Εἰς τήν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου. Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

Λόγος στὴ Γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Στα μαύρα ντυμένη η Παναγία. π.Αυγουστίνος Καντιώτης

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/t.html