Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Χρυσή. Μία Ἁγία πού βασανιζόταν ἐπί τρεῖς μῆνες

Μαρτύρησε στις 13 Οκτωβρίου 1795  Η αγία ήταν Bουλγάρα και η οικογένειά της ζούσε στην περιοχή της Έδεσσας. Οι γονείς της ήταν Χριστιανοί, φτωχοί και άσημοι άνθρωποι και είχαν τέσσερες κόρες. Κάποιος Τούρκος βλέποντας την ομορφιά της αγίας κυριεύτηκε από σαρκικό έρωτα και προσπαθούσε να βρει ευκαιρία για να πραγματοποιήσει τον άνομο σκοπό του. Πράγματι…

Συνέχιση ανάγνωσης