Ἀδελφοί, μή φοβᾶστε. Ὑπάρχει ἰός, ἀλλά εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνος, ἀκόμα καί ἀπό τήν γρίππη, πού μᾶς ἐπισκέπτεται κάθε χρόνο.
Ἡ Παναγιά είναι μαζί μας.
Οἱ Ἅγιοί μας παρακαλᾶνε τόν οἰκτίρμονα καί πολυεύσπλαχνο Θεό ἀκατάπαυστα.
Οἱ παπποῦδες μας, πού εἶναι στον Οὐρανό καί ἔχουν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τό ἴδιο.
Οἱ περισσότεροι παπάδες μας, πλῆθος λαϊκῶν καί τά ἀμέτρητα Μοναστήρια μας ξενυχτᾶνε στήν προσευχή καί στίς μετάνοιες.

Ἑνώπιόν Του ἁμαρτάνουμε, ἀλλά καί μπροστά Του πέφτουμε καί παρακαλᾶμε.
Ὁ Τριαδικός μας Θεός, παρά τίς ἁμαρτίες μας καί τήν ἀποστασία μας, δέν μᾶς ἔχει ἐγκαταλείψει. Τό ἀποδεικνύουν οἱ ἀριθμοί τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων στήν Πατρίδα μας, σέ σχέση μέ ἄλλες χῶρες.
Τό λουκέτο μπῆκε στίς ἐκκλησίες μας, διότι ὁ διάβολος, κλῆρο καί λαό, μᾶς βρῆκε στόν ὕπνο.
Εἶχε δίκαιο ὁ ἀγαπημένος μας Ἅγιος Παΐσιος, πού ἔλεγε:
”Ἁλωνίζει ὁ ἐξαποδίτης, καί ἐμεῖς κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια”.
Τό ἔλεός Σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
25.3.2020
Φ.Μ.
πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο