Ὅσιος Θεόδωρος ὁ ἐν Κυθήροις ἀσκήσας

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ ΑΣΚΗΣΑΣ   Τῇ ΙΒ´ τοῦ μηνὸς Μαΐου. Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Θεόδωρος ὁ ἐν Κυθήροις, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται [919-948].     Εὐλόγησον Πάτερ. Θεόδωρος, ὁ ἐν Ὁσίοις Πατὴρ ἡμῶν, ἤκμασε ἐπὶ Ῥωμανοῦ βασιλέως, πατρίδα ἔχων τὴν ἐν Πελοποννήσω Κορώνην, γονεῖς δὲ ἐπισήμους καὶ θεοσεβεῖς. Ἡ μήτηρ αὐτοῦ, στείρα οὖσα, πρότερον,…

Συνέχιση ανάγνωσης

†Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἐννέα μαρτύρων τῆς Κολά, ἐν Γεωργίᾳ.

Τό μαρτύριο τῶν ἐννέα παιδομαρτύρων ἔγινε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. στή Γεωργία. Σ᾿ ἕνα μεγάλο χωριό τῆς νοτιοδυτικῆς Γεωργίας, στήν πεδιάδα Κολά, ὅπου εὑρίσκονται οἱ πηγές τοῦ ποταμοῦ Κύρου, ἐζοῦσαν ἐλάχιστοι Χριστιανοί. Οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἦσαν ἀκόμη εἰδωλολάτρες. Τά παιδιά τῶν Χριστιανῶν ἔπαιζαν μέ τά παιδιά τῶν εἰδωλολατρῶν καί μόλις ὁ ἱερεύς ἐκτυποῦσε τήν καμπάνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος νεομάρτυρας Γεώργιος ὁ Σέρβος

Ο άγιος νεομάρτυρας Γεώργιος ο Σέρβος (1515)   11 Φεβρουαρίου   Ο νέος και ευσεβής Γεώργιος, από την πόλη Κράτοβο της Σερβίας (σημ. στην περιοχή των Σκοπίων), για να γλυτώσει το παιδομάζωμα των Τούρκων επί σουλτάνου Βαγιαζήτ, εγκατέλειψε την πατρίδα του και εγκαταστάθηκε στην Σόφια, όπου παρακολούθησε την διδασκαλία ενός ευσεβούς ιερέως, ονόματι Πέτρου, ασκώντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης, ὁ Ἑλεήμων Πνευματικός.

Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης, ο Ελεήμων Πνευματικός.   22 Ιανουαρίου. Ο Όσιος Βησσαρίων Κορκολιάκος, ο Αγαθωνίτης, γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1908, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ανδρέας. Στα 18 του χρόνια πήγε στην Καλαμάτα, όπου συνδέθηκε με πνευματικούς ανθρώπους και αποφάσισε να εισέλθει στον ιερό κλήρο. Έγινε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Βενιαμίν ὁ Ἡσυχαστής, ἐρημίτης στή Νιτρία τῆς Αἰγύπτου (+4ος-5ος αἰῶνας).

Όσιος Βενιαμίν ο Ησυχαστής, ερημίτης στη Νιτρία της Αιγύπτου (+4ος-5ος αιώνας).   29 Δεκεμβρίου.   Tοις εν καλώ λιπούσι γήρα τον βίον, Kαι Bενιαμίν τον καλόν συναπτέον. Στή Νιτρία τῆς Αἰγύπτου, ὅπου ἔζησαν οἱ πιό ἅγιοι μοναχοί, ἀσκήτευε καί ὁ μακάριος Βενιαμίν. Γιά τήν ἐνάρετη ζωή του εἶχε λάβει ἀπ᾽ τό Θεό πλούσιο τό ἰαματικό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Λαυρέντιος ὁ ἐν Φρατζανώ τῆς Σικελίας.

Όσιος Λαυρέντιος ο εν Φρατζανώ της Σικελίας. 30 Δεκεμβρίου.   Ένας από τους σημαντικότερους ελληνορθοδόξους μοναχούς του Ιταλιώτικου μοναχισμού. Γεννήθηκε στo Φρατζανώ της Σικελίας (κοντά στη Μεσσήνη) το πρώτο μισό του 12ου αιώνος. Ορφάνεψε πολύ μικρός και έγινε μοναχός στην ελληνική μονή του Αγίου Μιχαήλ στην Τροϊνα, ενώ έπειτα μόνασε στην μονή του Αγίου Φιλίππου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δύο Ἅγιοι μέ τό ὄνομα Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοποι Ἱεροσολύμων.

