Ὁ τυφλός, ὁδηγός τῶν μή τυφλῶν

San Atanasio el Grande: El ciego guía conductor de los que ven

Comentario de la lectura evangélica del Domingo sobre el Ciego  

Σχόλιο στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της  Κυριακής του Τυφλού

“…escupió en el suelo e hizo con la saliva un poco de lodo y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: «Vete y lávate en la piscina de Siloam…” (Jn 9, 6-7). El Sanador y Salvador ha cubierto el lodo con lodo, lo similar reponiéndolo con lo similar, es decir, ya que el cuerpo humano se hizo de lodo, barro, arcilla. De todos modos uno puede decir que el Señor ha ungido con lodo los ojos del ciego, para revelar a todos que él mismo es el que ha creado también a Adán con lodo. ¿Pero por qué mandó al ciego a la pila (piscina) de Siloam? ¿Quizás allí había sumergido también a Adán?

Escucha con atención: Cuando el Señor había creado con lodo a Adán no se encontraba ninguno de los contradictorios judíos allí.Y como no había nadie para contradecirle, el Señor con menos demostración y exhibición formó la estatua del hombre lógico. Pero ahora hay muchos que contradicen y extiende el proceso del milagro, es decir, la gira del ciego, para mostrar más la dinámica de Su poder, para hacer a los que contradicen que acepten el milagro a pesar de sus voluntades. Por eso mandó al ciego ungido de lodo a lavarse en la pila o piscina de Siloam. Para que los que ven sigan al ciego que corría, y así el que no veía se convirtiera guía conductor de los que veían y a continuación los que corrieron para ver se hiciesen testigos del milagro.

San Atanasio el Grande

«Επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτώ. Ύπαγε νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ». Επιχρίει με πηλό τον πηλό ο Σωτήρ, το όμοιο αναπληρώνοντας με το όμοιό του (αφού δηλαδή από πηλό έγινε και το ανθρώπινο σώμα). Πάντως μπορεί να πη κανείς ότι για τούτο έχρισε ο Κύριος με πηλό τους οφθαλμούς του τυφλού, για να κάμη σ’ όλους φανερό, ότι αυτός ο ίδιος είναι που έπλασε και τον Αδάμ με πηλό. Γιατί όμως έστειλε τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ; Μήπως εκεί βούτηξε και τον Αδάμ;

Άκου με σύνεση:Όταν ο Κύριος έπλασε με τον πηλό τον Αδάμ, τότε δεν παρευρίσκετο κανείς από τους αντιλέγοντας Ιουδαίους. Και αφού δεν υπήρχε κανείς που να αντιλέγη, ο Κύριος με λιγώτερη επίδειξη και εμφάνιση κατασκεύασε τον λογικό ανδριάντα (τον άνθρωπο). Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν πολλοί που αντιλέγουν, μακραίνει την διαδικασία του θαύματος (δηλαδή την περιοδεία του τυφλού), για να δείξη πιο δυναμική την εξουσία Του, ώστε να κάμη τους αντιλέγοντας να παραδεχθούν και παρά τη θέλησή τους το θαύμα. Γι’ αυτό λοιπόν απέστειλε τον χρισμένο με πηλό τυφλό να νιφθή στον Σιλωάμ. Για να ακολουθήσουν, οι βλέποντες, τον τυφλό που έτρεχε και έτσι να γίνη αυτός που δεν έβλεπε, οδηγός αυτών που έβλεπαν και εν συνεχεία αυτοί που έτρεξαν να δουν, να γίνουν μάρτυρες του θαύματος.

(Μέγας Αθανάσιος)

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)