Κυριακή Γ΄Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως) – Ταπεινοί στό θρόνο (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Ταπεινοὶ στὸ θρόνο «Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. 4,16)     (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὑπερήφανος, πολὺ ὑπερήφανος. Ἰδίως ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας. Καυχᾶται γιὰ τὴ δύναμί του, γιὰ τὰ πλούτη, τὴν τέχνη, τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Η προσκύνηση του τιμίου Σταυρού Συναξάρια Τριωδίου   Την τρίτη Κυριακή των Νηστειών εορτάζουμε την προσκύνηση του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Επειδή με τη νηστεία των σαράντα ημερών και εμείς κατά κάποιο τρόπο σταυρωνόμαστε και γινόμαστε νεκροί από τα πάθη και αισθανόμαστε πικρία, με το να πέφτουμε σε ακηδία και να απογοητευόμαστε, για τον λόγο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν αὐταπάρνηση στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ[:Μάρκ.8,34-38 και 9,1]   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ   ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ   «Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: Εάν κάποιος θέλει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παγκόσμια ζυγαριά

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ! Πίσω ἀπό τόν ΣΤΑΥΡΟΝ, κάτω ἀπό τόν ΣΤΑΥΡΟΝ, πάνω σέ ΣΤΑΥΡΟΝ!.. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι… Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μρκ. Η΄ 34). Ὅποιος θέλει νά γίνῃ ἀληθινός μαθητής τοῦ Κυρίου, οφείλει να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Μαρκ. 8, 34-39,1) (Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος)

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως      «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. 8, 34). Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν αἴροντα τὸν Σταυρὸ Του Κυρίου χωρὶς νὰ φέρουμε τὸν δικὸ μας σταυρό. Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὸς ὁ Σταυρός; Εἶναι ὅλες οἱ δοκιμασίες, τὰ ἐμπόδια καὶ οἱ θλίψεις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Μρκ.η 34-38, Θ 1) Ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, σχετικά μέ τήν ἀνάγκη αὐταπαρνήσεως προκειμένου νά γίνουμε ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΝΕ΄ τοῦ ἁγίου στό Ὑπόμνημά του στό Κατά Ματθαῖον Ευαγγέλιον)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ(Μρκ.η΄34-38,θ΄1) «Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: “εάν κάποιος θέλει πράγματι να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, ας προετοιμαστεί να υποστεί πολλές θλίψεις και…

Συνέχιση ανάγνωσης

” Ποιοί εἶναι αὐτοί πού δέ θά γευτοῦν θάνατο προτοῦ δοῦν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ να ’ρχεται δυναμικά;” (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ  Προσέξτε τώρα πώς τελειώνει το σημερινό ευαγγέλιο: «Αμήν λέγω υμίν, εισί τινες των ωδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου, έως αν ίδωσι την βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει» (Μάρκ. ΘΊ). Αλήθεια σας λέω, σας διαβεβαιώνω, πώς μερικοί απ’ αυτούς πού βρίσκονται εδώ τώρα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ “.Ἀκοῦστε τα αὐτά ὅλοι οἱ πιστοί. Μήν ὑπερεκτιμᾶτε τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τό ἔλεός Του θά τό δώσει καί στούς ἀμετανόητους βλάσφημους μόνο σ’ αὐτή τή ζωή. Στήν τελική Κρίση, τή θέση τοῦ ἐλέους θά τήν καταλάβει η δικαιοσύνη.”

Εδώ τώρα έχουμε το σπουδαιότερο λόγο που πρέπει να φοβούνται εκείνοι πού σ’ αυτή τη ζωή δεν έχουν επίγνωση του φόβου της αμαρτίας. Είπε ο Κύριος: «Ος γάρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τη  γενεά ταύτη  τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη  δοξη…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.” Εὐλογημένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού σ’ αὐτή τή ζωή ἀγάπησαν τό Χριστό κι ἔμαθαν νά ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά Του μέρα και νύχτα, μαζί μέ τήν ἀνάσα καί τό χτῦπο τῆς καρδιᾶς τους. Πάνω ἀπό τήν ἄβυσσο θά γνωρίζουν ποιόν πρέπει νά καλέσουν γιά βοήθεια”

«Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» (Μάρκ. η’36- 37). Τί θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλον τον  κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του; Ή τί αντάλλαγμα μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του; Τα λόγια αυτά…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.”Γιατί ὁ Κύριος κάνει τήν κλήση αὐτή σ’ ἐκείνους πού ἀναλαμβάνουν τό σταυρό τους;”

  Η παράκλησή μας όμως, πάνω απ’ όλα είναι μεγάλη επειδή μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε. «Ακολουθήτω μοι», λέει. Γιατί ο Κύριος κάνει την κλήση αυτή σ’ εκείνους πού αναλαμβάνουν το σταυρό τους; Πρώτα για να μην πέσουν και τσακιστούν κάτω από το βάρος του. Η ανθρώπινη ράτσα είναι τόσο οδυνηρά αδύναμη, πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Οὐ μόνον δέ τήν θείαν εἰκόνα προσκυνήσεις, ἀλλά καί τοῦ Σταυροῦ αὐτοῦ τόν τύπον. Σημεῖον γάρ ἐστί μέγιστον καί τρόπαιον Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου καί πάσης τῆς ἀντικειμένης φάλαγγος· διό καί φρίττουσι καί φυγαδεύονται τοῦτον τυπούμενον ὁρῶντες.(Φ Δ ἁγ. Γρηγο­ρίου τοῦ Παλαμᾶ Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν Νομοθεσίας  117.33…) Σήμερα, ἀκριβῶς στό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς. Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης Σήμερα, ἀγαπητοί μου, Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ὕψωσε τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ κάλεσε τὰ τέκνα της νὰ τὸν προσκυνήσουν. Καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἄκουσαν τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου… » καὶ προσκύνησαν τὸ τίμιο Ξύλο μέσα στοὺς βασιλικούς. Τιμὴ στὸ σταυρό! Νά ἕνα γνώρισμα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θρόνος τῆς Χάριτος καί «οἱ ἀσυνείδητοι». Κυριακή Γ΄των Νηστειών. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ὁ θρόνος τῆς Χάριτος καί «οἱ ἀσυνείδητοι» Κυριακή Γ΄των Νηστειών Αποστολικό Ανάγνωσμα (Εβρ. Δ΄ 14 – Ε΄ 6) Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης Τρίτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής! Μα πότε κι όλας φθάσαμε στο μέσον του Σταδίου; Κι όμως, αδελφοί μου, ο καιρός περνά, μάλλον εμείς περνούμε και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου

   Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή…

Συνέχιση ανάγνωσης