Πρέπει ὁ ἀγωνιζόμενος τόν ἐσωτερικό ἀγώνα νά ἔχει κάθε στιγμή τοῦ χρόνου αὐτά τά τέσσερα: ταπείνωση, ἄκρα προσοχή, ἀντίρρηση κατά τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί προσευχή.

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος   ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ   Πρέπει ο αγωνιζόμενος τον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή του χρόνου αυτά τα τέσσερα: ταπείνωση, άκρα προσοχή, αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Να έχει ταπείνωση, γιατί ο αγώνας είναι εναντίον των υπερηφάνων δαιμόνων, για να έχει τη βοήθεια του Χριστού πρόχειρη επειδή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νήψη εἶναι μία μόνιμη σταθεροποίηση τοῦ λογισμοῦ καί στάση του στήν πύλη τῆς καρδιᾶς…

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος   ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ     6. Νήψη είναι μια μόνιμη σταθεροποίηση του λογισμού και στάση του στην πύλη της καρδιάς. βλέπει και ακούει τους κλέφτες λογισμούς να έρχονται, δηλαδή τι λένε και τι κάνουν οι ανθρωποκτόνοι δαίμονες.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκεῖνος πού δέν ζεῖ μέ τή νήψη, κατά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν ζωή δέ θά περάσει ἐλεύθερα ἀπό τούς ἄρχοντες τοῦ σκοτεινοῦ ταρτάρου

Εκείνος που γεννήθηκε τυφλός, δεν βλέπει το φως του ήλιου. Και εκείνος που δεν ζει με τη νήψη, δεν βλέπει τις πλούσιες ακτινοβολίες της χάρης που έρχεται από τον ουρανό. Ούτε θα ελευθερωθεί ποτέ από τα πονηρά έργα και λόγια και σκέψεις που μισεί ο Θεός. Και κατά την έξοδό του από την ζωή δε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας πρότυπο καί παράδειγμα….

“Της καρδιακής ησυχίας αγαπητέ, πρότυπο και παράδειγμα (αν θέλεις να αγωνίζεσαι) να έχεις το μικρό ζωύφιο, την αράχνη. Διαφορετικά δεν θεωρείσαι ότι ησύχασες στο νου όπως πρέπει. Η αράχνη κυνηγά τις μικρές μύγες. κι εσύ, αν ησυχάζεις κοπιάζοντας μέσα στην ψυχή σου, δεν θα πάψεις να σκοτώνεις πάντοτε τα μικρά νήπια της Βαβυλώνας. με τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡσυχίου, πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, περὶ νηστείας.

Ησυχίου, πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, περὶ νηστείας.   1.Ῥίζα καὶ θεμέλιος τῶν εὐσεβῶν ἡ κατὰ θεὸν νηστεία, ἡ μετὰ εὐλαβείας καὶ ἁγίων εὐχῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ἐπιτελουμένη. Οὐ γὰρ ἀποχὴν ἄρτου καὶ ὕδατος βούλεται ὁ θεός, ἀλλ’ ἀποχὴν πράξεων πονηρῶν· «Οὐ γὰρ τὰ εἰσερχόμενα εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκεῖνα κοινοῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς νοητῆς γλυκύτητας καί τή θαυμαστή ἐργασία τῆς φυλάξεως τοῦ νοῦ…

Όπως το αλάτι κάνει νόστιμο το ψωμί και κάθε φαγητό και διατηρεί τα κρέατα να μην σαπίζουν, το ίδιο σκέψου και για τη νοητή γλυκύτητα και τη θαυμαστή εργασία της φυλάξεως του νου. Γιατί γλυκαίνει με Θείο τρόπο τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο, διώχνει την δυσωδία των πονηρών λογισμών και μας διατηρεί σταθερούς στα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ψυχή πού θά πετάξει ψηλά στόν ἀέρα διά τοῦ θανάτου…

Η ψυχή που θα πετάξει ψηλά στον αέρα δια του θανάτου, στις πύλες του Ουρανού, έχοντας μαζί της υπερασπιστή το Χριστό, ούτε εκεί θα ντραπεί τους εχθρούς της, αλλά με θάρρος όπως τώρα θα μιλήσει σ’ αυτούς.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος: ΑΝ θέλετε νά δεῖτε ἄσπρη μέρα….

