«Πεθαίνω,ὅταν δέν τελῶ τή Θεία Λειτουργία!»

«ΠΕΘΑΙΝΩ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΕΛΩ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!»   Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης Πήγαινε στα σπίτια, έπαιρνε τα παιδιά στην αγκαλιά του και, με τα λεγόμενά του, που σφραγίζονταν από ασυνήθιστη πραότητα και στοργή, βοηθούσε τους γονείς να μεταστραφούν. Φρόντιζε τους αρρώστους μεταμορφώνοντας την «κλίνη του πόνου τους σε κλίνη ευτυχίας με την παραμυθία της πίστεως»….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔχουμε μάθει πολλά γράμματα μερικοί, ἀλλά ἀγνοοῦμε τήν ἐπιστήμη τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τά ἁμαρτήματα…

Αλοίμονο, έχουμε μάθει πολλά γράμματα μερικοί, αλλά αγνοούμε την επιστήμη της απαλλαγής από τα αμαρτήματα και είμαστε συχνά εντελώς αστοιχείωτοι ως προς αυτή τη γνώση. Δεν μαθητεύσαμε πραγματικά στον Θείο Διδάσκαλο, τον Χριστό, που είναι η Ιδία η Αλήθεια. Είμαστε αναλφάβητοι απέναντι στο Ευαγγέλιο.

Συνέχιση ανάγνωσης

Αὐτές οἱ καθαρές ψυχές σάν ἀκηλίδωτα κάτοπτρα λάμπουν στό Φῶς τοῦ Ἥλιου τῆς Δικαιοσύνης

Ήμουν στον δρόμο, πηγαίνοντας στην Εκκλησία για τον Όρθρο. Ο ήλιος είχε ανατείλει και το φως του έπεφτε σ’ ένα τζάμι. Η αντανάκλασις ήταν τόσο δυνατή, ώστε ήταν αδύνατο να κυττάξεις εκείνο το γυαλί, όπως είναι αδύνατο να κυττάξεις τον ίδιο τον ήλιο. Συλλογίσθηκα τότε: Αν ο υλικός, ο κτιστός ήλιος αντανακλάται με τόση λάμψη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης: «Χωρὶς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θὰ ἤσουν ἕνα φθαρτὸ πλάσμα, δυστυχισμένος, χωρὶς χαρὰ καὶ ψυχικὴ γαλήνη»

Περιοδικὸ «Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» 10, Ἔκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, «Ἁγίου Ἰωάννου Κρονστάνδης, 1829-1908, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ».   Καταλαβαίνεις, ἄνθρωπε, πόσο μεγάλη χάρη σοῦ κάνει ὁ Κύριος ὅταν σοῦ δίνει νὰ τρῶς τὸ Πανάγιο Σῶμα ου καὶ νὰ πίνεις τὸ δικό του Τίμιο Αἷμα; Αὐτὴ ἡ χάρη εἶναι τόσο μεγάλη ὥστε μόνο ἡ δική Του ἀγαθότητα καὶ πανσοφία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης: “Τί θά πεῖ νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας;”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης   Νά τί θά πεῖ, μέ ἁπλά λόγια: Βλέπεις ἕναν φτωχό πού ζητάει ἐλεημοσύνη; Ἀναγνώρισε σ’ αὐτόν τόν ἀδελφό σου καί ἐλέησέ τον, ἀντικρίζοντας στό πρόσωπό του τόν ἴδιο τόν Χριστό. Σέ ἐπισκέπτεται ἕνας ἄνθρωπος γνωστός ἤ καί ἄγνωστος; Δέξου τον ὅπως θά δεχόσουνα τόν Κύριο, ἄν σοῦ χτυποῦσε τήν πόρτα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Σέ κάθε βῆμα μας, καραδοκεῖ καί ἕνα πρόσχημα γιά νά ἐμπνεύσει ἔχθρα πρός τόν ἀδελφό μας

Μην περιφρονείς κανέναν άνθρωπο όσο φτωχός και αν είναι, αλλά να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό και στοργή στον καθένα, ιδιαίτερα δε στον φτωχό, γιατί όλοι είναι μέλη του Χριστού. Τι εύκολο θα έπρεπε να ήταν το να ζούμε με ακακία και αγάπη!

