Τό βιβλίο Α΄Μακκαβαίων καί ἡ Προτεσταντική πολεμική ἐναντίον του

  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Α΄ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ   Χρήστος Σαλταούρας   Το βιβλίο Α΄ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ είναι ένα από τα 76 Κανονικά βιβλία της Αγίας Γραφής σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Προτεσταντισμός αρνείται 10 από αυτά τα βιβλία και τα χαρακτηρίζει νόθα, απόκρυφα και Δευτεροκανονικά.   Για πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό βιβλίο τῆς Ἰουδίθ καί ἡ Προτεσταντική πολεμική ἐναντίον του

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΙΘ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ   Χρήστος Σαλταούρας   ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ   Η αιρετική Διαμαρτύρηση αποδέχεται μόνο τα 66 βιβλία από τα 76 που έχει η Αγία Γραφή σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Διαμαρτυρόμενοι συμφωνούν με τους Ορθοδόξους στον αριθμό των βιβλίων της Καινής Διαθήκης (27) και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Τό Νομικό Πάσχα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΣΧΑ Χρήστος Σαλταούρας             Στη μελέτη αυτή θα αναφερθούμε στο Νομικό Πάσχα των Εβραίων όπως αυτό το διδάσκει η Αγία Γραφή. Σκοπός μας είναι να ξεκαθαρίσουμε το πότε έσφαζαν και το πότε έτρωγαν οι Εβραίοι το Πάσχα (Πασχάλιο Αμνό) και να ανατρέψουμε παλαιότερες και νεότερες αιρετικές παρερμηνείες. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Τό ἀνθρώπινο σῶμα σύμφωνα μέ τήν Καινή Διαθήκη

ΤΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΣΩΜΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστος Σαλταούρας « οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν;…. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;   ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Ἐλοχίμ

    ΕΛΟΧΙΜ   Χρήστος Σαλταούρας   Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία έτη περί ΕΛΟΧΙΜ. Στην Ελλάδα ειδικά,αίσθηση και σύγχυση μεγάλη έχουν προκαλέσει τα λόγια και τα βιβλία γνωστού τηλε-βιβλιοπώλη αναφορικά με το θέμα ΕΛΟΧΙΜ. Τί σημαίνει η λέξη αυτή ; Ας δούμε τί σημαίνει αυτή η λέξη με βάση την Αγία Γραφή. ΕΛΟΧΙΜ : Λέξη…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΟΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μία νέα αιρετική δοξασία που λέγεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Η αίρεση αυτή, όπως οι περισσότερες αιρέσεις που έχουν εισπηδήσει στην πατρίδα μας, προήλθε από το εξωτερικό. Η δοξασία αυτή πρεσβεύει την αντιβιβλική και αντιπατερική θέση ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, «Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν»

   «Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν» Ησαΐας 24:1 Χρήστος Σαλταούρας «ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ.  καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Περί ἐξεικονισμένου ἤ μή ἐξεικονισμένου ἐμβρύου

  ΠΕΡΙ ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΜΗ ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ   Χρήστος Σαλταούρας   « ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος· ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ᾖ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,  ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Σὴς καὶ βρῶσις

    ΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΡΩΣΙΣ   Χρήστος Σαλταούρας   Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με ένα συχνό μεταφραστικό λάθος που γίνεται σε πολλές σύγχρονες αποδόσεις του αρχαίου κειμένου της Καινής Διαθήκης. «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι·  θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Σύντομη ἀνασκευή τῆς περί ἀζύμων πλάνης καί λοιπῶν κακοδοξιῶν

  ΣΥΝΤΟΜΗ  ΑΝΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΖΥΜΩΝ  ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ Χρήστος Σαλταούρας                   Σε πολλές αιρετικές ομάδες επικρατεί η γνώμη ότι ο Ιησούς στο τελευταίο του δείπνο με τους μαθητές του έκανε χρήση αζύμου άρτου ! Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία ανέκαθεν έκανε χρήση ζυμωτού Άρτου στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Παλαιοί αιρετικοί όπως οι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Ἀντιαιρετική μελέτη στόν Ψαλμό τοῦ Δαυΐδ 109

Ο ΨΑΛΜΟΣ 109 (110)  Χρήστος Σαλταούρας ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΨΑΛΜΟ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ 109 (κείμενο Εβδομήκοντα ή  110 στο Εβραϊκό κείμενο). «Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρήστου Σαλταούρα, εἶναι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ κτίσμα;

ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑ; ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο Ιησούς Χριστός είναι η ΣΟΦΙΑ του Θεού – « ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ῞Ελλησι δὲ μωρίαν,  αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ ῞Ελλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν» Α Κορινθίους 1:23-24. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Ως Θεός ο Ιησούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, παράφραση Νέου Κόσμου

ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ  ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά έχουν εκδόσει μία παράφραση της Αγίας Γραφής την οποία ονομάζουν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ- ΜΝΚ. Η εν λόγω παράφραση σκοπό έχει να συσκοτίσει-διαστρέψει το νόημα του Ιερού κειμένου προκειμένου αυτό να υποστηρίζει τα αντιβιβλικά δόγματα της αίρεσης του Χιλιασμού. Στην παρούσα μελέτη θα δώσουμε  ένα  παράδειγμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπάντηση σέ ἐπιχείρημα παραχαρακτῶν τῶν γεγονότων τῶν παθῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ         Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με ένα επιχείρημα που εκτοξεύει μερίδα αιρετικών ενάντια στην Ορθόδοξη διδασκαλία αναφορικά με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός Σταυρώθηκε ημέρα Παρασκευή και Αναστήθηκε την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, πόσες ὧρες ἦταν στόν Σταυρό ὁ Ἰησοῦς;

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ; ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ         Χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η σύγχυση. Ο κόσμος έχει σύγχυση σε πολλά θέματα. Σε θέματα που άπτονται της Αγίας Γραφής, την μεγαλύτερη σύγχυση την προκαλούν οι διάφοροι αιρετικοί που παρουσιάζονται ως δήδεν ερμηνευτές της Βίβλου. Και ενώ οι αιρετικοί έχουν άγνοια περί την Γραφή, με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔχουν οἱ ἄγγελοι σῶμα;Χρῆστος Σαλταούρας

  ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΩΜΑ; ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ         Στην εποχή μας αλλά και σε παλαιότερες εποχές διάφοροι αιρετικοί διαστρέφουν την Αγία Γραφή και διδάσκουν τους ανθρώπους ότι δήθεν οι  Άγγελοι έχουν υλικό σώμα ή ότι δύνανται να σαρκωθούν ! Τέτοιοι είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά καθώς και άλλοι ακραίοι Προτεστάντες θνητοψυχίτες. Επίσης εδώ στην Ελλάδα αυτήν…

Συνέχιση ανάγνωσης