«Ἔχετε ἀγάπην, ὑπομονήν καί ταπείνωσιν…»

«Έχετε αγάπην, υπομονήν και ταπείνωσιν, τέκνα μου, την ξενητείαν ασπάσασθε, την σιωπήν, την προσευχήν και τας νηστείας τας οποίας οι Άγιοι Πατέρες, μας παρέδωκαν, αγογγύστως φυλάττετε. Έχετε κατά Θεόν αγάπη προς αλλήλους, και εάν ούτω πολιτευθήτε, αξιώνεστε της Βασιλείας των ουρανών να συνευφραίνεσθε πάντοτε με τον Δεσπότην Χριστόν και τους Αγίους άπαντας». Άγιος Διονύσιος του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πρωταθλητής τοῦ πνευματικοῦ Ὀλύμπου

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ!  Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ (23/1) γεννήθηκε λίγο πρίν τό 1500 στό ὀρεινό χωριό Σκλάταινα τῆς Θεσσαλίας, τήν σημερινή Δρακότρυπα, τό κατά κόσμον ὄνομά του ἦτο Δημήτριος καί ἀπό παιδί επέδειξε ζήλο για την αγάπη του Χριστού και την ζωή της εν Θεώ αφιερώσεως. Στα 18 προσήλθε στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπω σέ μία δαιμονισμένη

 Μια χήρα γυναίκα, Ζωή ονομαζόμενη, είχε δύο παιδιά: τον Δημήτρη και τον Αρσένιο. Ο δεύτερος αρρώστησε και πρήσθηκε το πρόσωπο του. Η Ζωή θλιβότανε όλο και περισσότερο. Ο Δημήτρης έφερε τον αδελφό του στον Άγιο.  Ο Όσιος με ευχές και παρακλήσεις τον θεράπευσε. Ο Αρσένιος όμως τόσο πολύ γοητεύθηκε από την μοναχική ζωή, ώστε φόρεσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ: Ἡ ἱστορική Μονή στήν «καρδιά» τοῦ Ὀλύμπου πού λεηλατήθηκε καί καταστράφηκε πολλές φορές ἀπό Τούρκους καί Γερμανούς…

 Η ιστορική Μονή στην «καρδιά» του Ολύμπου που λεηλατήθηκε και καταστράφηκε πολλές φορές από Τούρκους και Γερμανούς. Την ίδρυσε ο Άγιος Διονύσιος και σύμφωνα με την παράδοση τα υλικά τα μετέφεραν σαμαρωμένες αρκούδες  Ο Άγιος Διονύσιος κατά κόσμον Δημήτριος Καλέτσης γεννήθηκε περίπου το 1500 στο χωριό Σκλάταινα Καρδίτσας, στη σημερινή Δρακότρυπα. Αφού πέρασε από τις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ

     Στην εποχή του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω ζούσε κοντά στη Βέροια ένας λόγιος χριστιανός, που έπεσε σε μια δαιμονική παγίδα. Παρ’ όλο που συνήθιζε -όπως κάθε χριστιανός-να προσεύχεται με το «Πάτερ ημών» και να τελειώνει την προσευχή του με τα λόγια «ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ», κάποια μέρα άνοιξε από περιέργεια ένα…

Συνέχιση ανάγνωσης