ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ο Χριστός, η μόνη θεραπεία και μεταμόρφωση του ανθρώπου (Μάρκ. 9,17-31) Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

DOMINGO 4º DE CUARESMA: El Cristo, la única terapia y metamorfosis del hombre (Mrc 9,17-31) por Miguel Julis, Teólogo

El Cristo, metamorfoseado al monte Tavor, dejó verse la luz increada de Su doxa=gloria (luz de luces increada), y así ser comprobado de sus discípulos “a medida de lo posible de ellos”. Mostró así que es el Dios en la tierra y como él quiere –no por debilidad- será conducido a la cruz y la muerte, por la vida del mundo.

Ο Χριστός, μεταμορφωθείς στο Θαβώρ, άφησε να φανεί το άκτιστο φως της δόξης Του και να διαπιστωθεί από τους μαθητές «καθώς ηδύναντο». Έδειξε έτσι ότι είναι ο Θεός επί της γης και ότι επειδή θέλει –όχι από αδυναμία- θα οδηγηθεί στο σταυρό και στον θάνατο, υπέρ της του κόσμου ζωής.

Mientras los discípulos participaban de Su doxa encima del monte Tavor, a medida de lo posible de ellos, paralelamente Sus discípulos en el valle de lágrimas, en los pies de la llana cotidianidad, no pudieron, sin la presencia de Cristo, hacer el milagro y expulsar la influencia satánica del desgraciado niño epiléptico. Allí donde es ausente el Cristo, la fuerza humana por sí sola es débil. Esto da a entender las palabras de Cristo:

Όσο οι μαθητές πάνω στο Θαβώρ συμμετείχαν, το κατά δύναμη, στη δόξα Του, οι μαθητές Του παράλληλα στην κοιλάδα των δακρύων, στους πρόποδες και στην πεζή και δακρύβρεκτη καθημερινότητα, δεν μπόρεσαν χωρίς την παρουσία του Χριστού να διενεργήσουν το θαύμα και να διώξουν τη σατανική επιρροή από ένα δύστυχο επιληπτικό παιδί. Όπου ο Χριστός απουσιάζει, εκεί η ανθρώπινη δύναμη, από μόνη της, είναι ανίσχυρη. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Χριστού:

«Sin mi no podéis hacer nada» (Jn 15,5) y continúa: «Si permanecéis unidos en mí, las enseñanzas de mis logos permanecen como tesoro en vuestros corazones, pedid todo lo que queráis (en mi nombre mediante la oración) y se os concederá. 8 En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto (de virtud) y así os haréis dignos discípulos míos» (Jn 15,7-8). Sin la sanadora universal divina Jaris (gracia, energía increada), es demostrado que las fuerzas humanas son insuficientes o quizás llenas de arrogancia. Los hombres sin la fuerza de lo alto, no pueden hacer otra cosa que discutir con los discípulos de Cristo tal y como lo hacían los judíos pasionales de la ley, y ocuparse principalmente de la parte intelectual de la fe. Pero la fe viva hace milagros. El Cristo afirma que si tenemos fe como el grano de la mostaza, (quien es muy pequeño y se desarrolla en un árbol entero), aún hasta montañas podemos mover; (cualquier dificultad es reducida con la fuerza de Dios). Sin embargo, la duda y el titubeo son calificados como defectuosos y fe débil, y peor aún como “generación infiel y pervertida”, que no da frutos (Mt 17,17).