Δύο Άγιοι με το όνομα Μόδεστος Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων.   16 Δεκεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου (Προστάτης των ζώων).   Στο Συναξάρι του Δεκεμβρίου υπάρχουν δύο Άγιοι που φέρουν το όνομα Μόδεστος, ενώ και οι δύο ήταν Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων. Ο πρώτος, είναι Ιερομάρτυρας και εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ ο δεύτερος είναι Όσιος και τιμάται στις 16…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου (1). Εἰς τὸν Δανιήλ. Ὕπαρ Θεὲ βλέπει σε νῦν ἐπὶ θρόνου, Τμηθεὶς Δανιὴλ οὐκ ὄναρ καθὼς πάλαι. Εἰς τοὺς τρεῖς Παῖδας. Εἰ μὴ θανεῖν τρεῖς Παῖδες ἤρων ἐκτόπως, Ὡς τοῦ πυρὸς πρίν, ἦρχον ἂν καὶ τοῦ ξίφους. Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιοι Ἱερομάρτυρες Παΐσιος καί Ἀββακούμ ὁ Διάκονος ἐκ Σερβίας.

Άγιοι Ιερομάρτυρες Παΐσιος και Αββακούμ ο Διάκονος εκ Σερβίας. 17 Δεκεμβρίου.   Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Αββακούμ ο Διάκονος, γεννήθηκε στη Βοσνία το 1794, και ονομάστηκε Lepoje από τους γονείς του. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν ακόμα μικρός κι έτσι η μητέρα του τον πήγε στο μοναστήρι Mostanica, όπου ο θείος του ήταν ο πνευματικός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἀλύπιος ὁ κιονίτης.

Άγιος Αλύπιος ο κιονίτης   26 Νοεμβρίου Ο όσιος πατήρ ημών Αλύπιος γεννήθηκε στην Αδριανούπολη της Παφλαγονίας επί βασιλείας Ηρακλείου (610-641). Όταν η μητέρα του κυοφορούσε ακόμη, είδε σε όραμα ένα αρνάκι που αντί για κέρατα είχε δύο κεριά αναμμένα, μια προφητεία για τα θεία χαρίσματα με τα οποία ο δούλος του Θεού θα ήταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἀκάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι».

Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι».   26 Νοεμβρίου.   Κακὸν φυγὼν πᾶν Ἀκάκιος ἐν βίῳ. Καλοῖς ἀπείροις ἐντρυφᾷ λιπὼν βίον.   Ο Όσιος Ακάκιος αναφέρεται από τον Άγιο Ιωάννη, που συνέγραψε την Κλίμακα [ 30 Μαρτίου] γι’ αυτό και ονομάζεται «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι». Μόνασε στη Μικρά Ασία (στο Μοναστήρι Κελλιβάρα του όρους Λάτρου)…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Στυλιανός

ΠΗΓΗ:ΕΔΩ   Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   Ελάχιστα και πενιχρά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον βίο του αγίου Στυλιανού. Επιλεγμένος εκ κοιλίας μητρός από Θεού ο όσιος Στυλιανός, απαλλάχθηκε από την απάτη και ματαιότητα του κόσμου τούτου καθώς μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και ασπάσθηκε τον μοναχικό βίο. Υπερείχε όλων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Γεώργιος ἐκ Ροσσάνο τῆς Καλαβρίας

Όσιος Γεώργιος εκ Ροσσάνο της Καλαβρίας, μαθητής του Οσίου Νείλου του Νέου του Καλαβρού.   24 Νοεμβρίου. Όταν κάποτε ο Όσιος Νείλος έστειλε τον μαθητή του Άγιο Στέφανο στο Ροσσάνο [26 Σεπτεμβρίου] για να αγοράσει μία περγαμηνή, αυτός επέστρεψε συνοδευόμενος από ένα ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους άνδρες της πόλεως. Το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής

  Αρχιμ. Δημήτριος Καββαδίας   Ο Άγιος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής, ο προστάτης των ιεροψαλτών και θεραπευτής των παθήσεων του λαιμού.   Την 6η του μηνός Νοεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Παύλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού ο οποίος μέσα από τα σχετικά υμνολογικά κείμενα παρομοιάζεται με τους δικαίους Άβελ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Θεοσέβιος ὁ Ἀρσινοίτης

ΠΗΓΗ:ΕΔΩ   Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣΕΒΙΟΣ Ο ΑΡΣΙΝΟΙΤΗΣ   Αν πόλεις φηµισµένες περηφανεύονται γιατί κάποιος άγιος πέρασε, έστω και για λίγο, από τα μέρη τους και αν χώρες ξακουστές και πολυάνθρωπες σεμνύνονται για την καταγωγή απ’ αυτές μεγάλων προσωπικοτήτων, πόσο περήφανη θα πρέπει να νιώθει η επαρχία µας, η επαρχία της Πάφου, γιατί ανέδειξε µια από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Νέος, ἐκ Λεονταρίου Πελοποννήσου.

