Μιά πολύ σοβαρή προειδοποίηση στέλνει ὁ Ρουμάνος Εὐρωβουλευτής Christian Tehres σέ βίντεο πού ἀνέβασε στό Twitter. Συγκεκριμένα ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἑτοιμάζει τήν νέα ψηφιακή ταυτότητα γιά ὅλους τούς πολῖτες τῆς ΕΕ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή γιά τήν ἐπιβολή τοῦ συστήματος κοινωνικῶν πιστωτικῶν μονάδων πού… ἤδη ἐφαρμόζεται στήν αὐταρχική Κίνα!Βάσει αὐτοῦ τοῦ ψηφιακοῦ συστήματος ἡ Κίνα παρακολουθεῖ τούς πολῖτες της καί θέτει ὑπό προϋποθέσεις τήν ἄσκηση τῶν θεμελιωδῶν τους δικαιωμάτων! Κατά τόν Εὐρωβουλευτή, ἡ ΕΕ θά μεταμορφωθεῖ ἀπό μιά περιοχή ἐλευθερίας καί σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων, σέ μιά στυγνή τυραννία ὅπου θά ὑποσκάπτονται θεμελιώδη δικαιώματα τῶν πολιτῶν!
Under @vonderleyen EU is transitioning from a democracy to a tyranny, where no transparency & corruption is the new norm. Being born and raised under communism I can smell dictatorship from far away, which is why I stand for freedom, liberty and respect for fundamental rights! pic.twitter.com/DNzdnTsMIc— Cristian Terhes MEP (@CristianTerhes) March 8, 2023
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/03/christian-terhes.html#more