Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος – τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

  Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς   ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Από τον Θεό προέρχεται η χάρις, αλλά από εμάς προέρχεται ο κόπος. Επομένως, κανένας ας μη σκεφθεί ότι οι άγιοι απόστολοι στηρίζονταν εξ ολοκλήρου στη χάρη του Θεού, ή ότι γι’ αυτούς ήταν εύκολα τα πράγματα ή ότι επιτέλεσαν το μεγάλο έργο τους στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὕμνος δοξολογίας στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἰάκωβο, τόν Ἀδελφόθεο

Ύμνος δοξολογίας στον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο, τον Αδελφόθεο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο πάγκαλλος δίκαιος, ερμήνευε τη διδασκαλία του Χριστού με τη ζωή του, και όταν τον βασάνιζαν, εκείνος γονάτισε ταπεινά, και προσευχήθηκε στον Θεό για τους εχθρούς του. Σε ένα τόπο δύσκολο πολύ, σε δύσκολους χρόνους, Έφερε υπομονετικά τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου- Πικρὸς θάνατος (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

  Πικρὸς θάνατος «Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου, ἀνάγκης καὶ πικροῦ θανάτου τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (θ. Λειτ. Ἰακ.) (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἀνοίξουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ Ὡρολόγιο καὶ τὰ Μηναῖα, θὰ δοῦμε, ὅτι τὸ ὄνομα Ἰάκωβος τὸ ἔχουν πολλοί. Πόσοι νομίζετε; Δεκαοκτὼ Ἰάκωβοι εἶνε! Ἄλλοι εἶνε ἐπίσκοποι, ἄλλοι ἀσκηταί, ἄλλοι μάρτυρες, ἄλλοι νεομάρτυρες, ἄλλοι ποιμένες, ἄλλοι κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου, ἄλλοι ἱεραπόστολοι. Κάθε Ἰάκωβος εἶνε κ᾿ ἕνα ἀστέρι, ποὺ σελαγίζει στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας μας. Μεταξὺ αὐτῶν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ λαμπρὰ ἀστέρια εἶνε ὁ ἅγιος ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα καὶ ὁ ὁποῖος πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὀνομάζεται Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος. Ἀκούγοντας κανεὶς τὴ λέξι «ἀδελφόθεος» μπορεῖ νὰ σκανδαλισθῇ καὶ νὰ πῇ· πῶς λέγεται «ἀδελφόθεος»; εἶνε ἀδελφὸς τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ σάρκα; Ὄχι βέβαια. Αὐτὸ εἶνε βλασφημία ἀκόμη καὶ νὰ τὸ σκεφτοῦμε· διότι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκε, ὅπως γνωρίζουμε, ὑπερφυσικῶς, ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ ἀπὸ τὰ πάναγνα αἵματα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καὶ ἡ Θεοτόκος, ἡ Παναγία μας, εἶνε παρθένος. Παρθένος πρὸ τοῦ τόκου, προτοῦ νὰ γεννήσῃ· παρθένος κατὰ τὸν τόκον, ὅταν γεννοῦσε· παρθένος καὶ μετὰ τὸν τόκον, μετὰ τὴ γέννησι. Αὐτὸ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τήν ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. Από τον Θεό προέρχεται η χάρις, αλλα από εμάς προέρχεται ο κόπος. Επομένως, κανένας ας μη, σκεφτεί ότι οι άγιοι απόστολοι στηρίζονταν εξ ολοκλήρου στη χάρη του Θεού, ή ότι γι’ αυτούς ήταν εύκολα τα πράγματα ή ότι επιτέλεσαν το μεγάλο έργο τους στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ἁπόστολος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφόθεος. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Ό Ιάκωβος ονομάζεται Άδελφόθεος διότι ήταν γυιός του δικαίου Ιωσήφ, του μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν ο δίκαιος Ιωσήφ πλησίαζε στον θάνατο, μοίρασε την περιουσία του στους γυιούς του και θέλησε ν’ αφήσει ένα μερίδιο και στον Ιησού Χριστό, τον Υιό της Υπεραγίας Θεοτόκου• όμως όλα τα άλλα αδέλφια αντέδρασαν σ’ αυτό, επειδή δεν έβλεπαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

30 Ἀπριλίου. Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος

Ο άγιος Απόστολος Ιάκωβος Ο Ιάκωβος ήταν γιος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννη, και ένας εκ των Δώδεκα Αποστόλων. Στο κάλεσμα του Ιησού Χριστού, ό Ιάκωβος εγκατέλειψε τα δίχτυα του ψαρά και τον πατέρα του και μαζί με τον Ιωάννη ακολούθησαν αμέσως τον Κύριο. Ανήκε στην τριάδα εκείνη των Αποστόλων στην οποία ό Κύριος αποκάλυψε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (23 Ὀκτωβρίου)

  Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων (23 Οκτωβρίου) Ο άγιος Ιάκωβος ήταν υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος από τον πρώτο του γάμο. Ευλογήθηκε παρά Θεού όταν ήταν ακόμη στην κοιλία της μητρός του, και υπήρξε τόσο δίκαιος στον βίο του ώστε όλοι οι Εβραίοι τον αποκαλούσαν «Δίκαιο» και «Ωβλία», που στα εβραϊκά…

Συνέχιση ανάγνωσης