«Χωρίς εμένα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε» (Ιω. 15,5). Και ο ίδιος συνεχίζει: «Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου: Όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό κι αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου» (Ιω. 15,7-8). Χωρίς την πανσθενουργό θεία Χάρη, οι ανθρώπινες δυνάμεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή ίσως και γεμάτες οίηση. Οι άνθρωποι, χωρίς τη δύναμη εξ ύψους, δεν δύνανται παρά να συζητάνε, όπως οι Ιουδαίοι νομομαθείς με τους μαθητές του Κυρίου, και να εντρυφούν στη διανοητική κυρίως πλευρά της πίστεως. Η ζωντανή πίστη όμως κάνει θαύματα. Ο Χριστός διαβεβαιώνει πως αν έχουμε πίστη ως κόκκο σινάπεως (ο οποίος είναι πολύ μικρός αλλά εξελίσσεται σε ολόκληρο δέντρο) ακόμη και βουνά μπορούμε να μετακινήσουμε (οποιαδήποτε δυσκολία αφαιρείται με τη δύναμη του Θεού). Πλην όμως, η αμφιβολία και ο δισταγμός χαρακτηρίζονται ως ατελή και ασθενή πίστη και ακόμη χειρότερο ως «γενεά άπιστος και διεστραμμένη», που δεν αποδίδει καρπούς (Ματθ. 17,17).

En la enseñanza y los milagros de Jesús es evidente la respuesta a Sus discípulos, que se sintieron seguros y personalmente redimidos en el monte Tavor, y con esto les bastaba: “Maestro, está bien que nos quedemos aquí” (Mr 9,5), dice Pedro a Jesús, puesto que siente que está cubierto del calor cordial de la divina Presencia. Es como si le dijeran los tres Apóstoles: no nos hace falta ya la angustia y el ruido del mundo, puesto que ya te tenemos a ti. Pero el Cristo desciende rápidamente de Tavor y continúa Su obra de bondad, ofrecimiento, sacrificio y servicio hacia los hombres, porque nadie se sana y salva, si no se ofrece y no sirve también a su semejante, saliendo de su yo interesado. Así el Cristo les muestra que es necesario que el mundo cambie carismáticamente y metamorfosearse en realeza increada de Dios. He aquí la obra de la Iglesia y de los cristianos, es decir, la extensión de la Metamorfosis de la sociedad y la historia.

Η διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού είναι σαφής απάντηση στους μαθητές Του, που αισθάνθηκαν ασφαλείς και ατομικώς λυτρωμένοι στο όρος Θαβώρ, και αυτό τους αρκούσε: «Είναι ωραία να μείνουμε εδώ, Διδάσκαλε» (Μκ. 9,5), λέγει ο Πέτρος στον Ιησού, αφού νοιώθει την θαλπωρή της θείας Παρουσίας να τον καλύπτει. ‘Δεν μας χρειάζεται πλέον ο θόρυβος, το άγχος, η στενοχώρια του κόσμου’, είναι σαν να του λένε οι τρεις απόστολοι, ‘αφού έχουμε εσένα’. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει σύντομα από το Θαβώρ και συνεχίζει το έργο της αγαθοεργίας, της προσφοράς, της θυσίας, της υπηρεσίας προς τους ανθρώπους, διότι ουδείς σώζεται αν δεν προσφέρει και υπηρετήσει και τον συνάνθρωπό του, εξερχόμενος από το ιδιοτελές εγώ του. Είναι ανάγκη, τους υποδεικνύει έτσι ο Χριστός, να αλλάξει χαρισματικά ο κόσμος και να μεταμορφωθεί σε βασιλεία του Θεού. Νά το έργο της Εκκλησίας και των χριστιανών, η προέκταση δηλαδή της Μεταμορφώσεως στην κοινωνία και την ιστορία.

El padre del joven epiléptico informa al Θεάνθρωπο (zeánzropo, Dios y hombre) que su hijo padece “de niño, desde la infancia”. Desde el inicio de la creación y nacimiento la naturaleza y el hombre son débiles e incompletos y sólo la fuerza divina puede ayudarlos y reforzarlos. La humanidad sin el Dios, es como un niño sin Padre, desierta y desorientada. O será conducida hacia la doxa=gloria de Dios o será perdida al camino de la confusión, la insensatez y lo absurdo. Mundos intermedios embellecidos no existen. Desgraciadamente muchos hombres utilizan adornos y alteraciones exteriores, para olvidarse de la muerte que les viene, o cuidan sus jaulas para que no les recuerde cárcel. Sólo la Iglesia es hospital espiritual, donde nos introducimos heridos, como niños en virtud, y nuestra sanación y salvación es que salgamos como creyentes sanados y carismáticos a través del Espíritu Santo, o sea, sanos, santos y portadores de la divina energía Jaris increada.

