Ἐάν μπορεῖτε…

Εάν μπορείτε να βοηθήσετε ένα άτομο – βοηθήστε  Αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε – προσευχηθείτε Αν δεν ξέρετε πώς να προσευχηθείτε – σκεφτείτε ένα άτομο καλά

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά δημιουργήματα χειραγωγοῦν στήν εὐσέβεια.

 Αγ. Γρηγορίου Νύσσης   «Εάν κάποιος, κυριευθεί από την πλεονεξία, και σαν άλλη θάλασσα, επεκτείνει την υπερβολική επιθυμία για τα κέρδη, που τρέχουν μέσα σε αυτήν από παντού με τρόπο άπληστο, αυτός, βλέποντας προς την πραγματική θάλασσα, ας θεραπεύσει το πάθος του.   Γιατί, όπως εκείνη δεν ξεπερνάει το όριό της, μολονότι δέχεται αμέτρητες ποσότητες…

Συνέχιση ανάγνωσης

DOMINGO 4º DE CUARESMA: El Cristo, la única terapia y metamorfosis del hombre (Mrc 9,17-31) por Miguel Julis, Teólogo

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ο Χριστός, η μόνη θεραπεία και μεταμόρφωση του ανθρώπου (Μάρκ. 9,17-31) Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου DOMINGO 4º DE CUARESMA: El Cristo, la única terapia y metamorfosis del hombre (Mrc 9,17-31) por Miguel Julis, Teólogo El Cristo, metamorfoseado al monte Tavor, dejó verse la luz increada de Su doxa=gloria (luz de luces increada), y…

Συνέχιση ανάγνωσης

La terapia del joven epiléptico.Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου νέου.

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μάρκ. θ΄ 17-31 Κυριακή Δ´ Νηστειών EVANGELIO Mrc 8,17-31 Domingo 4º de Cuaresma Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου νέου La terapia del joven epiléptico  Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y…

Συνέχιση ανάγνωσης

4º DOMINGO DEL CUARESMA, EVANGELIO MARC 9,17-31.Κυριακή Δ´ Νηστειῶν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μάρκ. θ΄ 17-31 Παιδί, το σπουδαιότερο πρόβλημα (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

4º DOMINGO DEL CUARESMA, EVANGELIO MARC 9,17-31 El niño, el problema más importante. Παιδί, τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα Cristo preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: de niño, desde la infancia (Marc 9,21) «καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν» (Μᾶρκ….

Συνέχιση ανάγνωσης