Ἅγιος Διάδοχος Ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου

  Ἅγιος Διάδοχος Ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου 29 Μαρτίου   Ἅγιος Διάδοχος, Ἐπίσκοπος Φωτικῆς, εἶναι μία μεγάλη πατερική καί μοναχική φυσιογνωμία τοῦ 5ου αἰῶνος μ.Χ. Τό ἔτος 458 μ.Χ. ὑπογράφει, ὡς Ἐπίσκοπος Φωτικῆς, μαζί μέ ἄλλους Ἠπειρῶτες Ἐπισκόπους, ἐπιστολή πρός τόν αὐτοκράτορα Λέοντα τόν Α’ περί τοῦ θανάτου τοῦ Προτερίου Ἀλεξανδρείας, τήν ὁποία ἐπιστολή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τίποτε δέν ἐμποδίζει νά καλοῦμε γιατρούς, ὅταν ἀρρωστήσουμε.

53. Τίποτε δεν εμποδίζει να καλούμε γιατρούς όταν αρρωστήσουμε. Επειδή έμελλε κάποτε από την πείρα του ανθρώπου να δημιουργηθεί η ιατρική, γι’ αυτό προϋπήρχαν τα φάρμακα. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε σ’ αυτούς την ελπίδα της θεραπείας μας, αλλά στον αληθινό σωτήρα μας και γιατρό Ιησού Χριστό. Αυτά τα λέω για κείνους που ζουν σε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ νηστεία δέν εἶναι σκοπός, ἀλλά ἐργαλεῖο! (Ὁσίου Διαδόχου Φωτικῆς)

  … τόσο πρέπει να διατηρούν την εγκράτεια στις τροφές, ώστε να μη φθάσει κανείς ποτέ να βδελυχθεί κάποια απ’ αυτές•γιατί τούτο είναι και επικατάρατο και εντελώς δαιμονικό.   Δεν απέχουμε από τις τροφές γιατί είναι κακές -μη γένοιτο- αλλ’ απέχουμε για να διαπαιδαγωγούμε κατάλληλα τα αρρωστημένα μέρη της σάρκας, αποφεύγοντας τις πολλές και νόστιμες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὑπομονή στίς θλίψεις λογαριάζεται ὡς δεύτερο μαρτύριο!

Όπως το κερί, αν δε θερμανθεί και μαλαχθεί πολλή ώρα, δεν μπορεί να δεχθεί τη σφραγίδα που του επιτίθεται, έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν δοκιμασθεί με κόπους και ασθένειες, δεν μπορεί να χωρέσει τη σφραγίδα της αρετής του Θεού. Γι’ αυτό ο μεν Κύριος λέγει στο θεσπέσιο Παύλο, «σου αρκεί η χάρη μου, γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πρέπει νά βιάζουμε τή θέλησή μας στήν ἐργασία τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ»

 ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ Από πού ν΄αρχίζουμε την άσκηση. Οι αρχάριοι έχουν ανάγκη από υπομονή και επιμονή, γιατί η αρετή στην αρχή φαίνεται δύσκολη, ύστερα όμως αποδεικνύεται εύκολη. Του αγίου Διαδόχου Ο δρόμος της αρετής, σ΄εκείνους πού αρχίζουν ν΄αγαπούν την ευσέβεια, φαίνεται πολύ σκληρός και σκοτεινός, όχι γιατί είναι πράγματι τέτοιος, αλλά γιατί η φύση του ανθρώπου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ – Ἅγιος Διάδοχος ἐπίσκοπος Φωτικῆς: Λόγος ἀσκητικός χωρισμένος σέ 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικῆς γνώσεως καί διακρίσεως

 Μέρος Α’ 1. Ἀπό κάθε πνευματική θεωρία, ἀδελφοί, πρέπει να προηγεῖται ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη· προπάντων ὅμως ἡ ἀγἀπη. Ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα διδάσκουν τόν ἄνθρωπο νά καταφρονεῖ τά ὁρατά ὑλικά ἀγαθά. Ἐνῶ ἡ ἀγἀπη ἑνώνει τήν ψυχή μέ τίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ, ἀναζητῶντας τόν Ἀόρατο μέ τήν νοερή αἴσθηση. 2….