Ο πατέρας του επιληπτικού παιδιού ενημερώνει τον Θεάνθρωπο ότι ο γιος του πάσχει «παιδιόθεν». Από την κατασκευή και τη γέννησή τους η φύση και ο άνθρωπος είναι αδύναμοι και ατελείς και μόνο η θεία δύναμη μπορεί να τους ενισχύσει. Η ανθρωπότητα, χωρίς το Θεό, είναι ένα παιδί χωρίς Πατέρα, έρημη και αποπροσανατολισμένη. Ή θα οδηγηθεί προς τη δόξα Του ή θα χαθεί σε ένα δρόμο σύγχυσης και παραλογισμού. Ενδιάμεσοι και ωραιοποιημένοι κόσμοι δεν υπάρχουν. Δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν εξωτερικούς και μόνο καλλωπισμούς και επεμβάσεις, για να ξεχνούν τον επερχόμενο θάνατό τους, ή περιποιούνται το κλουβί τους για να μην τους θυμίζει φυλακή. Μόνο η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο, όπου εισερχόμαστε τραυματισμένοι, βρέφη ως προς την αρετή, και η σωτηρία μας είναι να εξέλθουμε θεραπευμένοι, χαρισματούχοι πιστοί, δια του Πνεύματος του Αγίου, ήτοι άγιοι και θεοφόροι.

Los discípulos del Señor no pudieron hacer el milagro. Se encontraron en un camino sin salida. Preguntan a Cristo: “¿por qué no lo hemos conseguido nosotros?” Pero sólo a través de Cristo se hace el milagro, además el milagro no chantajea ni fuerza la voluntad humana. La fe del padre era casi inexistente: “Si puedes hacer algo compadécete de nosotros”, dice al Cristo. El Cristo a continuación estimó el esfuerzo del padre en creer y permanecer al lado de Dios y no tanto la fe de este que era incompleta, débil. El milagro se hizo. Todo es posible para el Dios. Si la voluntad se dirige hacia el Cielo, el Dios la mayoría de las veces contesta. Los milagros mediante la Zeotocos (Madre de Dios) sobre todo y de Sus santos, son innumerables.

Οι μαθητές του Κυρίου δεν ηδυνήθησαν να θαυματουργήσουν. Βρέθηκαν σε αδιέξοδο πίστεως. «Γιατί δεν τα καταφέραμε εμείς;» ρωτούν τον Χριστό. Μόνο όμως μέσω του Χριστού διενεργείται το θαύμα και ακόμη το θαύμα δεν εκβιάζει την ανθρώπινη βούληση. Η πίστη του πατέρα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη: «Αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας», λέγει στον Ιησού (Μκ. 9,22). Ο Χριστός στη συνέχεια εκτίμησε την προσπάθεια του γονιού να πιστέψει και να μείνει με την πλευρά του Θεού και όχι τόσο την πίστη του αυτή καθεαυτή, που ήταν ατελής. Το θαύμα έγινε. Όλα είναι δυνατά για το Θεό. Αν η θέληση στρέφεται προς τον Ουρανό, ο Θεός στις περισσότερες περιπτώσεις απαντά. Τα θαύματα, μέσω της Θεοτόκου μάλιστα και των αγίων Του, είναι αμέτρητα.

