Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ὁ συγγράψας τήν ἀρχαιότερη ἀπολογία διαπρεπής Ἀθηναῖος φιλόσοφος καί πανεύφημος μάρτυς Χριστοῦ

  Μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στη μακρόχρονη πορεία της ενδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας της περιωνύμου και αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών προβάλλει ως φωταυγής αστέρας ένας ένθεος και ευκλεής Αθηναίος φιλόσοφος, ένας διαπρύσιος κήρυκας του λόγου του Θεού, ένας θαρραλέος ομολογητής της χριστιανικής πίστεως, ένας εύψυχος και καρτερότατος μάρτυς Χριστού, ο οποίος ήθλησε…

Συνέχιση ανάγνωσης