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος στήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς)

Α’. Ελάτε τώρα οι ιερείς των Ιουδαίων, γιατί είναι ώρα για νικητήριους λόγους. Έλα εδώ εσύ που συγκεντρώνεις τα πλήθη και είσαι και κήρυκας του Χριστού και λέγε και ζωγράφιζε έντονα με την αλήθεια σου πώς οι πρώτοι έδωσαν το αργύριο της κακοβουλίας τους (Ματθ. κη’ 12) στους στρατιώτες, νομίζοντας πως με το ψέμα θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στόν Θεό πρέπει ἡ δόξα γιά τή μεγαλοσύνη Του, ἐνῶ στόν ἄνθρωπο ἁρμόζει ἡ ταπείνωση

  Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπά το Θεό. Εκείνος που δεν αγαπά τον εαυτό του εξαιτίας του υπερβολικού πλούτου της αγάπης του Θεού, αυτός αγαπά το Θεό. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζητεί ποτέ τη δική του δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού. Γιατί εκείνος που αγαπά τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἡ ψυχή ταράζεται ἀπό ὀργή ἤ ἐνοχλεῖται ἀπό φοβερή λύπη

Άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής Όταν η ψυχή ταράζεται από οργή, ή θολώνεται από μέθη, ή ενοχλείται από φοβερή λύπη, δεν μπορεί ο νους να κρατήσει τη μνήμη του Κυρίου Ιησού 61. Όταν η ψυχή ταράζεται από οργή, ή θολώνεται από μέθη, ή ενοχλείται από φοβερή λύπη, δεν μπορεί ο νους να κρατήσει τη μνήμη του…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν ἀρχίσει κανείς νά αἰσθάνεται πλουσιοπάροχα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε ἀρχίζει νά ἀγαπᾶ μέ πνευματική αἴσθηση καί τόν πλησίον. »

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς Λόγος ἀσκητικός χωρισμένος σέ 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικῆς γνώσεως καί διακρίσεως 14. Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό Θεό μέ αἴσθηση καρδιᾶς, ἐκεῖνος εἶναι γνώριμος τοῦ Θεοῦ1. Γιατί ὅσο περισσότερο δέχεται κανείς μέ αἴσθηση ψυχῆς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόσο περισσότερο αὐξάνει τήν ἀγάπη του στό Θεό. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν παύει ποτέ μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅ,τι καί ἄν κάνομε, ἄς λέμε πάντοτε κι ἐμεῖς μέ χαρά γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνο πού ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής: «Ἐκεῖνος πρέπει νά δοξάζεται, ἐνῶ ἐμεῖς νά μικραίνομε»1. »

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  Λόγος ἀσκητικός χωρισμένος σέ 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικῆς γνώσεως καί διακρίσεως   9. Ἡ σοφία καί ἡ γνώση εἶναι χαρίσματα τοῦ ἑνός Ἁγίου Πνεύματος. Τό κάθε ὅμως χάρισμα ἐνεργεῖ μέ διάφορο τρόπο. «Σέ ἄλλον δίνεται σοφία, σέ ἄλλον γνώση, ἀπό τό ἴδιο Πνεῦμα»2, ὅπως μαρτυρεῖ καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Καί ἡ γνώση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν δέν ἀνήκουμε στούς ἑαυτούς μας

Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού.  Το «καθ’ ομοίωσιν» όμως το έχουν μόνον εκείνοι οι οποίοι με πολλή αγάπη υποδούλωσαν την ελευθερία τους στο Θεό· γιατί όταν δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, τότε είμαστε όμοιοι με Εκείνον που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσω της αγάπης.

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεία πρόσκληση …

Ἔλα, Φῶς τὸ ἀληθινό, ἡ αἰώνια ζωή· ἔλα, τὸ ἀπόκρυφο μυστήριο, ὁ ἄρρητος θησαυρός, τὸ ἀνεκφώνητο πρᾶγμα, τὸ ἀκατανόητο πρόσωπο· ἔλα, ἡ παντοτινὴ ἀγαλλίαση, τὸ ἀνέσπερο φῶς, ἡ ἀληθινὴ προσδοκία ὅσων σώζονται· ἔλα, ὅσων κείτονται ἡ ὕψωση, ἔλα, τῶν νεκρῶν ἡ ἀνάσταση· ἔλα ὁ ἰσχυρός, ποὺ ὅλα δημιουργεῖς χωρὶς διακοπὴ καὶ ἀναδημιουργεῖς καὶ ἀλλάζεις μὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ μοναχός πρέπει νά εἶναι μακρόθυμος πρός ὅσους τοῦ φταῖνε καί νά μήν πηγαίνει στό δικαστήριο ὅσους τόν ἀδικοῦν»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΖ΄(37)  Τοῦ Ἁγίου Διαδόχου  Ἀκουσα νά λέγεται ἀπό ὁρισμένους εὐλαβεῖς ὅτι δέν πρέπει νά ἀφήνουμε τούς τυχόντες νά ἁρπάζουν αὐτά πού ἔχουμε γιά τή συντήρησή μας ἤ καί γιά τήν ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν, καί μάλιστα ἄν μᾶς τό κάνουν αὐτό χριστιανοί, γιά νά μή γινόμαστε μέ τήν ἀνεξικακία μας πρόξενοι ἁμαρτίας σέ ἐκείνους πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα μπορεῖ νά καθαρίσει τό νοῦ»

Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς Τά 100 πρακτικά κεφάλαια  Μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα μπορεῖ νά καθαρίσει τό νοῦ. Γιατί ἄν δέν μπεῖ μέσα στό σπίτι ὁ δυνατός γιά νά ἀφαιρέσει τά κλεμμένα καί νά δέσει τόν κλέφτη1, δέν ἐλευθερώνεται τό λάφυρο. Πρέπει λοιπόν μέ κάθε τρόπο, καί προπάντων μέ τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, νά ἀναπαύομε τό Ἅγιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού γνωρίζουν μέ ἀκρίβεια καί διακρίνουν τά σφάλματά τους καί τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτέ δέν ἀπομακρύνεται ἀπό τή μνήμη τοῦ Θεοῦ»

Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς Τά 100 πρακτικά κεφάλαια Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού γνωρίζουν μέ ἀκρίβεια καί διακρίνουν τά σφάλματά τους καί τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτέ δέν ἀπομακρύνεται ἀπό τή μνήμη τοῦ Θεοῦ. Τά μάτια μας, ὅταν ἔχουν τήν ὑγεία τους, μποροῦν καί βλέπουν τά πάντα, μέχρι καί τά μικρά κουνούπια στόν ἀέρα· ἐνῶ ἄν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ συγκεφαλαίωση ὅλων τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ πίστη πού γίνεται πράξη μέ τήν ἀγάπη»

  Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς Τά 100 πρακτικά κεφάλαια  20. Πίστη χωρίς ἔργα καί ἔργα χωρίς πίστη θ᾿ ἀπορριφθοῦν ἐξίσου ἀπό τό Θεό. Πρέπει ὁ πιστός νά προσφέρει στόν Κύριο πίστη πού φανερώνεται μέ τά ἔργα. Ὁ πατέρας μας Ἀβραάμ δέ θά δικαιωνόταν ἀπό τήν πίστη του1, ἄν πρόσφερε ὡς καρπό της στό Θεό τό γιό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἐκείνη ἡ ψυχή πού δέν ἔχει ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τίς κοσμικές φροντίδες, οὔτε τό Θεό μπορεῖ νά ἀγαπήσει πραγματικά, οὔτε τόν διάβολο νά μισήσει ὅσο τοῦ ἀξίζει,…»

   Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς Τά 100 πρακτικά κεφάλαια  18. Ἐκείνη ἡ ψυχή πού δέν ἔχει ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τίς κοσμικές φροντίδες, οὔτε τό Θεό μπορεῖ νά ἀγαπήσει πραγματικά, οὔτε τόν διάβολο νά μισήσει ὅσο τοῦ ἀξίζει, γιατί ἔχει ἐπάνω της τή μέριμνα τοῦ βίου πού τήν κατασκεπάζει μέ τό βάρος της. Γι᾿ αὐτό ὁ νοῦς δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄς εἶναι λοιπόν σ᾿ ἐμᾶς παντοτινό καύχημα καυχημάτων, πρῶτα ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἔπειτα ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς τελειότητας πού νομοθετεῖ ὁ Χριστός»

   Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς Τά 100 πρακτικά κεφάλαια Τά σωματικά τραύματα, ὅταν μένουν ἀπεριποίητα καί σκληρυνθοῦν, δέν αἰσθάνονται τά φάρμακα τῶν γιατρῶν, ἐνῶ ὅταν καθαριστοῦν, ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ φαρμάκου καί θεραπεύονται γρήγορα. Ἔτσι καί ἡ ψυχή, ὅσο δέν τήν ἐπιμελεῖται κανείς καί εἶναι ὁλόκληρη σκεπασμένη ἀπό τή λέπρα τῆς φιληδονίας, δέν μπορεῖ νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Ὅροι (Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, Τόμος α΄)