 

El Cristo recalca a los apóstoles la necesidad de “ayuno y oración” (Mrc 9,29), para que el creyente progrese espiritualmente y se haga el milagro. La destrucción del orgullo, la llamada personal hacia el Dios, el cambio de camino, la catarsis (sanación) interior y la verdadera agapi, solamente se logran mediante la oración y el ayuno. Sobre todo con el ayuno, esta virtud olvidada por muchos, son limpiadas, sanadas y expulsadas las fuerzas de miras altaneras y el hombre se ejercita, es decir, domestica su yo enfermo, mientras cada vez más identifica su voluntad con la del Señor Jesús. Así el anterior hombre caído es conducido al camino de la santa vida espiritual y al “perfeccionamiento que la medida es el Cristo” (Ef 4,13).

Ο Χριστός επισημαίνει στους αποστόλους την ανάγκη για «προσευχή και νηστεία» (Μκ. 9,29) ώστε πνευματικά να προχωρήσει ο πιστός και να γίνει το θαύμα. Η συντριβή της υπερηφανείας, η προσωπική κλήση προς το Θεό, η αλλαγή πορείας, η εσωτερική κάθαρση, η αληθινή αγάπη, επιτυγχάνονται μόνο μέσω της προσευχής και της νηστείας. Με τη νηστεία μάλιστα, αυτήν την ξεχασμένη από πολλούς αρετή, αποκαθαίρονται οι υψηλόφρονες ανθρώπινες δυνάμεις και ο άνθρωπος ασκείται, δηλαδή τιθασεύει το άρρωστο εγώ του, ενώ ταυτίζει ολοένα και περισσότερο το δικό του θέλημα με εκείνο του Κυρίου Ιησού. Οδηγείται έτσι ο άλλοτε πτωτικός άνθρωπος στο δρόμο της αγιοπνευματικής ζωής και «στην τελειότητα, που μέτρο της είναι ο Χριστός» (Εφεσ. 4,13).

«Todo es posible para el que tiene fe» (Mrc 9,23). Además, el Cristo lo demostró: 1º con sus milagros únicos, con los que llamaba y llama en comunión con el Dios. 2º con la mano de ayuda y terapia que ofrecía y ofrece, proporcionaba y proporciona hacia todos, igual que hizo con el niño epiléptico, que “lo cogió de la mano, lo levantó y el niño se quedó en pié derecho” (Mrc 9,27). En pie, derechos y protegidos de las trampas de la vida, de los peligros, los riesgos y de cada mal psíquico y físico podemos permanecer, si extendemos la mano en la ya expuesta mano de ayuda del Dios Triádico. 3º con Sus predicciones repetidas hacia Sus discípulos para Su martirio de muerte y resurrección que viene, y que fue una puñalada profunda a las entrañas del poderoso hades y la muerte; y también es precursor no sólo del dominio provisional del mal, del dolor, del bloqueo, de los conflictos y de las distinciones, pero principalmente de nuestra resurrección psicosomática y nuestra unión con Él, por la Jaris (gracia, energía increada), ahora y en su interminable perfección del Paraíso. Amín

«Πάντα δυνατά λοιπόν τω πιστεύοντι» (Μκ. 9,23). Άλλωστε ο Χριστός το απέδειξε: (α) με τα μοναδικά του θαύματα, με τα οποία καλούσε και καλεί σε κοινωνία με το Θεό, (β) με την χείρα θεραπείας που προσέφερε και προσφέρει, χορηγούσε και χορηγεί προς όλους, όπως έκανε και με το δαιμονικά σεληνιαζόμενο παιδί, το οποίο «το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε, κι αυτό στάθηκε όρθιο» (Μκ. 9,27). Όρθιοι και προστατευμένοι από τις παγίδες της ζωής, τους κινδύνους, από κάθε σωματικό και ψυχικό κακό, μπορούμε να μείνουμε αν απλώσουμε το χέρι μας στο ήδη προταθέν χέρι βοηθείας του Τριαδικού Θεού, (γ) με τις επανειλημμένες προρρήσεις Του προς τους μαθητές Του για τον επερχόμενο μαρτυρικό του θάνατο και την ανάστασή Του, που απετέλεσε βαθειά μαχαιριά στα σπλάχνα του παμφάγου άδη και του θανάτου και είναι προάγγελος όχι μόνο της προσωρινής επικράτειας της κακίας, του πόνου, των αδιεξόδων, των συγκρούσεων και των διακρίσεων, αλλά κυρίως της ψυχοσωματικής μας ανάστασης και της κατά χάριν ένωσης μαζί Του, τώρα και στην ατέλεστη τελειότητα του Παραδείσου.

