Αποτέλεσμα εικόνας για γεννηση του Κυρίου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ὁ ἐνανθρωπήσας δι’ ἡμᾶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει μετάνοια, κάθαρση ἀπό τά πάθη καί ἀληθινά ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή.

Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο

http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 4-2-2018 ἕως 6-2-2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2018 (498)

 

=============================================================

2)Ἐνημέρωση ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr

  «Ὑπάρχουν δέ δυό μορφές ταπεινώσεως, ὅπως ἀκριβῶς καί δυό μορφές ὑπερηφάνειας»

  ‘Ό πόλεμος κατά τῶν ἀκαθάρτων παθῶν τῆς σαρκός»

  Τό φοβερό ὅραμα τοῦ γέροντα Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώτη

  Νέα καταγγελία τῆς ΠΕΘ: Τό Ὑπουργείο Παιδείας ἐκφοβίζει καί ἐκβιάζει τούς γονεῖς πού ἐπιστρέφουν τά ἀντιχριστιανικά βιβλία τῶν νέων Θρησκευτικῶν!

  Γιατί ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο, ἀφοῦ γνώριζε ὅτι κάποιοι θά κολαστοῦν;

  Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ-Σημεῖο ἀντιλεγόμενον

  Τό ἀλφαβητάρι τῆς ἀρετῆς

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 06 Φεβρουαρίου

  ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Ὁ Θεός δέν θά σέ ὁδηγήσει ποτέ ἐκεῖ …

  6 Φεβρουαρίου. Ἁγίου Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης, Ἁγίου Φωτίου Κων/πόλεως τοῦ μεγάλου καί ίσαποστόλου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  «Ἡ ὑπακοή νά εἶναι ζεμένη μέ τήν ταπείνωση…»

  Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βυρίτσα εἶπε ὅτι θά ἔρθει ὁ καιρός πού θά προσκολληθούν σε κάθε πιστό σαράντα ἁμαρτωλοί, ὥστε νά τούς τραβήξει ἀπό τό βάλτο τῆς ἁμαρτίας. Σύγχρονη ἀσκήτρια ἡ Εὐλογημένη Λιουμπούκα (Susaninskaya). (1912-1997).

  Νά γνωρίσουμε τήν ἀρρώστια μας

  Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας

  Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: Νά πάρουμε καλά πράγματα μαζί μας

  Τριώδιο καί Καρναβάλι ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους

  Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος – Ἔργα, Τόμος Α΄

  Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στίς Ἀμπελειές Πέλλας μέ θέμα «44. Ποιούς πρέπει νά συμβουλευόμαστε Β΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΚΑ΄)» .

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 05 Φεβρουαρίου

  Οἱ πατρίδες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν!

  5 Φεβρουαρίου. Ἀγάθης μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  Ἀββᾶ Δωροθέου, «Ἔργα ἀσκητικά», Α΄ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

  Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος: Ὁ ἅγιος τῆς μετάνοιας καί τῶν δακρύων

  Ὁ ἐρημίτης ἀσκητής καί ὁ ληστής τῆς ἐρήμου

  Καί Χριστιανοί… καί Ἕλληνες

  Κυριακή Ἀσώτου: Ἡ ἀποδημία σέ μακρινή χώρα (Ἅγιος Θεοφύλακτος, Ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας)

  .Γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χρηστοί_Ἐφεσίους 4 , 31-32 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

  Ἅγ. Παΐσιος: “Τήν Ὀρθοδοξία μας σάν Ἕλληνες τήν ὀφείλουμε στόν Χριστό καί τούς ἁγίους Μάρτυρες καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας · καί τήν ἐλευθερία μας στούς ἥρωες τῆς Πατρίδας μας»

  Ὁ κανόνας τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως_Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

  Στήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἅγιος Ἡσύχιος Ἱεροσολύμων)

  Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Καλή Σκύδρας

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 04 Φεβρουαρίου

  Ἐάν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ταπείνωση δέν θά ὑπῆρχε κακία στόν κόσμο

  4 Φεβρουαρίου Συναξαριστής. Ἰσιδώρου Ὁσίου, Ἰωάννου Ὁσίου, Εὐαγρίου καὶ Σίου Ὁσίων, Ἀβραμίου Ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου Μάρτυρος, Νικολάου Στουδίτου, Ἰασίμου Θαυματουργοῦ, Νικήτα Ὁσίου, Γεωργίου Πρίγκηπος, Ἀβραὰμ καὶ Κόπριδος Ὁσίων, Κυρίλλου Θαυματουργοῦ, Ἰωσὴφ τοῦ Χαλεπλῆ.

  4 Φεβρουαρίου. ✝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

 

==============================

3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/

▼  2018 (24)