Συνέχιση ανάγνωσης

Πλούτη, τιμές καί δόξες τοῦ κόσμου τοῦτου, προσκυνῆστε ταπεινά τόν Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων

  Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ : «Χριστός ἐπί γῆς!» Ἦλθε στή γῆ Ἐκεῖνος πού μᾶς ἔπλασε ἀπό τό χῶμα καί μᾶς ἐνεφύσησε τή θεία του πνοή. Ὁ «διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα» (Πράξ.ιζ΄25). Ἐκεῖνος πού μέ μόνο τόν λόγο του κάλεσε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξι καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως προσεύχεσαι γιά τόν ἑαυτό σου,ἔτσι νά προσεύχεσαι γιά τόν ἀδελφό σου,νά τόν ἐλευθερώσει ἀπό τήν φθορά τῶν παθῶν του…

  Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (Απο το βιβλίο: Η εν Χριστώ ζωή μου Τόμος Β’ σελ. 105) πηγή     https://proskynitis.blogspot.com/2022/12/blog-post_84.html

Συνέχιση ανάγνωσης

νά μήν ἐγκαταλείπετε τόν κανόνα τῆς ἀπογευματινῆς προσευχῆς, ἀκόμη κι ἄν εἶστε πολύ κουρασμένοι.

Ὁ ἅγιος δίκαιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης συμβούλεψε νά μήν ἐγκαταλείπετε τόν κανόνα τῆς ἀπογευματινῆς προσευχῆς, ἀκόμη κι ἄν εἶστε πολύ κουρασμένοι. Νά ἀφιερώσετε λίγα λεπτά ἀπό τόν ὕπνο, ἀλλά καί πάλι νά κάνετε τόν κόπο νά προσευχηθεῖτε, καί ὁ ὕπνος σας θά εἶναι πιό ὁλοκληρωμένος καί θά ξυπνήσετε ξεκούραστοι. – Ἱερέας Σέργιος Νικολάεφ http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_85.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φιλολογία τῆς Ἀρνήσεως

686. Γιατί απαγγέλλεται το «Πιστεύω» πριν από τη μεταβολή των Τιμίων Δώρων; Γιατί το λέγει και ο ιερεύς μυστικά την ίδια ώρα; Για να θυμώμαστε ότι τη μεταβολή την πραγματοποιεί η Αγία Τριάς.   687. Το μέγιστο θαύμα αυτό είναι: ότι ο Κύριος και Δημιουργός μου ανεγέννησε την αχρειωμένη μου υπόστασι και την άλλαξε όπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν ψυχή πού ἔχει λευκανθεῖ μέ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Μία λευκή πετσέτα λερώνεται πολύ εύκολα, ενώ στα μαύρα ρούχα όταν λερώνονται, οι λεκέδες δε φαίνονται.Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή. Η καθαρή ψυχή που έχει λευκανθεί με ΜΕΤΑΝΟΙΑ, καταλαβαίνει αμέσως όταν την πλησιάζει η αμαρτία, ενώ η άλλη, αυτή που ζει μέσα στην αμαρτία δεν καταλαβαίνει πώς οι αμαρτίες έρχονται η μία μετά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ό ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης γιά τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τίς Ἀσώματες Δυνάμεις

«Όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, μη τις φαντάζεσαι σαν τρομερά και ανελέητα όντα.Όχι, είναι εντελώς το αντίθετο! Οί Άγιοι Άγγελοι είναι τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά,τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσηνή και φιλικά όντα, πάντοτε έτοιμα να μάς ακούσουν και βρίσκονται πολύ κοντά σε όποιον τα επικαλείται στην προσευχή του με πίστη και αγάπη.Και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσο γρηγορότερα κατακτᾶ τούς ἀνθρώπους ἡ ἀθεΐα καί ἡ ἀνηθικότητα, τόσο ἀναπόφευκτα πέφτουν τά βασίλεια καί ἐξολοθρεύονται οἱ λαοί.

  Εάν δεν οπλιζόμεθα και δεν πολεμούμε εναντίον των παθών που κρύβονται μέσα μας, η κοινή παρανομία θα προκαλέσει την Δίκαιη οργή του Θεού. Θα επιτρέψει πολέμους! Δεν υπάρχει πάνω στη γη κανένα βασίλειο ασάλευτο. Όσο γρηγορότερα κατακτά τους ανθρώπους η αθεΐα και η ανηθικότητα, τόσο αναπόφευκτα πέφτουν τα βασίλεια και εξολοθρεύονται οι λαοί. Πόσο…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν ἔχει μέσα του ἕναν καλό σπόρο..”

