Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 
 Κατάντια γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια, νὰ φιλοξενοὺν βλακώδη δρώμενα γιὰ ἀποχριστιανοποιημένα Χριστούγεννα καὶ ἄφυλα φορᾶ στὰ παιδιά!
 
Πρὶν ἀπὸ 2 χρόνια καὶ ἀκριβῶς τέτοια ἐποχή, εἶχε προκαλέσει σοβαρὲς ἀντιδράσεις ἡ ἀποκάλυψη ἑνὸς ἐσωτερικοῦ ἐγγράφου τῆς Κομισιὸν (μεγέθους 30 σελίδων) ποὺ μεταξὺ ἄλλων ὁδηγιῶν τῆς «ὀρθοπολιτικῆς» ἀτζέντας, προέτρεπε τοὺς Ἀξιωματούχους τῶν Βρυξελλῶν νὰ καταργήσουν τὴ λέξη «Χριστούγεννα».
Ἐπιπλέον γινόταν προτροπὴ νὰ καταργηθοῦν οἱ λέξεις ποὺ προσδίδουν τὸ βιολογικὸ φῦλο καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ οὐδετεροποιημένες ἔννοιες καὶ νεολογισμούς. Αὐτὲς… οἱ κατευθυντήριες γραμμὲς φαίνεται ὅτι γίνονται ντιρεκτίβες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πανεπιστημιακὴ κοινότητα ποὺ τείνει νὰ γίνει παραμάγαζο τοῦ «ὀρθοπολιτικοῦ» φασισμοῦ, μὲ μιὰ βιτρίνα βαμμένη σὲ ὅλες τὶς ἀποχρώσεις τοῦ οὐράνιου τόξου.
Ἀκολουθῶντας πιστὰ τὴν ἀθεϊστικὴ woke ἀτζέντα των εὐρω-γιάπηδων, τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια ἀρχίζουν νὰ «διαπρέπουν» στὸν αὐτοεξευτελισμό τους, φιλοξενῶντας δρώμενα οὐρανομήκους βλακείας ποὺ ὄχι μόνο εἶναι ντροπὴ νὰ βρίσκουν ἀκαδημαϊκὴ στέγη, ἀλλὰ δὲν θὰ τὰ συναντοῦσε κανεὶς οὔτε σὲ «πολύχρωμο» περίπτερο σὲ φεστιβὰλ στὰ Μάταλα.
 
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν, τὴν Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε τὸ ἑορταστικό (;) δρώμενο μὲ τίτλο «Merry Gender – mas», δηλαδὴ «Καλά… Φυλούγεννα». Διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ἐθελοντικὴ ὁμάδα GenEquall σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἰσότητας τῶν Φύλων καὶ τὸ Project Equality.

Ἡ πρόσκληση καλοῦσε τὸν κόσμο νὰ «γιορτάσει χωρὶς στερεότυπα», καὶ νὰ συζητήσει γιὰ τὰ «ἔμφυλα στερεότυπα» ποὺ ὑπάρχουν στὶς διαφημίσεις καὶ τὰ φορᾶ ποὺ ἀνταλλάσσει ὁ κόσμος. Δηλαδὴ ἕνα ὁλόκληρο Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, φιλοξένησε μιὰ νευρασθενικὴ κουβεντούλα περὶ τῆς «τυραννίας» τῶν βιολογικῶν φύλων καὶ περὶ τῆς ψυχολογικῆς… «βίας» του νὰ προσφέρεις ἕνα κοριτσίστικο δῶρο σὲ ἕνα κορίτσι καὶ ἕνα ἀγορίστικο δῶρο σὲ ἕνα ἀγόρι! Νὰ χαροῦμε ἐμεὶς ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα, ποὺ ἔχει κάνει τὰ ἀξιώματα τῆς γενετικῆς καὶ τῆς παιδοψυχολογίας, κουρελόχαρτα!
 
