Ἐπίκαιρα καί ἀξιοπρόσεκτα μηνύματα ἀπό τόν βίο τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Τὰ νέα εἴδωλα καὶ ἡ κρατικὴ τρομοκρατία   Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες γιορτάσαμε τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης (25 Νοεμβρίου). Μεταξὺ ἄλλων κειμένων ποὺ διαβάσαμε γιὰ νὰ ἐφοδιασθοῦμε μὲ ὑλικὸ στὴν προετοιμασία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναφέρουν οἱ Συναξαριστές δύο Θαύματα ἔγιναν κατά τήν ὥρα τῆς ἀποκεφαλίσεώς τῆς.

  Αναφέρουν οι Συναξαριστές δύο Θαύματα έγιναν κατά την ώρα της αποκεφαλίσεως της. Το πρώτο είναι, οτι αντί για αίμα έτρεξε κατά την αποκεφάλιση της από τον λαιμό της, γάλα, και το δεύτερο, οτι το σώμα της εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια του κόσμου, που παρακολουθούσε το τέλος της. Οι Άγγελοι το μετέφεραν στη κορυφή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   Προς Γαλάτας, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 23-29 και κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 1-4   Κεφ.Γ΄ 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 25 ᾿Ελθούσης δὲ τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μνήμη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τή θεραπεία τῆς αἱμορροούσης γυναικός

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ[: Μάρκ.5,24-34]   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ   [Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ. 9,20-26]   Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Καὶ ἰδοὺ γυνή, αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι(:Και να λοιπόν μια γυναίκα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Ε΄, εδάφια 24-34   24 Ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία Αἰκατερίνη…

Άγία Αικατερίνη. Το πρώτο όνομα της Άγίας Αικατερίνης ήταν το όνομα Δωροθέα. Μετά τη βάφτισή της όμως, έλαβε το όνομα Αικατερίνα, αυτή δηλαδή που είναι πάντα καθαρή, αγνή (αιέν καθαρινά, δηλαδή «η πάντοτε αγνή» https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/11/blog-post_750.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καί τό θαῦμα στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας

Η πανέυφημος νύμφη του Χριστού, Αγία Αικατερίνη, είναι μια από τις μεγαλύτερες Αγίες γυναίκες που έχει αναδείξει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όπως χιλιάδες μάρτυρες δεν φοβήθηκαν να αρνηθούν τον Χριστό μπροστά στις απειλές και τα μαρτύρια των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων, έτσι και αυτή έμεινε ακλόνητη στην πίστη της στα φοβερά μαρτύρια που την επέβαλε ο έπαρχος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πνευματικόν ὕψος, μῆκος, βάθος, πλάτος καί πλοῦτος τῆς πανσόφου!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΥΨΟΣ, ΜΗΚΟΣ, ΒΑΘΟΣ, ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΟΦΟΥ! Αἰκατερῖνα καὶ σοφὴ καὶ παρθένος· Ἐκ δὲ ξίφους καὶ Μάρτυς· ὦ καλὰ τρία!   Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνα ἡ πάνσοφος, ἡ προστάτις τῆς παιδείας (25/11), γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρειαν ἀρχάς τοῦ Δ’ αἰῶνος. Ἦτο ἀπόγονος τῆς δυναστείας τῶν Πτολεμαίων Βασιλέων τῆς Αἰγύπτου, μέλος ἐνδόξου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Παϊσιος γιά τήν Ἁγία Αἰκατερίνη

 -Γέροντα, γιατί πολλοί ἄνθρωποι, ἐνῶ πίστευαν, ἔχασαν τήν πίστη τους;   -Ἄν δέν προσέχει κανείς στά θέματα τῆς πίστεως καί τῆς λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται καί μπορεῖ νά γίνη ἀναίσθητος, νά φθάση σέ σημεῖο νά μήν πιστεύη τίποτε. – Μερικοί, Γέροντα, λένε ὅτι ἡ πίστη τους κλονίζεται, ὅταν βλέπουν νά ὑποφέρουν καλοί ἄνθρωποι. -Ἀκόμη κι αν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης μέσα ἀπό εἰκόνες