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου Miguel Julis, Teólogo. Fuente: ΑΚΤΙΝΕΣ

Traducido por: χΧ jJ http://logosortodoxo.wordpress.com/ (En español)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ο Χριστός, η μόνη θεραπεία και μεταμόρφωση του ανθρώπου (Μάρκ. 9,17-31) Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

DOMINGO 4º DE CUARESMA: El Cristo, la única terapia y metamorfosis del hombre (Mrc 9,17-31) por Miguel Julis, Teólogo

El Cristo, metamorfoseado al monte Tavor, dejó verse la luz increada de Su doxa=gloria (luz de luces increada), y así ser comprobado de sus discípulos, “a medida de lo posible de ellos”. Mostró así que es el Dios en la tierra y como él quiere –no por debilidad- será conducido a la cruz y la muerte, por la vida del mundo.

 

Mientras los discípulos participaban de Su doxa encima del monte Tavor, a medida de lo posible de ellos, paralelamente Sus discípulos en el valle de lágrimas, en los pies de la llana cotidianidad, no pudieron, sin la presencia de Cristo, hacer el milagro y expulsar la influencia satánica del desgraciado niño epiléptico. Allí donde es ausente el Cristo, la fuerza humana por sí sola es débil. Esto da a entender las palabras de Cristo:

 

«Sin mi no podéis hacer nada» (Jn 15,5) y continúa: «Si permanecéis unidos en mí, las enseñanzas de mis logos permanecen como tesoro en vuestros corazones, pedid todo lo que queráis (en mi nombre mediante la oración) y se os concederá. 8 En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto (de virtud) y así os haréis dignos discípulos míos» (Jn 15,7-8). Sin la sanadora universal divina Jaris (gracia, energía increada), es demostrado que las fuerzas humanas son insuficientes o quizás llenas de arrogancia. Los hombres sin la fuerza de lo alto, no pueden hacer otra cosa que discutir con los discípulos de Cristo, tal y como lo hacían los judíos pasionales de la ley, y ocuparse principalmente de la parte intelectual de la fe. Pero la fe viva hace milagros. El Cristo afirma que si tenemos fe como el grano de la mostaza, (quien es muy pequeño y se desarrolla en un árbol entero), aún hasta montañas podemos mover; (cualquier dificultad es reducida con la fuerza de Dios). Sin embargo, la duda y el titubeo son calificados como defectuosos y fe débil, y peor aún como “generación infiel y pervertida”, que no da frutos (Mt 17,17).

 

En la enseñanza y los milagros de Jesús es evidente la respuesta a Sus discípulos, que se sintieron seguros y personalmente redimidos en el monte Tavor, y con esto les bastaba: “Maestro, está bien que nos quedemos aquí” (Mr 9,5), dice Pedro a Jesús, puesto que siente que está cubierto del calor cordial de la divina Presencia. Es como si le dijeran los tres Apóstoles: no nos hace falta ya la angustia y el ruido del mundo, puesto que ya te tenemos a ti. Pero el Cristo desciende rápidamente de Tavor y continúa Su obra de bondad, ofrecimiento, sacrificio y servicio hacia los hombres, porque nadie se sana y salva, si no se ofrece y no sirve también a su semejante, saliendo de su yo interesado. Así el Cristo les muestra que es necesario que el mundo cambie carismáticamente y metamorfosearse en realeza increada de Dios. He aquí la obra de la Iglesia y de los cristianos, es decir, la extensión de la Metamorfosis de la sociedad y la historia.