   Έγραψε ο όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στον επίλογο της επιστολής του προς Θεόδουλο (με λόγια απλά):   “Όποιος κι αν είσαι εσύ που λαχταράς να δεις καλές μέρες ακολούθησέ με σε όλα αυτά που οδηγούν στη μακάρια φύλαξη του νου. Και στο όνομα του Χριστού θα σε διδάξω τη φανερή πνευματική εργασία και πώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως ἡ βροχή μαλακώνει τήν γῆ, ἔτσι καί τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, μαλακώνει καί εὐφραίνει τήν καρδιά

   Όπως συμβαίνει μὲ τὴ βροχὴ ποὺ ὅσο περισσότερο πέφτει στὴ γῆ τόσο τὴ μαλακώνει, ἔτσι καὶ τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς μας τὴ χαροποιεῖ καὶ τὴν εὐφραίνει τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὅσο περισσότερο τὸ φωνάζουμε καὶ τὸ ἐπικαλούμαστε. ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος Πρὸς Θεόδουλον, 41 https://proskynitis.blogspot.com/2018/09/blog-post_99.html?m=1

Συνέχιση ανάγνωσης

“Πραγματικά, εἰρήνη τῆς ψυχῆς εἶναι τό γλυκό πράγμα καί ὄνομα Ἰησοῦς καί τό ἄδειασμα ἀπό ἐμπαθεῖς σκέψεις.”

Ο Οσ. Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ηγούμενος Ι. Μ. Φλεγόμενης Βάτου στο Σινά, στον Λόγο του για τον Θεόδουλο, που ωφελεί την ψυχή και σώζει,  από τη Μικρή Φιλοκαλία συνεχίζει να προσφέρει θεοφώτιστη γνώση  στις διψασμένες για Θεό ψυχές  (κεφ. 121-125). Με λόγια απλά    Σαράκι της ψυχής είναι οι κακοί λογισμοί. Δηλητηριάζουν το εσωτερικό μας. Αρρωσταίνουν τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά, αφού η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγ. Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος: ‘”Κανείς δέν εἶναι ὑψηλότερος τοῦ ταπεινοῦ. Χωρίς ταπεινοφροσύνη εἶναι μάταια ὅλα τά κατά Θεόν ἔργα μας”.

    Προς τον Θεόδουλον, Λόγος περί νήψεως και αρετής (χωρισμένος σε 203 κεφάλαια, τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά). Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Α΄. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α   8 0 – 8 6  “80. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις Γραφές (Α΄Κορ. 15, 3), και σε όσους Τον υπηρετούν καλώς, χαρίζει την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγοι πού ὠφελοῦν τήν ψυχή

 Ό, τι συμβαίνει με ένα μικρό και απονήρευτο παιδάκι που βλέπει κάποιον αγύρτη θαυματοποιό και ευχαριστιέται και τον ακολουθεί, ακριβώς επειδή είναι άκακο, το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας, που είναι απλή και αγαθή και πλάστηκε τέτοια από τον αγαθό της Δεσπότη. Ευχαριστιέται κι αυτή στις όλο φαντασίες προσβολές του διαβόλου. Και επειδή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως ἡ βροχή μαλακώνει τήν γῆ, ἔτσι καί τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ,μαλακώνει καί εὐφραίνει τήν καρδιά…

  Όπως συμβαίνει μὲ τὴ βροχὴ ποὺ ὅσο περισσότερο πέφτει στὴ γῆ τόσο τὴ μαλακώνει, ἔτσι καὶ τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς μας τὴ χαροποιεῖ καὶ τὴν εὐφραίνει τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὅσο περισσότερο τὸ φωνάζουμε καὶ τὸ ἐπικαλούμαστε. (Πρὸς Θεόδουλον, 41) ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος facebook https://proskynitis.blogspot.gr/2017/06/blog-post_77.html?m= 1

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἡσύχιος: Μήν ἀπασχολεῖσαι μόνο μέ τή σάρκα ἀλλά ὅρισε μία ἄσκηση στά μέτρα σου καί στρέψε τόν νοῦ σου στό ἐσωτερικό σου.

   ΗΣΥΧΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ       ΛΟΓΟΣ           ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ,         ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΥΛΟ (Κεφ. 65-73) 65 Λέει το στόμα του Χριστού, ο στύλος της Εκκλησίας, ο μεγάλος μας Πατήρ Βασίλειος, ότι ένα μεγάλο και καλό μέσον για να μην αμαρτάνουμε και για να μην πέφτουμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Νά προσέχεις τόν ἑαυτό σου μήπως ἕνα λόγος κρυμμένος στήν καρδιά σου γίνει ἀνόμημα»

Ἅγιος Ἡσύχιος «Πρός Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά» 1. Ἡ νήψη εἶναι μιά μέθοδος καί ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ἀπαλλάσει τόν ἄνθρωπο –μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ– τελείως ἀπό ἐμπαθεῖς σκέψεις καί λόγους καί ἀπό πονηρά ἔργα, ἄν ἐξακολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν πνευματική αὐτή μέθοδο ἀπό πολύν καιρό καί τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅσοι θαρροῦν στόν Κύριο θά ἐννοήσουν τήν ἀλήθεια, καί οἱ πιστοί θά παραμένουν κοντά Του μέ ἀγάπη»

 Ἅγιος Ἡσύχιος «Πρός Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά»   196. Μακάριος πραγματικά εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει κολλήσει τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ στή διάνοιά του καί φωνάζει πρός Αὐτόν ἀκατάπαυστα μέσα στήν καρδιά του, ὅπως εἶναι ἑνωμένος ὁ ἀέρας μέ τά σώματά μας ἤ ἡ φλόγα μέ τό κερί. Ὅταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δέν ἔχομε ἀπολογία, ἄν γνωρίζομε τό καλό καί δέν τό πράξομε»

Ἅγιος Ἡσύχιος «Πρός Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά 183. Δέν εἶναι δυνατό νά γραφοῦν γράμματα πάνω στόν ἀέρα, ἀλλά πρέπει νά χαραχτοῦν πάνω σέ κάποιο σῶμα γιά νά μένουν διαρκή. Ἔτσι καί στήν κοπιαστική νήψη ἄς κολλήσουμε τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά μένει ἡ ὡραιότατη ἀρετή τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ δαίμονες μή ἔχοντας σῶμα, ἐπειδή εἶναι πνεύματα, μόνο μέ λογισμούς, μέ δολιότητα καί ἀπάτη, προξενοῦν καί στόν ἑαυτό τους καί σ᾿ ἐμᾶς τήν κόλαση»

  Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»  172. Ἀλλοίμονο στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο ἀπό τά ἐξωτερικά. Γιατί πολύ θά στεναχωρηθεῖ ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἀπό τίς ἐξωτερικές αἰσθήσεις. Καί ἀφοῦ στεοχωρηθεῖ, θά χρησιμοποιήσει μαστίγιο κατά τῶν ἐξωτερικῶν αἰσθήσεων. Ἐκεῖνος πού τά ἔχει ὑποστεῖ αὐτά, ἐννοεῖ τά λεγόμενα.   173. Ἄν ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεμέλια τοῦ σπιτιοῦ εἶναι οἱ πέτρες. Θεμέλιο καί ὀροφή τῆς ἀρετῆς τῆς νήψεως εἶναι τό προσκυνητό καί ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ»

 Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»  163. Στούς ἁπλοϊκούς καί δῆθεν ἀπαθεῖς λογισμούς, ἀκολουθοῦν οἱ ἐμπαθεῖς, καθώς ἔχομε μάθει μέ τήν μακροχρόνια πείρα καί παρατήρηση. Οἱ πρῶτοι λογισμοί ἀνοίγουν τήν εἴσοδο στούς δεύτερους, οἱ ἀπαθεῖς στούς ἐμπαθεῖς. 164. Πράγματι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά χωρίζεται μέ τήν προαίρεσή του σέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἀντίρρηση ἀπόστομώνει, ἐνῶ ἡ ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διώχνει ἀπό τήν καρδιά τούς πονηρούς λογισμούς»

    Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων  καί τήν ἐνάρετη ζωή…»   142. Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά περάσει κανείς μεγάλο πέλαγος χωρίς μεγάλο πλοῖο, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νά διώξει κανείς μιά προσβολή ἑνός πονηροῦ λογισμοῦ χωρίς τήν ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 143. Ἡ ἀντίρρηση ἀποστομώνει, ἐνῶ ἡ ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διώχνει ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν περιπέσομε σέ θλίψη, σέ ἀπόγνωση καί ἀπελπισία, τότε πρέπει νά κάνομε ὅ,τι ἔκανε καί ὁ Δαβίδ»

  Ἅγιος Ἡσύχιος  «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων  καί τήν ἐνάρετη ζωή…»   135. Ὅταν περιπέσομε σέ θλίψη, σέ ἀπόγνωση καί ἀπελπισία, τότε πρέπει νά κάνομε ὅ,τι ἔκανε καί ὁ Δαβίδ, δηλαδή νά ξεχύνομε τήν δέησή μας μπροστά στό Θεό καί νά ἀναγγέλλομε τή θλίψη μας στόν Κύριο1. Πρέπει νά ἐξομολογούμαστε στό Θεό, ἐπειδή…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ὁ νοῦς ἀπό ἔκπληξη δοξάζει μέ ἀγάπη τό Θεό πού βλέπεται καί βλέπει….»

   Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»   Ἕνα ζωηρό καί ὑπερήφανο ἄλογο ὁρμᾶ χαρούμενο ὅταν δεχτεῖ ἀναβάτη στή ράχη του. Καί ἕνας δεκτικός νοῦς τέρπεται, ὅταν δεχτεῖ τό φῶς τοῦ Κυρίου καί εἰσέλθει σ᾿ αὐτό, ἀφοῦ ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά νοήματά του. Θά βαδίσει ἀπό τή δύναμη τῆς πρακτικῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅπως ἐκεῖνος πού ἀτενίζει πρός τόν ἥλιο, εἶναι ἀδύνατο νά μή φωτίζεται πλουσιοπάροχα τό πρόσωπό του, ἔτσι κι ἐκεῖνος….»

Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»   104. Ἐκ φύσεως ἡ καρδιά, ὅταν φυλάγεται ἀδιάκοπα καί δέν τῆς ἐπιτρέπεται νά δέχεται τίς μορφές καί τίς εἰκόνες καί τίς φαντασίες τῶν σκοτεινῶν καί πονηρῶν πνευμάτων, γεννᾶ ἀπό τόν ἑαυτό της λογισμούς πού φεγγοβολοῦν. Ὅπως τό κάρβουνο γεννᾶ φλόγα, ἔτσι πολύ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν ἀξιωθοῦμε οἱ ἀνάξιοι νά κοινωνήσομε τά θεῖα καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Χριστοῦ,…..»

Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»  Ὅταν ἀξιωθοῦμε οἱ ἀνάξιοι νά κοινωνήσομε τά θεῖα καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας καί Βασιλιᾶ, τά φοβερά καί φρικτά, ἄς ἐπιδείξομε τότε περισσότερο τή νήψη καί τή φύλαξη τοῦ νοῦ καί τήν ἀκρίβεια, γιά νά καταφλέξει τίς ἁμαρτίες μας καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Γι᾿ αὐτό, μοναχέ, μήν κοιμᾶσαι ἀπό ἀμέλεια τόν ὕπνο τοῦ θανάτου, ἀλλά…»

Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…» Ὁ μέγας κατά τήν πρακτική ἀρετή Δαβίδ λέει πρός τόν Κύριο: «Τό κράτος μου πρός σέ φυλάξω»1. Ὥστε τό νά φυλαχθεῖ μέσα μας τό «κράτος», δηλ. ἡ δύναμη τῆς καρδιακῆς καί νοερῆς ἡσυχίας, ἀπό τήν ὁποία γεννιοῦνται ὅλες οἱ ἀρετές, αὐτό ἐπέρχεται σ᾿…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν κάνει τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τήν καρδιά του, οὔτε ἐξωτερικῶς μπορεῖ νά τό κάνει εὔκολα»

 Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλέςγιάτόἦθοςτῶνἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…» 84. Λέει ἡ Γραφή: «Ὅσοι διψᾶτε, πηγαίνετε στό νερό»1. Ὅσοι ὅμως διψᾶτε τό Θεό, βαδίζετε μέ τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ σας. Πρέπει ὅμως, ἐκεῖνος πού μέ τήν καθαρότητα αὐτή πετᾶ ψηλά, νά βλέπει καί κάτω τή γῆ τῆς μηδαμινότητάς του. Γιατί κανείς δέν εἶναι ὑψηλότερος τοῦ ταπεινοῦ. Ὅπως,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ δρόμος γιά τή θεία γνώση εἶναι ἡ ἀπάθεια καί ἡ ταπείνωση. Χωρίς αὐτές, κανείς δέν θά δεῖ τόν Κύριο»

   Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…»  Ἡ ταπείνωση, ἐπειδή ἐκ φύσεως ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο καί ἔχει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἀφανίζει σχεδόν ὅλα τά κακά πού ὑπάρχουν μέσα μας τά ὁποῖα μισεῖ ὁ Θεός, εἶναι δυσκολοκατόρθωτη. Καί μπορεῖ νά βρεῖς σέ ἕναν ἄνθρωπο μερική ἐργασία πολλῶν ἀρετῶν,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μένε μέσα στή διάνοιά σου διά τῆς νήψεως καί δέν θά κοπιάσεις στούς πειρασμούς»

   Ἅγιος Ἡσύχιος «Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή…» Πόσο ὠφέλιμη καί τερπνή, φωτεινή καί γλυκύτατη, πανέμορφη, λαμπρή καί ὡραία ἀρετή εἶναι ἡ νήψη, ὅταν ἀπό Σένα Χριστέ μπαίνει σέ καλό δρόμο καί ὅταν ὁ ἄγρυπνος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τήν ἀσκεῖ μέ μεγάλη ταπείνωση. Ἁπλώνει μέχρι τή θάλασσα καί μέχρι τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κάθε ὑπερήφανος στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκάθαρτος. Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος

Λόγος που ωφελεί την ψυχή και σώζει Μικρή Φιλοκαλία Κεφάλαια   63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Οσίου Ησυχίου  Πρεσβυτέρου Προς τον Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα Αντιρρητικά και Ευκτικά) Ένα θεόπνευστο κείμενο, που αποπνέει τη χάρη  του Αγίου Πνεύματος ————————————————————————————————– 63. Επειδή η ταπείνωση είναι από τη φύση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος: Ἡ λύτρωση ἀπό τούς πειρασμούς καί τά δωρήματα τῶν χαρισμάτων ἔρχονται μέ τήν Προσευχή.

   Λόγος που ωφελεί την ψυχή και σώζει Μικρή Φιλοκαλία Κεφάλαια  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Οσίου Ησυχίου  Πρεσβυτέρου Προς τον Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα Αντιρρητικά και Ευκτικά) Ένα θεόπνευστο κείμενο, που αποπνέει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ————————————————————————————————– 56. Αν δε θέλης την κακοπάθεια, ούτε…

Συνέχιση ανάγνωσης