1. Όρος της πίστεως είναι η απαθής σκέψη και κατανόηση του Θεού. 2. Όρος της ελπίδας είναι η αναχώρηση του νου προς τα ελπιζόμενα αγαθά. 3. Όρος της υπομονής είναι το να βλέπει κανείς με τα νοητά μάτια τόν αόρατο Θεό σαν ορατό μπροστά του, έχοντας αδιάλειπτη εγκαρτέρηση. 4. Όρος της αφιλαργυρίας είναι το να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρέπει μέ εὐχαριστία νά ὑπομένομε τό θέλημα τοῦ Κυρίου. «Ὅποιον ἀγαπᾶ ὁ Κύριος τόν παιδαγωγεῖ, μαστιγώνει ὅποιον παραδέχεται παιδί Του»

  Όπως το κερί αν δεν ζεσταθεί και μαλαχθεί πολύ δεν μπορεί να δεχτεί την σφραγίδα που βάζουμε πάνω του, έτσι και ο άνθρωπος αν δεν δοκιμαστεί με κόπους και ασθένειες δεν μπορεί να λάβει τη σφραγίδα της αρετής του Θεού. Γι’ αυτό ο Κύριος λέει στο θείο Παύλο: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

 1. Ἀπό κάθε πνευματική θεωρία, ἀδελφοί πρέπει νά προηγεῖται ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη· προπάντων ὅμως ἡ ἀγάπη. Ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα διδάσκουν τόν ἄνθρωπο νά καταφρονεῖ τά ὁρατά ὑλικά ἀγαθά. Ἐνῶ ἡ ἀγάπη ἑνώνει τήν ψυχή μέ τίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ, ἀναζητώντας τόν Ἀόρατο μέ τήν νοερή αἴσθηση. 2. Κατά φύσιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

«Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον, καί προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου… μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστι τό ὄνομα Κυρίου ἐλπίς αὐτοῦ, καί οὐκ ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας καί μανίας ψευδεῖς.» Ψαλμ. 39 : 1, 5 Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια (σελ. 307) 69. Ἡ χάρη στήν ἀρχή συνηθίζει νά καταλάμπει μέ τό φῶς της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

«ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καί ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ. ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου· εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, Κύριε, καί τῆς δεήσεως μου, ἐνώτισαι τῶν δακρύων μου·» Ψαλμ. 38 : 4, 13 Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια (σελ. 306) 68. Ὁ νοῦς μας τίς πιό πολλές φορές στήν προσευχή δυσανασχετεῖ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

«ὅτι οὕς προέγνω, καί προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τό εἶναι αὐτόν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·» Ρωμ. η΄: 29   Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια (σελ. 306) 67. Ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ καλά καί ἱκανά νά παρέχουν κάθε ἀγαθότητα. Κανένα ὅμως ἄλλο δέν ἀνάβει καί δέν κινεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

« Ὡσαύτως δέ καί τό Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τό γάρ τί προσευξόμεθα καθό δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾿ αὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·» Ρωμ. η΄: 26 Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια (σελ. 302)  61. Ὅταν ἡ ψυχή ταράζεται ἀπό ὀργή, ἤ θολώνεται ἀπό μέθη, ἤ ἐνοχλεῖται ἀπό φοβερή λύπη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

« ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως, καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα.» Ἐκκλ. Α΄: 18 60. Ἄλλη εἶναι ἡ προκαταρκτική καί ἄλλη ἡ τέλεια χαρά. Ἡ πρώτη δέν εἶναι ἀμέτοχη φαντασίας, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἔχει τή δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀνάμεσα σ᾿ αὐτές ὑπάρχει μιά λύπη ἀνάμικτη μέ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί δάκρυ χωρίς πόνο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικοί λόγοι…Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

Ὅταν ἀνοίγουν συνεχῶς οἱ θύρες τοῦ λουτροῦ, ἡ θερμότητα πού ὑπάρχει μέσα βγαίνει ἔξω καί σκορπίζεται. Ἔτσι καί ἡ ψυχή, μέ τίς ἄσκοπες κουβέντες καί τούς θυμούς, χάνει τήν ζεστασιά πού τῆς δίνει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα της.

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικοί λόγοι (Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς)

Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς: 100 πρακτικά κεφάλαια Φιλοκαλία τόμ. α΄  Τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς προόδου, ἄν ἀγαπήσομε μέ θερμότητα τήν ἀρετή τοῦ Θεοῦ, δίνει στήν ψυχή νά γευθεῖ τήν γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ μέ ὅλη τήν αἴσθηση καί κάθε ἐσωτερική πληροφορία, γιά νά μπορέσει νά ἐννοήσει ὁ νοῦς μέ ἀκριβή γνώση τό τέλειο βραβεῖο…

Συνέχιση ανάγνωσης