 

El padre del joven epiléptico informa al Θεάνθρωπο (zeánzropo, Dios y hombre) que su hijo padece “de niño, desde la infancia”. Desde el inicio de la creación y nacimiento la naturaleza y el hombre son débiles e incompletos y sólo la fuerza divina puede ayudarlos y reforzarlos. La humanidad sin el Dios, es como un niño sin Padre, desierta y desorientada. O será conducida hacia la doxa=gloria de Dios o será perdida al camino de la confusión, la insensatez y lo absurdo. Mundos intermedios embellecidos no existen. Desgraciadamente muchos hombres utilizan adornos y alteraciones exteriores, para olvidarse de la muerte que les viene, o cuidan sus jaulas para que no les recuerde cárcel. Sólo la Iglesia es hospital espiritual, donde nos introducimos heridos, como niños en virtud, y nuestra sanación y salvación es que salgamos como creyentes sanados y carismáticos a través del Espíritu Santo, o sea, sanos, santos y portadores de la divina energía Jaris increada.

 

Los discípulos del Señor no pudieron hacer el milagro. Se encontraron en un camino sin salida. Preguntan a Cristo: “¿por qué no lo hemos conseguido nosotros?”. Pero sólo a través de Cristo se hace el milagro, además el milagro no chantajea ni fuerza la voluntad humana. La fe del padre era casi inexistente: “Si puedes hacer algo compadécete de nosotros”, dice al Cristo. El Cristo a continuación estimó el esfuerzo del padre en creer y permanecer al lado de Dios y no tanto la fe de este que era incompleta, débil. El milagro se hizo. Todo es posible para el Dios. Si la voluntad se dirige hacia el Cielo, el Dios la mayoría de las veces contesta. Los milagros mediante la Zeotocos (Madre de Dios) sobre todo y de Sus santos, son innumerables.

 

El Cristo recalca a los apóstoles la necesidad de “ayuno y oración” (Mrc 9,29), para que el creyente progrese espiritualmente y se haga el milagro. La destrucción del orgullo, la llamada personal hacia el Dios, el cambio de camino, la catarsis (sanación) interior y la verdadera agapi, solamente se logran mediante la oración y el ayuno. Sobre todo con el ayuno, esta virtud olvidada por muchos, son limpiadas, sanadas y expulsadas las fuerzas de miras altaneras y el hombre se ejercita, es decir, domestica su yo enfermo, mientras cada vez más identifica su voluntad con la del Señor Jesús. Así el anterior hombre caído es conducido al camino de la santa vida espiritual y al “perfeccionamiento que la medida es el Cristo” (Ef 4,13).

 

«Todo es posible para el que tiene fe» (Mrc 9,23). Además, el Cristo lo demostró: 1º con sus milagros únicos, con los que llamaba y llama en comunión con el Dios. 2º con la mano de ayuda y terapia que ofrecía y ofrece, proporcionaba y proporciona hacia todos, igual que hizo con el niño epiléptico, que “lo cogió de la mano, lo levantó y el niño se quedó en pié derecho” (Mrc 9,27). En pie, derechos y protegidos de las trampas de la vida, de los peligros, los riesgos y de cada mal psíquico y físico podemos permanecer, si extendemos la mano en la ya expuesta mano de ayuda del Dios Triádico. 3º con Sus predicciones repetidas hacia Sus discípulos para Su martirio de muerte y resurrección que viene, y que fue una puñalada profunda a las entrañas del poderoso hades y la muerte; y también es precursor no sólo del dominio provisional del mal, del dolor, del bloqueo, de los conflictos y de las distinciones, pero principalmente de nuestra resurrección psicosomática y nuestra unión con Él, por la Jaris (gracia, energía increada), ahora y en su interminable perfección del Paraíso. Amín

 

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου Miguel Julis, Teólogo. Fuente: ΑΚΤΙΝΕΣ

 

Traducido por: χΧ jJ http://logosortodoxo.wordpress.com/ (En español)