Οἱ κατά Θεόν ἀγῶνες καί τά θαυμαστά παλαίσματα τοῦ ὁμολογητοῦ ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανία (1891-1985) (Θαυμαστά σημεῖα)

Θαυμαστά σημεία  ΜΑΛΙΣΤΑ, μεταξύ άλλων καταγράφονται καί θαυμαστά περιστατικά, τα όποια καταδεικνύουν την παρρησία τού Αγίου Γλυκερίου καί το ύψος τής αρετής του. Κάποτε, παραμονή των Θεοφάνιων, ο π. Γλυκέριος αγίαζε με τον Μέγα Αγιασμό τις οικίες τών πιστών στο χωριό Γκρόσι. Σε μία οικία είχαν τοποθετήσει ραδιόφωνο της προπολεμικής εκείνης εποχής, πράγμα σπάνιο βέβαια για…

Συνέχιση ανάγνωσης