Ακόμα και στον κακότροπο άνθρωπο πρέπει να αναζητήσεις μια σπίθα καλού και να χαρείς γι’ αυτό, να μιλήσεις με χαρά και καλοσύνη για τις καλές του προθέσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μέσα του έναν καλό σπόρο. Σκέπασε το κακό που έχει μέσα του με το καλό και προσευχήσου γι’ αυτόν. Μην επιτρέψεις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό θαῦμα τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης

Ο Ρώσος, ο κύριος Ηλιάσεβιτς, δημόσιος υπάλληλος λέει τα παρακάτω για τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης: -Μπροστά στα μάτια μου, ο πατήρ Ιωάννης, θαυματουργικά θεράπευσε μία παράφρονα γυναίκα. Μία μέρα, την ώρα που ο πάτερ Ιωάννης έβαζε τα άμφιά του για την λειτουργία, μία τρελή γυναίκα ξέφυγε από αυτούς, που την συνόδευαν στην εκκλησία, άρχισε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νὰ ἀνέχεσαι τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ ἀνεχτεῖ καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά σου. Εἴμαστε ὅλοι ἕνα σῶμα μὲ τὸ Χριστὸ καὶ πρέπει νὰ δείχνεις ὑπομονὴ στὰ ἀδύνατα μέλη. Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης   http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/05/blog-post_12.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: “Ὁ Θεός εἶναι ἡ Ζωή καί οἱ ἀρρώστιες ἀποκλίνουν ἀπό τήν ζωή”

 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης γιά τόν μολυσμό στό Ναό. Τό σύντομο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Πέτρου Χίρς [στήν ἀρχή τοῦ βίντεο] «Ὁ Θεός εἶναι ἡ Ζωή καί οἱ ἀρρώστιες ἀποκλίνουν ἀπό τήν ζωή, συνεπῶς καί μόνο τό ἄγγιγμα ἀπό τήν Πηγή τῆς Ζωῆς μας θεραπεύει ἀπό αὐτές. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν προσεύχεσαι στίς Ἀσώματες Δυνάμεις…

΄Οταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, μην τις φαντάζεσαι σαν τρομερά, απρόσιτα και ανελέητα όντα. ΄Οχι! Είναι κάτι το εντελώς αντίθετο.. Οι ΄Αγιοι ΄Αγγελοι είναι τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσήνη και φιλικά όντα, πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν.

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἶναι τόσο καλό νά ἔχουμε κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ἐνοίκους τῶν Οὐρανῶν!

Είναι μεγάλη η χαρά μου, που αξιώθηκα να φέρω στον νου και την καρδιά μου, καθώς και στα χείλη μου, το Όνομα του Θεού, το Όνομα της Θεοτόκου, τα ονόματα των Αγγέλων και των Αγίων, όταν προσεύχωμαι.

Συνέχιση ανάγνωσης

”Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου”-1905-Τό ἐξώφυλλο καί ἡ πρώτη σελίδα τοῦ πρωτοτύπου

  ”Η εν Χριστώ ζωή μου”-1905-Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου. Έργο του Αγ.Ιωάννη της Κροστάνδης( Иоа́нн Ильи́ч Се́ргиев)     https://proskynitis.blogspot.com/2021/12/1905.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκών Tης εἶναι ἁγιασμένη ἀπό τήν ἴδια.

Αν σου έρχεται αμφιβολία για το κατά πόσον είναι πράγματι αγιασμένη κάθε εικών της Θεοτόκου, μπροστά στην οποία προσεύχεσαι, διώξε ευθύς αυτή την αμφιβολία. Είναι αμφιβολία, που προέρχεται από τον Διάβολο, για να σου ψυχράνη την προσευχή. Η Δέσποινά μας, το Πρωτότυπο αυτής της εικόνος, έχει αγιασθή ήδη απόλυτα πριν από δεκαεννέα αιώνες, αφ΄ότου ήταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί δέν βλέπω πουθενά τόν Θεό;

  «Ο άνθρωπος, ζώντας πνευματικά, αρχίζει να βλέπει παντού τον Θεό· και όσο πιο πνευματικά ζει, τόσο πιο καθαρά Τον βλέπει. Απεναντίας, όταν ζει σαρκικά, πουθενά δεν βλέπει τον Θεό και τη δύναμή Του. Παντού βλέπει σάρκα και ύλη» (άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης). Ο μέγας άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας Ιωάννης της Κροστάνδης εκτός από το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συγχώρηση

  Πρόσεξε τα λόγια της Γραφής: «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν».   Όταν σου φέρονται άσχημα, με καχυποψία ή φθόνο ή περιφρόνηση ή κακία, ποτέ μην πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Εσύ πλήρωσε με την αγάπη, την πραότητα, την καλοσύνη, την ανεξικακία, την επιείκεια.   Αν όμως αντιδράσεις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης 20 Δεκεμβρίου ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Παρακλητικός Κανών Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τῆς Κροστάνδης – ΕΔΩ Ο Ιβάν Ίλιτς Σέρκιεφ γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1829 στη Σούρα, μικρό χωριό στην επαρχία του Αρχαγγέλου, στο Ρωσικό Άπω Βορρά, από γονείς φτωχούς. Ο πατέρας του ήταν νεωκόρος και του εμφύσησε την αγάπη για την Εκκλησία, τις Ακολουθίες και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας πραγματικός ὁδηγός πνευματικῆς προετοιμασίας πρίν ἀπό τήν ἐξομολόγηση (Ἅγιος Ἰωάννης Κρονστάνδης)

Στοχασμοὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ σταθοῦν ἐνώπιόν του Δημιουργοῦ καὶ τῆς κοινότητας τῆς Ἐκκλησίας στὸ φοβερὸ μυστήριο τῆς ἱερῆς ἐξομολόγησης, ἔτσι ὥστε νὰ λάβουν τὴν ἀνακαίνιση ἑνὸς δεύτερου βαπτίσματος.   Ἐγώ, μιὰ ἁμαρτωλὴ ψυχή, ἐξομολογοῦμαι στὸν Κύριο, Θεὸ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅλες τὶς μοχθηρὲς πράξεις ποὺ ἔχω διαπράξει διὰ ἔργου, λόγου ἢ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θά μποροῦσε τό δέντρο νά ζήσει χωρίς τό χῶμα,τόν ἀέρα, τό νερό;Ὄχι, βέβαια!Ἔτσι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει καί ἡ ψυχή χωρίς τόν Θεό

«Θα μπορούσαν τα φύλλα να ζήσουν από μόνα τους, χωρίς το δέντρο; Θα μπορούσε το ίδιο το δέντρο να ζήσει χωρίς το χώμα, τον αέρα, το νερό και τον ήλιο; Όχι, βέβαια! Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει και η ψυχή χωρίς τον Θεό, γιατί είναι η ύπαρξή μας, η ανάσα, το φως, η δύναμη και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μή δείχνεις σκληρότητα πρός τά ζῶα((Ἅγ.Ἰωάννης Κροστάνδης)

«Μη δείχνεις σκληρότητα προς τα ζώα. Αν το κάνεις αυτό, θα είσαι ή θα γίνεις σκληρός και προς τους ανθρώπους. Θυμήσου πως τα ζώα κλήθηκαν στη ζωή από το έλεος του Κυρίου και πρέπει να ζουν απείραχτα, όσο διαρκεί ο σύντομος βίος τους» (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης) https://proskynitis.blogspot.com/2021/11/blog-post_755.html?m=1

Συνέχιση ανάγνωσης

Καί τό δικό τους ὄνομα, ὅπως τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀγάπη.

«Οταν προσεύχεσαι στίς Ασωματες Δυνάμεις, μή τίς φαντάζεσαι σάν τρομερά, απρόσιτα καί ανελέητα όντα Οχι, ειναι κάτι τό εντελώς αντίθετο. Οι Αγιοι Αγγελοι ειναι τά πιό καλόβολα, τά πιό ταπεινά, τά πιό αγαπητικά, τά πιό προσηνη καί φιλικά οντα, πάντοτε ετοιμα νά μάς ακούσουν καί βρίσκονται πολύ κοντά σέ οποιον τά επικαλειται στήν προσευχή του…

Συνέχιση ανάγνωσης