Άγιος Γεράσιμος ο Νέος, εκ Λεονταρίου Πελοποννήσου. 15 Σεπτεμβρίου.   Στη στρατιά των Οσίων, λαμπρή θέση κατέχει και ο Όσιος ο Νέος ο Θαυματουργός, ο εκ Λεονταρίου της Πελοποννήσου. Έζησε και ασκήτευσε στην Ιερά Μονή Aγίας Τριάδος Σουρβιάς, την οποία έκτισε εκ βάθρων ο Όσιος Διονύσιος του Ολύμπου πρίν 150 περίπου χρόνια, βρίσκεται δε στα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀββᾶς Ποιμήν

Ὡς ἐκ λύκου χαίνοντος ἡρπάγη βίου,Ποιμήν, τὸ θρέμμα τοῦ μεγίστου ποιμένος.Ποιμένα εἰς μέγαν ἑβδόμῃ εἰκάδι ᾤχετο Ποιμήν.     Ο Όσιος Ποιμήν καταγόταν από την Αίγυπτο. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών πήγε να βρει τα έξι αδέλφια του που ασκήτευαν στην έρημο της Σκήτης: ο Ανούβ [6 Ίουν.] ήταν ο μεγαλύτερος και ο Παΐσιος ο μικρότερος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνσκ ( †13 Αὐγούστου)

  Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ ( †13 Αυγούστου)   Ο Άγιος Τύχων γεννήθηκε το 1724 από φτωχούς γονείς στο χωριό Κορέτζκ της επισκοπής του Νόβγκοροντ. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, πήγε να δουλέψει σε κάποιους χωρικούς για να βγάζει ίσα-ίσα το ψωμί του. Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Σχολή και κα­τόπιν στο Ιεροδιδασκαλείο του Νόβγκοροντ, όπου…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς   Ἰουστῖνος ὕπνωσεν Σέρβος ὁ μέγας, Θεολόγων σύνεδρος, Ἁγίων φίλος. Θεανθρώπῳ ἥνωται ὑπνώσας λέων Ὀρθοδοξίας.     Ο Όσιος και θεοφόρος πατήρ Ιουστίνος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1894 μ.Χ., ξημερώματα του Ευαγγελισμού στην πόλη Βράνιε της νοτίου Σερβίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σπυρίδων και η μητέρα του Αναστασία. Κατά την βάπτιση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ νέος Ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀγαθάγγελος

Ο νέος Οσιομάρτυς του Χριστού Αγαθάγγελος πηγή:εδώ Ποιός θα ακούσει χωρίς να δακρύσει και να συγκινηθεί το ένδοξο και κατανυκτικό μαρτύριο του Οσιομάρτυρα και Νεομάρτυρα Αγαθαγγέλου, με το οποίο δοξάσθηκε ο Θεός, η Ορθοδοξία και το Γένος μας, ιδιαίτερα δε η Σεβασμία Μονή μας, η οποία τον προετοίμασε γιά τον δοξασμένο θρίαμβο;   Ο Άγιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Καθμπερτ ἐπίσκοπος Λίντισφαρν

Ο άγιος Κουτβέρτος επίσκοπος Λίντισφαρν   20 Μαρτίου Ο άγιος Κουτβέρτος (Cuthbert) από νεαρής ηλικίας ήταν ταγμένος να φυλάει κοπάδια στην κοιλάδα του Λάντερνταλ, στη σημερινή μεθόριο Σκωτίας και Αγγλίας. Μια νύχτα, καθώς αγρυπνούσε προσευχόμενος, είδε την ψυχή του αγίου Αϊντάν [31 Αυγ.], επισκόπου Λίντισφαρν, να υψώνεται στα ουράνια, και αποφάσισε να στρατευθεί και αυτός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ   Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ – ΕΔΩ Το λαμπρό αυτό άστρο της ευσεβείας ανέτειλε τα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας για να σκορπίσει τη θεία ευσπλαχνία στον σκλαβωμένο λαό της Αθήνας και να φέρει στην ευθεία οδό της αρετής πλήθος ψυχών που κινδύνευαν.     Η κατά κόσμον σεμνή κόρη Ρηγούλα (ή Ρεβούλα)…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀ Δίκαιος Συμεών ὁ Θεοδόχος

  ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ Δεν ήταν ιερέας ο Συμεών, αλλά «ένας άνθρωπος που έμενε στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ήταν πιστός και ευλαβής και περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ, καθοδηγώντας τον το Άγιο Πνεύμα. Του είχε λοιπόν φανερώσει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία» (Λουκ. 2,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Σαλαμάνης ὁ Ἡσυχαστής.

