ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πενήντα λόγοι γιά νά ἐξομολογηθῆτε. Λάθη στήν ἐξομολόγηση καί ποιά ἡ σωστή προετοιμασία. (mp3+κείμενο)

  1. Τί πρέπει να κάνουμε μετά τήν εξομολόγηση (mp3)
  2. Γιά μία σωστή ἐξομολόγηση

 

  1. Περί μνησικακίας ἤ Πῶς ἀκυρώνουμε τήν ἐξομολόγησή μας(mp3)

 

  1. Νά μήν ἐμπιστεύεται κανείς τόν ἑαυτό του καί νά ἐξομολογεῖται καθαρά (Εὐεργετινός)

 

  1. Πῶς ἡ ἐξομολόγηση θεραπεύει τήν ψυχή (mp3)

 

  1. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Α΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)


  1. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Β΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)

 

  1. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Γ΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)

 

  1. Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ (mp3)

 

  1. Συνεχής διά βίου Μετάνοια- ἐξομολόγηση.

 

  1. Τελευταίες συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

 

  1. Το μυστήριο της Μετάνοιας και Εξομολόγησης

 

  1. Χάπια, ἠλεκτροσόκ καί ψυχιατρεῖο ἤ Ἐξομολόγηση, Πνευματικός όδηγός καί ἐκκλησιαστική ζωή.

 

  1. Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση σώζει (Ἁγ. Κυρίλλου, Κατηχήσεις)(mp3)

 

  1. Κανεὶς ποτὲ δὲν πρέπει ν’ ἀπελπίζεται…Η αποφυγή της απογνώσεως

 

  1. Περί εξομολογήσεως και πνευματικής καθοδηγήσεως

 

  1. Ἐξομολόγηση.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

 

  1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: «“Πάτερ ἡμῶν”!…Μέσα στὶς καρδιές μας δὲν ἀκούεται διόλου μιὰ τέτοια υἱϊκὴ φωνή». (Ἅγ. Ἰω. Κρονστάνδης)

 

  1. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ρῦσαι με…

 

  1. Ο Γέροντας Γερμανός (Σταυροβουνιώτης), γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα

 

  1. Τό ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

 

  1. Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

 

  1. Ἡ γνώση καί ἡ παρακολούθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας (Γέροντος Παϊσίου)(mp3)

 

  1. Μετάνοια καί ἐξομολόγηση κατά τόν Γέροντα Πορφύριο

 

  1. Ὁ Πνευματικός Πατέρας

 

  1. Γέροντας Διονύσιος τῆς Κολιτσοῦ «Τό δευτερόλεπτο πού ζοῦμε,ἐκεῖνο εἶναι δικό μας»

 

  1. Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος, Η ψυχολογία των εξομολογουμένων επιπολαίως

 

  1. Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ὁ Ἅγιος Γέροντας π.Ἰάκωβος Τσαλίκης

 

  1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: «Ὅποιος συνηθίζει νὰ δίνει λόγο γιὰ τὴν ζωή του κατὰ τὴν ἐξομολόγηση ἐδῶ στὸν κόσμο δὲν θὰ τοῦ εἶναι φοβερὸ νὰ δώσει λόγο γιὰ τὴν ζωή του ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτηρίου τοῦ Χριστοῦ.» (Ἅγ. Ἰω. Κρονστάνδης)

 

  1. Ἡ μετάνοια ὡς ἀλλαγή ζωῆς (Γέροντος Παϊσίου)(mp3)

 

  1. «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίω ἐν κιθάρα,ἐν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψάλατε οὔτω».

 

  1. Περί μετανοίας καί ἐξομολογήσεως (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

 

  1. Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

 

  1. Μετάνοια καί γενική ἐξομολόγηση (mp3)

 

  1. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς συνείδησης μας- Γέροντος Παϊσίου (mp3)

 

  1. Μετανοεῖτε! Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία.

 

  1. Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως

 

  1. Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως-Εἰσαγωγικά

 

  1. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Προσευχή πρίν τήν αὐτοεξέταση

 

  1. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Αὐτοεπίσκεψη καί αὐτοεξέταση

 

  1. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Νοερά εξομολόγηση

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Πῶς ἐπιλέγουμε τόν Πνευματικό μας Πατέρα

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Ἡ σχέση τοῦ Πνευματικοῦ τέκνου μέ τόν Πνευματικό του Πατέρα

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Τό ἀπόρρητο τῆς ἐξομολογήσεως γιά τόν Πνευματικό καί τόν ἐξομολογούμενο-Περιμένοντας ἔξω ἀπό τό ἐξομολογητήριο

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Μέσα στό ἐξομολογητήριο

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Συνήθη λάθη, ἐπιπολαιότητες καί δαιμονικές παγίδες

 

  1. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Μερικά σημεῖα πού πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαιτέρως

 

  1. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Διόρθωση τῆς ζωῆς μας, παύση τῆς ἁμαρτίας, ἀληθινή μετάνοια-Τήρηση μέ χαρά τοῦ κανόνα-ἐπιτιμίου καί τῶν συμβουλῶν-ἐντολῶν τοῦ Πνευματικοῦ-Ὅχι συζήτηση μέ ἄλλους τῶν ὅσων εἰπώθηκαν στήν Ἐξομολόγηση.

 

  1. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Ὄχι ἐνθύμηση τῶν ἐξομολογηθέντων ἁμαρτιῶν-Ὄχι μνησικακία

 

  1. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Συχνή ἐξομολόγηση-Γενική ἐξομολόγηση-Ἐπίλογος

 

  1. Μόνο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία θεραπεύει τόν ἄνθρωπο.

 

  1. Τὸ παλιατζίδικό μας.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

 

  1. Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

 

  1. Ἡ τελευταῖα ἐξομολόγηση

 

  1. «Όταν κάποιος γίνει Πνευματικός, πρέπει να αποφασίσει να πάει στην κόλαση γι’ αυτούς πού εξομολογεί»

 

  1. ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

 

  1. Τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης Frank Schaeffer

 

 1. H Mελαγχολία, η ταπείνωση και ο εξομολόγος (Γερ Πορφυριος)
 2. Ὁ Πνευματικός πού ἐξομολόγησε τόν δήμιό του.