Ἔχουμε φτάσει σὲ τέτοια μέτρα διαστροφῆς δηλαδή, ποὺ οἱ ΛΟΑΤΚΙ προπαγανδιστὲς θέλουν ἀκόμα καὶ νὰ μὴν παίρνουν φορᾶ τὰ παιδιά, ποὺ παραπέμπουν στὸ βιολογικὸ φῦλο τους.
«Πόσες φορὲς πῆρες ἕνα δῶρο ποὺ ἦταν ”κατάλληλο” γιὰ τὸ φῦλο σου, ἀλλὰ αὐτὸ δὲ σὲ ἱκανοποίησε; Θὰ ἤθελες νὰ κάνεις ἕνα δῶρο, ἀλλὰ αὐτὸ νὰ μὴν ἀναπαράγει ἔμφυλα στερεότυπα; Ἔχεις παρατηρήσει συγκεκριμένα στερεότυπα κατὰ τὴν περίοδο τῶν γιορτῶν; Φαντάζεσαι τὰ Χριστούγεννα ἀλλιῶς;», ἦταν τά… σοβαρὰ ἐρωτήματα πρὸς προβληματισμὸ ποὺ ἔθετε ἡ ἐκδήλωση.
Νὰ πάρεις δῶρο ποὺ νὰ μὴν σὲ ἐκφράζει; Νὰ δεῖς διαφήμιση ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει; Ἀπαράδεκτα πράγματα! Μιλάμε γιά… σοβαρότατο πρόβλημα! Ἀποροῦμε ποὺ δὲν ἔχει συζητηθεῖ ἀκόμα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, γιατί ὄχι καὶ στὴ σύνοδο τῶν G20! Νὰ θεσπιστεὶ νόμος γιὰ νὰ παίρνουμε ὑποχρεωτικὰ 2 δώρα, ἕνα ἀγορίστικο καὶ ἕνα κοριτσίστικο, γιὰ νὰ μὴν προκαλέσουμε κανέναν «ἔμφυλο» ταμπλὰ στὸ παιδί!
Νὰ πιαστοῦμε ἀπὸ τὴν τελευταία ἐρώτηση αὐτοῦ τοῦ μνημείου ἐπικοινωνιακῆς βλακείας. Ναί, φανταζόμαστε τὰ Χριστούγεννα ἀλλιῶς. Τὰ φανταζόμαστε πλήρως ἀπαλλαγμένα ἀπὸ ὅλες τὶς μετανεωτερικὲς μποῦρδες, τοὺς νεολογισμοὺς καὶ τὰ «ὀρθοπολιτικὰ» λογοπαίγνια ποὺ προκαλοὺν ναυτία μὲ τὴν ξεχειλίζουσα ἀμερικανιά τους.
Βλέπουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ τὴν οὐσία τους, ὡς ἱστορικὸ γεγονός, ὡς πνευματικὸ γεγονός, ὡς τὴν ἀνατολὴ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ὡς τὴν ἀπόλυτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔστειλε τὸν μονογενῆ του Υἱὸ νὰ γεννηθεῖ στὴ γῆ καὶ νὰ σταυρωθεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας.
Ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε τὰ Χριστούγεννα, καὶ ὄχι ὡς ἕνα φολκλορικὸ καταναλωτικὸ πανηγυράκι, ἕναν ἀχταρμᾶ ἑτερόκλητων συμβόλων, ποὺ στολίζεται μὲ τὶς «γιρλάντες» τῶν 72 – κατὰ φαντασίαν – φύλων καὶ καλύπτει τὸ σχέδιο ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν. Αὐτὸ ποὺ ὄντως τείνει νὰ γίνει στερεότυπο τῶν Χριστουγέννων, εἶναι οἱ ἄπειρες προπαγανδιστικὲς ταμπέλες καὶ ὅλες οἱ μαρκετίστικες σαχλαμάρες ποὺ ἔχουν ἐπιστρατευτεὶ γιὰ νὰ σκεπάσουν τὸ ἀληθινὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων.
 
Τελικὰ γιορτάζουν – δὲν γιορτάζουν, καὶ τί γιορτάζουν;
Στὰ «καμάρια» τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, θὰ προτείναμε γιὰ ἀρχὴ νὰ ἀποφασίσουν ἂν θὰ χρησιμοποιοῦν τὴ λέξη «Χριστούγεννα» ἢ ὄχι. Στὸν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης ἀναφέρονται ὡς «Φυλούγεννα», ἀλλὰ κατόπιν γίνεται λόγος γιὰ «Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση».
 