Όσιος Σαλαμάνης ο Ησυχαστής. 23 Ιανουαρίου.   Οἴχῃ χαμερποῦς καὶ χαμαιζήλου βίου, Ὑψηλὲ πράξει καὶ λόγῳ Σαλαμάνη.     Ο Όσιος Σαλαμάνης καταγόταν από μια κωμόπολη, που ήταν χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Ευφράτη και ονομαζόταν Καπερσανά. Επειδή αγάπησε την ερημική ζωή, ακολούθησε την οδό της μοναχικής πολιτείας και έστησε το κελί του κοντά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ βίος τῆς Ὁσίας Σμαράγδας (Ὀνιστσένκο)

Ο βίος της Οσίας Σμαράγδας (Ονιστσένκο) 10 Ιανουαρίου   Βιντσέντσιου Ντάσκαλου – Περιοδικό ”Lumea monahilor”, nr. 113, noiembrie 2016, pp. 28-31.   Μετάφραση – επιμέλεια π.Γεώργιος Κονισπολιάτης Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1858 στο χωριό Μαρκόβτσι,περιοχή Τσερνίχιν,στην Βόρεια Ουκρανία, στην οικογένεια του Αβραάμ και της Μαρίας Ονιστσένκο. Μετά τον θάνατο του συζύγου της και καθώς τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Δανιήλ ὁ Ἠσυχαστής τοῦ Βορονέτς

  Ο όσιος Δανιήλ ο Ησυχαστής του Βορονέτς 18 Δεκεμβρίου   Ο όσιος πατήρ ημών Δανιήλ του Βορονέτς γεννήθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα στην Μολδαβία από γονείς πτωχούς. Σε ηλικία δεκαέξι ετών ασπάσθηκε τον μοναχικό βίο στην Μονή Αγίου Νικολάου και έλαβε το όνομα Δαυίδ. Τέλειος ήδη από τα παιδικά του χρόνια στην αρετή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μηνᾶς

Mίαν φοράν πηγαίνωντας ένας Xριστιανός να προσευχηθή εις τον Nαόν του Aγίου τούτου Mηνά, εκόνευσεν εις ένα ξενοδοχείον. O δε οικοκύρης του ξενοδοχείου γνωρίσας, ότι ο ξενοδοχηθείς είχεν άσπρα εις τον κόλπον του, εσηκώθη κατά το μεσονύκτιον και εφόνευσεν αυτόν. Eίτα κατακόψας όλα τα μέλη του σώματός του, έβαλεν αυτά εις ένα ζιμπίλι και τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς καί Ὁμολογητής Νικόλαος Προμπάτωφ.

Άγιος Νέος Ιερομάρτυς και Ομολογητής Νικόλαος Προμπάτωφ.   11 Νοεμβρίου.   Ο Ιερομάρτυς Νικόλαος γεννήθηκε το 1874 στο χωριό Ίγνάκεβο, κοντά στην πόλη Κάντομα της επαρχίας Ταμπώφ. Ήταν ό μικρότερος γιός του ιερέα π. Αλεξάνδρου Προμπάτωφ καί της πρεσβυτέρας Έλικωνίδας. Σπούδασε στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Κασιμόφσκι και στο Εκκλησιαστικό Σεμινάριο του Ταμπώφ υπό συνθήκες μεγάλης ανέχειας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Βραχύσωμος ἤ Κολοβός

Όσιος Ιωάννης ο Βραχύσωμος ή Κολοβός. 9 Νοεμβρίου. Ἰωάννην ἔκρυψε γῆς βραχὺς τόπος, Ὅς, κἂν βραχὺς τὸ σῶμα, τὴν πρᾶξιν μέγας.   Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από τη Θήβα της Αιγύπτου και ονομάστηκε Κολοβός επειδή ήταν κοντός σωματικά. Υπήρξε από τους μεγάλους ασκητές της ερήμου και διακρίθηκε κυρίως για την εγκράτεια της γλώσσας του και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ   Πολλῆς ὠφελείας καὶ σωτηρίας εἶναι πρόξενον, εὐλογημένοι Χριστιανοί, νὰ διηγῆταί τινας τῶν ἁγίων Μαρτύρων τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ κατορθώματα, καὶ οὐ μόνον ἐκεῖνος ὁποῦ τὰ διηγεῖται ὠφελεῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες ἔχουσι μέγα διάφορον εἰς τὴν ψυχήν τους. Διότι, ὅταν ἀκούῃ τις, πῶς ἐπολιτεύθη ὁ δεῖνα…

Συνέχιση ανάγνωσης