Περί φιλοπτωχίας. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κυριακή της Αποκρέω αναγινώσκομεν  μετά την Στιχολογία τον Περί Φιλοπτωχίας λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου   ΛΟΓΟΣ ΙΔ’   ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΙΑΣ     1. Άνδρες αδελφοί, πτωχοί όπως και εγώ, διότι είμεθα όλοι πτωχοί και έχομεν ανάγκην της θείας χάριτος, έστω και αν φαίνεται ότι ο ένας υπερέχει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Δῶσε κάτι, ἔστω καί τό πιό λίγο, σέ ἐκεῖνον πού ἔχει ἀνάγκη …Ἄν δέν ἔχεις τίποτε, δάκρυσε»

 Όσο καιρό πλέεις με ούριο άνεμο, βοήθησε εκείνους που έχουν ναυαγήσει. Όσο είσαι υγιής και πλούσιος, βοήθησε εκείνον που κακοπαθεί. Μην περιμένεις να δοκιμάσεις ο ίδιος πόσο κακό είναι ηαπανθρωπιά και πόσο καλό είναι να δείχνεται ευσπλαχνία σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Μη θελήσεις να σηκώσει ο Θεός το χέρι του εναντίον εκείνων που υψηλοφρονούν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φιλοπτωχεία

  Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «καί ὅς ἐάν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐ μή ἀπολέσῃ τόν μισθόν αὐτοῦ». (Ματθ. Ι΄: 42) «Καί ἐκεῖνος, πού θά ποτίσῃ ἕνα ἀπό τούς κατά κόσμον μικρούς καί ἀσήμους τούτους μαθητάς μου, ἔστω καί ἕνα μόνον ποτήριον κρύο νερό, πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Γρηγορίοιυ τοῦ Θεολόγου Λόγοι Ἡθικολογικοί-Λόγος ΙΔ Περί Φιλοπτωχίας

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΙ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΛΟΓΟΣ ΙΔ’ ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΙΑΣ         1.  Άνδρες αδελφοί, πτωχοί όπως και εγώ, διότι είμεθα όλοι πτωχοί και έχομεν ανάγκην της θείας χάριτος, έστω και αν φαίνεται ότι ο ένας υπερέχει από τον άλλον, όταν μετρούμε τα πράγματα με τα ιδικά μας μικρά μέτρα, δεχθήτε τον λόγον μου περί φιλοπτωχίας…

Συνέχιση ανάγνωσης