Δὲν εἶναι συνεπεῖς οὔτε κἂν στὴν ἀντιχριστιανικὴ προπαγάνδα τους. Ὅποτε τοὺς συμφέρει ἀναφέρουν τὸν Χριστὸ καὶ ὅποτε τοὺς συμφέρει τὸν παραλείπουν. Δίνουν μερικὲς «χριστουγεννιάτικες» πινελιὲς γιὰ νὰ τραβάμε τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου, προκειμένου νὰ τοὺς ποὺν ὅμως ὅτι τὰ Χριστούγεννα εἶναι «μολυσμένα» μὲ «στερεότυπα».
Μιὰ βασικὴ παρατήρηση γι’ αὐτὸ τὸ παραλήρημα προπαγάνδας καὶ ἀντιχριστιανικῆς κακοήθειας εἶναι ὅτι ἐφόσον δὲν πιστεύεις στὰ Χριστούγεννα, δὲν θὰ πρέπει κἂν νὰ μιλὰς γιὰ δώρα γιατί δὲν ἔχεις κανένα λόγο νὰ γιορτάζεις. Οὔτε νὰ μοῦ θὲς στολίσματα καὶ τραπεζώματα, διακοπὲς καὶ ἐπιδόματα. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ «στερεότυπα» τοὺς ἀρέσουν καὶ τὰ ἀνέχονται μιὰ χαρά. Ἀπορρίπτουν μόνο ὅ,τι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ βιολογικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπορρίπτουν ὅ,τι τοὺς ὑπενθυμίζει τὴν πτώση τους. Πτώσεις ἔχουμε ὅλοι, ἀλλὰ ξεχωρίζουμε τὸ χῶμα ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἔχουμε τὴν ἐπίγνωση ὅτι πρέπει νὰ σηκωθοῦμε, ὄχι νὰ ἐξασφαλίσουμε δικαιώματα γιὰ νὰ σερνόμαστε «περήφανα».
 
Ἀλλὰ ἂς ποῦμε ὅ,τι ἔστω ἐθιμοτυπικὰ καθιερώθηκαν τὰ φορᾶ καὶ ἔγιναν ἀναπόσπαστο κομμάτι αὐτῆς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ κοροϊδεύουν τοὺς ἑαυτούς τους ἑορτάζοντας τὸ τίποτα.
Ἂν ἡ παράνοιά σου, ὁρίζει νὰ ἀνταλλάσσονται «ὀρθοπολιτικὰ» δώρα ποὺ θὰ εἶναι multiple choice γιὰ τὸν παραλήπτη, ἔχοντας νὰ ἐπιλέξει μεταξὺ τῶν 72 διαφορετικῶν ἀνωμαλιῶν γιὰ νὰ λάβει τὸ κατάλληλο δῶρο, φτιάξε μιὰ γιορτὴ γιὰ νὰ γιορτάζεις τὰ ὑπογάστριά σου, δῶσε της καὶ ἕνα ὄνομα καὶ ἀντάλλαξε ὅσα φορᾶ θὲς μὲ τοὺς ὁμοϊδεάτες σου. Τὰ Χριστούγεννα τί τὰ ἀνακατεύεις; Τὰ παιδιὰ τί τὰ ἀνακατεύεις; Γιατί κολλὰς σὰν τσιμπούρι τὴν προπαγάνδα σοῦ πάνω στὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὴν Πίστη τῶν Ἑλλήνων; Γιατί οἰκειοποιεῖσαι τὰ ὅσα μας παραδόθηκαν, γιὰ νὰ μᾶς παραδόσεις ὅλα τὰ ἀνοίκεια;
Ὅπως εἴχαμε γράψει καὶ ἄλλοτε ἐδῶ, προωθοῦν τὰ Χριστούγεννα – Ἀχριστούγεννα. Μιὰ γιορτὴ γιὰ ἅ-Χριστους καὶ ἀχρηστευμένους. Γιορτὴ χωρὶς περιεχόμενο, χωρὶς νόημα καὶ χωρὶς προορισμό. Κενὲς διακοπὲς γιὰ νὰ καταναλώνουμε σὰν ζῶα σὲ μιά – ἀόριστα – ἑορταστικὴ βοσκή.
Πόσο τραγικὸ εἶναι ὅτι ἔφτασαν νὰ κάνουν ὁλόκληρο «συνέδριο» γιὰ νὰ ξεριζώσουν ἀπ’ τὰ παιδιὰ τὴ φύση τους, ἀκόμα καὶ στὴν πιὸ χαρούμενη στιγμή τους, τὴν ὥρα δηλαδὴ ποὺ ἀνοίγουν τὰ φορᾶ. Στὰ παιδιὰ θὰ δίνουμε ὅ,τι δώρα ὁρίζει τὸ βιολογικὸ φῦλο τους, ἔτσι ὅπως γινόταν ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ. Στὴν κρίση τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἂν θὰ τοῦ ἀρέσει τὸ δῶρο ἢ ὄχι. Δὲν θὰ ἀποφασίσει ἡ ὀρθοπολιτικὴ «ἀστυνομία» τί πρέπει νὰ δωρίζουμε σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους, οὔτε θὰ κάνει κουμάντο στὰ δώρα τους. Ἐπί τέλους ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ ζήσουν τὴν ἀθωότητά τους καὶ μὴν μολύνετε ἄλλο τὴν ἁγνὴ φύση τους.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/12/merry-gender-mas-t.html#more