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μαρτύρησε κατά την εποχή των ασεβών βασιλέων Μαξιμιανού, Μαξεντίου και Μαξιμίνου (305-313). Ήταν κόρη του ηγεμόνος της Αλεξανδρείας Κώνστα (ή Κέστου) φημισμένη για το κάλλος της και τη σοφία, διότι είχε μορφωθή με τα διδάγματα της ελληνικής παιδείας και γνώριζε Όμηρο, Βιργίλιο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα και άλλους αρχαίους συγγραφείς….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία Αἰκατερίνα, βίος καί πολιτεία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο υμνωδός την ονομάζει «πανεύφημον νύμφην Χριστού» την Αγίαν Αικατερίναν και πολύ δικαίως γιατί η Αγία ως μόνον νυμφίον της ψυχής της είχε κάνει τον Χριστόν. Η ζωή της πραγματικά πολύαθλος κατέπληξε τους πάντας. Η σοφία και η γνώσις, όλη η επιστήμη του καιρού της είχε γίνει κτήμα της. Όλα όμως τα περιφρόνησε για…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνα (Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος)

 Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἀποτελεῖ ἕνα πλούσιο πνευματικό ἐντρύφημα γιά ὅσους τιμοῦν τήν μνήμη της. Γιά σᾶς, εὐλαβέστατες ἀδελφές, ἀποτελεῖ ἕνα πλουσιώτερο ἐντρύφημα, γιατί ὁ βίος της σέ γενικές γραμμές ἐκφράζει πλήρως τήν μοναχική ζωή. Στρέψατε τό βλέμμα σας στήν εἰκόνα πού τήν παρουσιάζει μαζί μέ τήν Βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκο. Ἡ Ἁγία στέκεται γονατιστή μπροστά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Σκήνωμα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης μεταφέρεται ὑπό Ἀγγέλων στό Ὄρος Σινά

  Το Σκήνωμα της Αγίας Αικατερίνης μεταφέρεται υπό Αγγέλων στο Ορος Σινά – Τοιχογραφία στην Εράτυρα Κοζάνης Κωστας Χουλιαράς http://proskynitis.blogspot.gr/

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς 25/11

  Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς 25/11   Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου “ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”: Η Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη έζησε επί εποχής Μαξιμίνου,άρχοντα της Αιγύπτου, και ήταν κόρη του αριστοκράτη Κώνστα. Έτυχε μεγάλης μόρφωσης και ήταν κάτοχος της ελληνικής φιλολογίας. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική και πολλές ξένες γλώσσες της εποχής της. Νεαρή ακόμη ελκύστηκε από την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ

  ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού      Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες με τους άνδρες μάρτυρες, οι οποίες συναποτελούν την πιο εκλεκτή χορεία των αγίων. Το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, λύθηκε για την Εκκλησία μας στους αγίους Της, όπως και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ

     ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού           Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες με τους άνδρες μάρτυρες, οι οποίες συναποτελούν την πιο εκλεκτή χορεία των αγίων. Το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, λύθηκε για την Εκκλησία μας στους αγίους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς 25/11

    Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς 25/11   Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου   “ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”: Η Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη έζησε επί εποχής Μαξιμίνου,άρχοντα της Αιγύπτου, και ήταν κόρη του αριστοκράτη Κώνστα. Έτυχε μεγάλης μόρφωσης και ήταν κάτοχος της ελληνικής φιλολογίας. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική και πολλές ξένες γλώσσες της εποχής της. Νεαρή ακόμη ελκύστηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ἀδιάφθορα λείψανα τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης

  Ο σκευοφύλακας της Ιεράς Μονής Σινά με την κάρα της Αγίας Αικατερίνης. Φωτογραφία του Fred Boissonnas στο Σινά (27.04.1929). Τα αδιάφθορα λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης βρίσκονται στην Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγία Αικατερίνη, αλλά η λειψανοθήκη, κατάφερε να βρει μόνο φωτογραφίες από την κάρα και το αριστερό της χέρι. Αποτμήματα του ιερού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα_ Κήρυγμα στόν Πενταπλάτανο Γιαννιτσῶν_mp3

Π. Σάββας 2013-11-25_Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-11-2013 (Κήρυγμα στόν Πενταπλάτανο Γιαννιτσῶν). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης