Οἱ ὑπό τῶν παπικῶν τελειωθέντες δεκατρεῖς Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς Καντάρας

Ὀρθόδοξος Φιλόθεος μαρτυρία Ἔκδοσις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Τόν 13ο αιώνα ἡ Κύπρος καταδυναστευόταν ἀπὸ τοὺς τότε κατακτητὲς της Φράγκους (Λουζινιανούς). Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος διωκόταν βάναυσα καὶ ὁ λαὸς ἐταλαιπωρεῖτο ἀφάνταστα, γιὰ νὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ φραγκέψει. Κύριο καὶ ρωμαλέο στήριγμα τοῦ λαοῦ στὸν ἀγώνα του νὰ μὴ χάσει τὴν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη του ὑπῆρξαν, Ἅγιοι Μοναχοὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

20 ΜΑΡΤΙΟΥ.Ὁ ὁσιομάρτυρας Ἰωάννης καί οἱ σύν αὐτῷ ὅσιοι ἀββᾶδες, οἱ ἐν τῇ Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες.

Τό ένδοξο αυτό ιστορικό μοναστήρι, που υπάρχει μέχρι σήμερα, τό είχε επισκεφτεί ό άγιος Σάββας τής Σερβίας και πολλοί άλλοι Σέρβοι ηγεμόνες. Επανειλημμένα δέχθηκε επιθέσεις, λεηλασίες και καταστροφές από αδίστακτους Άραβες. Όμως μέ την Πρόνοια του Θεού αποκαταστάθηκε και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης έγινε πάλι στόχος Αράβων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Μεγαλοχωρίτης (3 Ἰουλίου † )

 ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ Τὰ Ἄγραφα ἔγινα στὰ χρόνια της τουρκοκρατίας κοιτίδα καλλιέργειας τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, λόγω τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἐδάφους. Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἀναδείχτηκαν πολλοὶ ἅγιοι καὶ Νεομάρτυρες. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὀ άγιος ὁσιομάρτυρας Γεράσιμος ὁ Εὐρυτάνας. Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 18ου αιώνα στο Μεγάλο Χωριό της Εὐρυτανίας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Εὐρυτάν [3.7. 1812]

Εικόνα 1: Δολιανά ή Στουρνάρα, η ιδιαίτερη πατρίδα του Μάρτυρα Γερασίμου. Ο Οσιομάρτυς Γεράσιμος ο Ευρυτάν [3.7. 1812] από τον Κωνσταντίνο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο, συγγραφέα ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: Ο Άγιος Γεράσιμος ο νέος ο Καρπενησιώτης καταγόταν από το Μεγάλο [Τρανό] Χωριό του Καρπενησίου και ονομαζόταν Γεώργιος. Οι γονείς του, που ήταν ευσεβείς χριστιανοί, κατάγονταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Νέκταν τοῦ Χάρτλαντ

 Saint Nectan of Hartland Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Νέκταν ἐγεννήθηκε στὴν Οὐαλία κατὰ τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. ὡς πρωτότοκος υἱὸς τοῦ βασιλέως Ἁγίου Βρυχανοῦ τοῦ Μπρένκοκ, καὶ εἶχε 24 ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα ἐτάχθησαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ: ὁρισμένα ἔζησαν ὡς ἐρημίτες, ἄλλα ἵδρυσαν μονὲς καὶ ναούς. Ὁ Ἅγιος Νέκταν, ὅταν ἀκόμη ἦταν στὴν Οὐαλία, ἀκούσας περὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος νέος ὁσιομάρτυρας Προκόπιος

Ο άγιος Προκόπιος ήταν από τα μέρη της Βάρνας, από γονείς ευσεβείς. Όταν έγινε είκοσι χρόνων επιθύμησε τη μοναχική ζωή και πήγε στο Άγιο Όρος του Άθω. Εκεί έγινε υποτακτικός ενός γέροντα που λεγόταν Διονύσιος, στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, και αφού πέρασε λίγος καιρός, έλαβε και το άγιο σχήμα των μοναχών. Από τη φύση του ήταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁσία Ὀλυμπία καί Ὁσία Εὐφροσύνη Λέσβου(+11 Μαΐου 1235)

 Ο βίος και το μαρτύριο των δύο τούτων αγίων γυναικών που ακολουθούν έγιναν γνωστά κατά το έτος 1959, όταν βρέθηκαν τα σεπτά λείψανα των αγίων της Θερμής Μυτιλήνης (στις Καρυές) Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης ενώ ή ιστορία τους, όπως και οι τάφοι με τα σεπτά λείψανα τους έγιναν γνωστά με θείες αποκαλύψεις απο την ίδια την Αγία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ὁσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» (+17 Ὀκτωβρίου)

    Ο τολμηρός και ελεύθερος στο φρόνημα και το λόγο Οσιομάρτυρας Ανδρέας, καταγόταν από την Κρήτη και έζησε τον 8ο αιώνα μ.Χ. επί αυτοκράτορας Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου. Όταν αυτός ξεκίνησε διωγμό κατά των αγίων εικόνων, ο Ανδρέας πληροφορήθηκε τα έκτροπα που γίνονταν εναντίον εκείνων που τις προσκυνούσαν, γι’ αυτό άφησε την Κρήτη και πήγε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τὸ προσκυνητάρι τῆς Ι.Μ Ζωγράφου  μὲ τοὺς 26 Ὁσιομάρτυρες  Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Λάμπρος Σκόντζος, Ἅγιος ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Μεγαλοχωρίτης

       ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού            Τα Άγραφα έγινα στα χρόνια της τουρκοκρατίας κοιτίδα καλλιέργειας της ελευθερίας και της χριστιανικής πίστεως, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους. Στην ευρύτερη περιοχή αναδείχτηκαν πολλοί άγιοι και Νεομάρτυρες. Ένας από αυτούς υπήρξε ο άγιος οσιομάρτυρας Γεράσιμος ο Ευρυτάνας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὁσιομάρτυς Παχώμιος ὁ Ρῶσος ἤ Καυσοκαλυβίτης, ἤ Οὐσακιώτης, ἤ Εὐκαρπιώτης. († 7 Μαΐου 1730)

    Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἡ καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου βρίσκεται στή σκήτη Ἁγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ἕνα ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε τό ἔτος 1680  ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί εἶναι κτισμένο πάνω ἀπό τό σπήλαιο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος καί στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ τόν 14ο αἰ. ὁ ὅσιος Μάξιμος  ὁ Καυσοκαλύβης. Ἐδῶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Οἱ Ἅγιοι Ὁσιομάρτυρες οἱ ὑπό λατινοφρόνων μαρτυρήσαντες”

Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Τό Ἅγιον Ὄρος, ἐκτός ἀπό Ὁσίους καί ἀσκητές Ἁγίους καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνέδειξε καί πλῆθος Ὁσιομαρτύρων καί Νεομαρτύρων. Ἡ ὑπεράσπιση μέχρι θανάτου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, χωρίς καμμία ὑποχώρηση καί παραχώρηση, συνόδευε πάντοτε τούς ἀσκητικούς καί νηπτικούς ἀγώνες τους, ἀφοῦ «οὐδέν ὠφελεῖ βίος ὀρθός δογμάτων διεστραμμένων» ( Ἅγ. Ἰωάννης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαῦμα Ἁγίου Ὁσιομάρτυρα Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου

  Θαύμα, που έγινε αμέσως μετά το μαρτύριο του άγιου, είναι η θεραπεία κάποιας γυναίκας που έπασχε πολλά χρόνια από ένα παράξενο πυρετό και πόνο. Το θαύμα αυτό ως εξής το περιγράφει ο σεπτός βιογράφος του: Μεταξύ των παρευρεθέντων εις το μαρτυρικό τέλος του Οσιομάρτυρα και θεασαμένων αυτό, παρευρέθη και ένας νησιώτης από τη, νήσο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὁσιομάρτυς Μαρία μοναχή τῆς Γκάτσινα(+4/17 Απριλίου 1932)

  Στην πόλη Γκάτσινα, τριάντα μίλια περίπου μακριά από την Αγία Πετρούπολη, ζούσε πριν από την επανάσταση ή μοναχή Μαρία. Το κοσμικό της όνομα ήταν Λυδία Άλεξάντροβνα Λελιάνοβα. Νέα ακόμα, πριν από την επανάσταση του 1917, είχε προσβληθεί από τη νόσο του Πάρκινσον κι υπόφερε από εγκεφαλίτιδα. Αυτό προξένησε μια ακινησία σ’ ολόκληρο το σώμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ὁσιομάρτυς Μαργαρίτα βρισκόταν στήν ἀποβάθρα ἕτοιμη νά φύγει νά γλιτώσει ἀπό τούς Μπολσεβίκους ὅταν τῆς παρουσιάστηκε σέ ὅραμα ὁ Ἅγιος Νικόλαος καί τῆς εἶπε:Γιατί ἀποφεύγεις καί ἀρνεῖσαι τό στεφάνι σου;

Όσιομάρτυς Μαργαρίτα, η ηγουμένη μάρτυρας του Μενζελίνσκ Hμητέρα  Μαργαρίτα  (κατά κόσμον Μαρία) Μιχαήλοβνα ήταν ηγουμένη της μονής του Προφήτου Ήλιου στο Μενζελίνσκ, της επισκοπής της Ουφας.  Προτού γίνει μοναχή η Μαρία Μιχαήλοβνα ζούσε στο Κίεβο. Εξομολόγος της ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Κορσακόβσκι, προϊστάμενος του ναού της Κιεβο-Γεωργιέβσκαγια, στην ενορία όπου έμενε η Μαρία. Στ’ απομνημονεύματα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Ὀλυμπία καί τό φρικτό μαρτύριό της

    Το φθινόπωρο του 1235, έφτασε κι ένα κουρσάρικο στη Μυτιλήνη κι άραξε στη Θερμή. Οι γερόντισσες στις Καρυές πήρανε μυρωδιά το πράγμα έγκαιρα, είχανε σκοπιές στην Παντέρα και βολιδοσκοπούσανε τις θάλασσες. Σκεφτήκανε οι καλόγριες, τι να κάνουνε, όπου φύγει φύγει.   Στις Καρυές ηγουμένευε εκείνο τον καιρό η Ολυμπία, νταρντανογυναίκα με καρδιά, στα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Δημήτριος ὁ Νέος ὁ ἐκ Σαμαρίνης (18/8/1808)

  Ο Aγιος Οσιομάρτυρας Δημήτριος ο Νέος ο εκ Σαμαρίνης (18/8/1808) Του Κων. Α. Οικονόμου, δασκάλου    Ο Δημήτριος γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στο βλαχοχώρι Σαμαρίνα των Γρεβενών. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε τα εγκόσμια και έγινε μοναχός σε μοναστήρι της περιοχής. Αφού πέρασε κάποια χρόνια με προσευχή, νηστεία και γενικά με ασκητικό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ νέος ὁσιομάρτυς Ἀθανάσιος Ἰβηρίτης († 1628)

Ο νέος οσιομάρτυς Αθανάσιος Ιβηρίτης († 1628)  Το μαρτύριο αυτό του ελληνικής καταγωγής νεομάρτυρα Αθανασίου του Ιβηρίτου, που συνέβη το 1628, έγινε γνωστό χάρη στη γραφίδα του Μητροπολίτη Κιέβου Πέτρου Μογίλα (1633-1647) και δημοσιεύθηκε στο Κίεβο τον 19ο αι. αλλά πέρασε απαρατήρητο στο ελληνικό κοινό. Με την πρόσφατη εκδοσή του και σε ελληνική μετάφραση, πλουτίζονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁσιομάρτυς Κύριλλος (†1566). Ἁγιορείτης Ἅγιος

Οσιομάρτυς Κύριλλος (†1566) Αγιορείτης Άγιος. Μνήμη 13 Ιουλίου (και 6/7)   Ο άγιος οσιομάρτυς Κύριλλος καταγόταν από την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι στο Άγιο Βάπτισμα τον ονόμασαν Κυριακό. Όταν ο άγιος ήταν δέκα ετών, ορφάνεψε και από τους δύο γονείς του. Έμεινε με τους δύο θείους του από την μητέρα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἰβηρίτες Ἅγιοι ἑορτάζοντες τήν 13η Μαΐου

 Αγιορείτες Άγιοι. Μνήμη 13 Μαΐου Οσιομάρτυρες 14 Ιβηρίτες Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος (1259-1282), για να επιτύχει την παρέμβαση του Πάπα Γρηγορίου Ι’ (1271-1276) και αργότερα του Ιωάννου Κ’ (1276-1277) προς τον Κάρολο τον Ανδεγαβικό προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Βυζαντίου, προσχώρησε στην ένωση των δυο Εκκλησιών, πού διακηρύχθηκε στις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὁσιομάρτυρας Δαμιανός ὁ Νέος [μάρτυρας τῆς κυριακάτικης ἀργίας]

 Ο Οσιομάρτυρας Δαμιανός ο Νέος (14/2/1568) [μάρτυρας της κυριακάτικης αργίας]   του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου   ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ο Δαμιανός γεννήθηκε στο Μυρίχοβο των Αγράφων γύρω στο 1500. Νέος, αφού εκάρη μοναχός στην αγιορείτικη Ι.Μ. Φιλοθέου, αναχώρησε για έρημους τόπους του όρους. Εκεί για τρία έτη, υποτασσόμενος σε κάποιον πατέρα Δομέτιο, έζησε άκρως ασκητικό βίο,…

Συνέχιση ανάγνωσης