«Δέν εἶναι ἄξιος αὐτός πού συστήνει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του, ἀλλά αὐτὸς πού τόν συστήνει ὁ Κύριος».

  Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου   Ἁδελφέ, γιατὶ γελιέσαι μὲ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου καὶ ἀνεβαίνεις σὲ ψηλὰ σκαλοπάτια, ποὺ δὲν θὰ σὲ ὠφελήσουν, καὶ βάζεις τὸν ἑαυτό σου σὲ τιμητικὴ θέση; Ἄκουσε τὸν ἀπόστολο ποὺ λέει: “Δὲν εἶναι ἄξιος αὐτὸς ποὺ συστήνει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ τὸν συστήνει ὁ Κύριος”. (Β΄…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Σωτήρ, προνοητής και ἰατρός τοῦ κόσμου. Ἅγιος Ἐφραίμ

Από Φωνὴ Βοῶντος Ο ΣΩΤΗΡ, ΠΡΟΝΟΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ,   Ὁ Κύριος λέει στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ ἄπιστος στὰ λίγα εἷναι ἄπιστος καὶ στὰ πολλά [Πρδ. Λουκ. 16, 10]. Μὲ τὰ λίγα ἐννοεῖ ὅσα μᾶς ὑποσχέθηκε γι’ αὐτὴ τὴ ζωή, δηλαδὴ τροφές, ἐνδύματα καὶ ὅσα χρειάζονται στὸ σῶμα, γιὰ τὰ ὁποῖα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος ἕτερος κατανυκτικός – Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Sermo alius compunctorius Λόγος ἕτερος κατανυκτικός   Κατανύγηθι, ψυχή μου, κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς εἴληφας παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐφύλαξας· κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἔπραξας κακοῖς· κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ὁ Θεὸς ἐμακροθύμησεν ἐπὶ σοί. Κατανύγηθι καὶ μετανόησον, ἵνα μὴ τῷ ἐξωτέρῳ σκότει παραδοθῇς. Μετανόησον, ψυχὴ ταλαίπωρε, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐπὶ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης