παρακαλώ. Που είναι αυτός ο Θεόφιλος πού μένει εδώ;», ρώτησε υπεροπτικά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εἶσαι καθημερινά μιά ἄπιστη σύζυγος. Καί ποιός ἦρθε ἐδῶ νά μοῦ ζητήση εὐλογία φορώντας μεταξωτά; ” Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Οταν έφευγε από τό κελί του ο μακάριος Θεόφιλος, ποτέ δέν το κλείδωνε, ακόμα κι όταν έλειπε ο υποτακτικός του, γιατί πάντα υπήρχε μιά ομάδα άπό κόσμο, κυρίως γυναίκες, πού περίμεναν κοντά στο κελλί του. Δέν υπήρχε τρόπος νά γλυτώση απ’ αύτές. Ερχονταν νά τον συναντήσουν ακόμα καί λίγο πριν πάη στήν εκκλησιά. Έτρεχε από…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, ἀγόρασε θυμίαμα καί κεριά καί δῶστα στήν ἐκκλησία γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σου, γιατί τόχεις ρίξει μόνο στίς δουλειές καί πουλᾶς ψάρια». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

 Ένας ναυτικός, από τήν πόλη του Κέρτς ο Αντρέϊ Γκαπτσένσκο, ήρθε μέ τήν γυναίκα, τήν κόρη καί μιά αδελφή του γιά προσκύνημα στό Κίεβο, τό 1851. Οι προσκυνητές πέρασαν αρκετές μέρες στό Κίεβο. Έχοντας επισκεφθή τά άξιόλογα μέρη, κατέληξαν στο Κιτάγιεφ γιά νά συναντήσουν τόν Στάρετς Θεόφιλο. Ο μακάριος βγήκε απ’ τό κελί του καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μήν τρῶς ψάρι Τετάρτη καί Παρασκευή καί μή λείψης ποτέ ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Ένας μικροαστός από τό Κίεβο, ο Θεράπων Ντομπροβόλσκυ, είχε μεγάλη επιθυμία νά γίνη δόκιμος στήν Λαύρα. Γιά τρεις συνεχόμενες ημέρες πήγαινε μαζί με την μητέρα του να δη τον Στάρετς καί νά πάρη την ευχή του, αλλά ο Θεόφιλος συνεχώς τον απέφευγε στέλνοντάς τον, πότε στόν ξενώνα καί πότε στήν εκκλησία. Την τρίτη ημέρα, όταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στάρετς Θεόφιλος, ὁ διά Χριστόν σαλός: «Ὁρίστε, ἦρθες στό Κοινόβιο γιά νά μᾶς μολύνεις μέ τόν καπνό σου»

Εκτός απ’ τήν αγάπη του καί τήν μέριμνα γιά τά πουλιά καί τά ζώα, ο Στάρετς Θεόφιλος, είχε κι άλλες συνήθειες: π.χ. αντιπαθούσε τους καπνιστές καί δεν άντεχε τήν μυρωδιά του καπνού. «Βλέπεις, έχεις δηλητηριαστεί μέ τό φαρμάκι του διαβόλου», θα έλεγε πολύ αυστηρά σέ κάποιον επισκέπτη πού κάπνιζε: «Ορίστε, ήρθες στό Κοινόβιο γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κι ἔχεις συμφιλιωθεῖ μέ τόν Θεό;». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Σε μιά άλλη περίπτωση, ο μακάριος συνάντησε έναν περαστικό γαιοκτήμονα, στά δάση του Κιτάγιεφ και του είπε: «Που πηγαίνεις;». «Στό σπίτι Μπάτουσκα». «Κι έχεις συμφιλιωθή με τον Θεό;». Ο γαιοκτήμονας ένοιωσε μπερδεμένος, αλλά προχώρησε παρακάτω χωρίς να δώση απάντηση. «Δεν συμφιλιώθηκες;» του είπε ο Στάρετς ακολουθώντας τον. «Μάθε τότε, ότι ήρθες εδώ καλά, αλλά όταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μετάνοια τοῦ ἀδίστακτου τυχοδιώκτη. Ὁ στάρετς Θεόφιλος ὁ διά Χριστόν σαλός, ἀσκητής τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.(1788-1853 μ.Χ.)

Ο Θεόφιλος ιδιαίτερα απέφευγε τήν συνάντηση με διανοούμενους καί μέ τους επιφανείς κοινωνικά. Περισσότερο απ’ όλους όμως αντιπαθούσε εκείνους πού ονομάζονταν «άνθρωποι της άμαξας», αυτούς δηλαδή πού καθισμένοι πάνω σε άμαξες έρχονταν νά δουν τόν Θεόφιλο σάν κάτι αξιοπερίεργο. «Τί ζητάτε από έναν βρωμιάρη σαν κι εμένα;» συνήθιζε να ρωτάη τους ενοχλητικούς επισκέπτες. «Γιατί μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης