«Ὁ ὀνειδισμὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μᾶς ἐξαγνίζει» Ἁγίου Μάρκου Ἀσκητοῦ.Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

«Ὁ ὀνειδισμὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μᾶς ἐξαγνίζει» Ἁγίου Μάρκου Ἀσκητοῦ   Τὰ 200 κεφάλαια περὶ τοῦ πνευματικοῦ νόμου, Φιλοκαλία τόμος Α’   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Κήρυγμα 28/12/21 «Ὁ ὀνειδισμὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δίνει θλίψη στὴν καρδία ἀλλὰ γίνεται πρόξενος καθαρότητος σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸν ὑπομένει», λέει ὁ Ἀββᾶς Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς στὸ 49ο ἀπόφθεγμά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά παρακαλεῖς τό Θεό νά ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς σου

Να παρακαλείς το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, για να δεις την ωφέλεια της προσευχής και της μελέτης εκείνης που εφαρμόζεται στην πράξη. Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον, Μάρκον ἀγόρασον»: Εἰς κάθε ἀρετήν προηγεῖται πάντοτε ὁ Θεός, ὅπως προηγεῖται ὁ ἥλιος εἰς τό καθημερινόν φῶς

 του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 31. Μη ζητής εις τον νόμον της ελευθερίας, δηλαδή εις τας ανθρωπίνας αρετάς, την τελειότητα. Διότι ουδείς υπάρχει τέλειος εις αυτάς. Η τελειότης της εν Χριστώ νουθεσίας κρύπτεται μυστικώς εις τον Σταυρόν του Χριστού, δηλαδή εις την απόλυτον θυσίαν του ανθρώπου διά την αγάπην του προς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 31-40. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 31-40. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-8-2013 (Σύναξη Κυριακῆς)http://www.hristospanagia.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 11-30.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 11-30.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 4-8-2013 (Σύναξη Κυριακῆς) http://www.hristospanagia.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μήνυμα τῆς ἡμέρας

Κάθε λυπηρό περιστατικό φέρνει τη μνήμη του Θεού στον φρόνιμο άνθρωπο και προκαλεί ανάλογη θλίψη σ’ εκείνον που λησμονεί το Θεό. Άγιος Μάρκος ο Ασκητής http://epanosifi.blogspot.gr/2017/03/blog-post_91.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ασκητής: Τά 200 κεφάλαια περί τοῦ πνευματικοῦ νόμου

1. Επειδή πολλές φορές θελήσατε να μάθετε πώς ο νόμος είναι πνευματικός(1) κατά τον Απόστολο, και τι πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν εκείνοι που θέλουν να τον φυλάξουν, πάνω σ αυτό το ζήτημα θα σας πω κατά τη δύναμή μου. 2. Πρώτα-πρώτα γνωρίζομε ότι ο Θεός είναι αρχή κάθε καλού και μεσότητα και τέλος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσο βάζεις ὑλικὰ πράγματα μέσα στὸ σπίτι, τόσο φεύγει ὁ ἀέρας…

Ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία – Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς (τὰ 226 κεφάλαια): Ὅ,τι εἶναι τὸ σπίτι γιὰ τὸν ἀέρα, ἔτσι εἶναι καὶ ὁ νοῦς γιὰ τὴν θεία χάρη. Ὅσο βγάζεις ὑλικὰ πράγματα μέσα ἀπὸ τὸ σπίτι, τόσο ἔρχεται ὁ ἀέρας· καὶ ὅσο βάζεις ὑλικὰ πράγματα μέσα στὸ σπίτι, τόσο φεύγει ὁ ἀέρας. Ὑλικὰ τοῦ σπιτοῦ εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν σοῦ ἔρθει πειρασμός, θλίψη καί συμφορά …

  Ἐκεῖνος πού ἀντιστέκεται στά λυπηρά συμβάντα, πολεμᾶ χωρίς νά τό γνωρίζει τή διαταγή τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού τά παραδέχεται, γνωρίζοντας καλά γιατί ἔρχονται καί ὅτι ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ προέρχονται, αὐτός, κατά τήν Γραφή, ὑπομένει τόν Κύριο (Ψαλμ. 26:14).

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ἄν ζητᾶς νά θεραπευτεῖς, φρόντισε τή συνείδησή σου καί κάνε ὅ,τι σοῦ λέει, καί πολύ θά ὠφεληθεῖς»

ἍγιοςΜάρκος ὁ Ἀσκητής Περί πνευματικοῦ νόμου 69. Ἄν ζητᾶς νά θεραπευτεῖς, φρόντισε τή συνείδησή σου καί κάνε ὅ,τι σοῦ λέει, καί πολύ θά ὠφεληθεῖς. 70. Τά κρυφά τοῦ ἀνθρώπου τά γνωρίζει ὁ Θεός καί ἡ συνείδηση, καί ἀπό αὐτά τά δύο ἄς διορθώνεται ὁ καθένας.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εἶδα ἀμαθεῖς καί ἁπλούς ἀνθρώπους πού ἦταν ταπεινόφρονες στήν πράξη, καί ἔγιναν πιό σοφοί ἀπό τούς σοφούς»

  ἍγιοςΜάρκος ὁ Ἀσκητής Περί πνευματικοῦ νόμου  72. Ἄν θέλεις νά ἐπαινεῖσαι ἀπό τούς ἀνθρώπους χωρίς νά ἔχεις εὐθύνη, ἀγάπησε πρῶτα νά ἐλέγχεσαι γιά τίς ἁμαρτίες σου.  73. Ὅση ντροπή δεχτεῖ κανείς μ᾿ εὐχαρίστηση γιά χάρη τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, ἑκατονταπλάσια θά δοξαστεῖ ἀπό πολλούς. Καί εἶναι καλύτερο κάθε ἀγαθό νά τό ἐνεργεῖ ὁ ἄνθρωπος…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κάθε ἀθέλητη θλίψη νά σοῦ γίνεται ἀφορμή νά θυμᾶσαι τό Θεό, καί ποτέ δέ θά σοῦ λείψη ἀφορμή πρός μετάνοια»

   Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής Περί πνευματικοῦ νόμου  42. Τά αἰώνια ἀγαθά θά δοθοῦν στούς ἀνθρώπους ἀφοῦ θά ὑποστοῦν θλίψεις1. Ὁμοίως καί τά κακά σέ ὅσους περνοῦν μέ κενοδοξία καί ἡδονή.  43. Ἐκεῖνος πού ἀδικεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους γλυτώνει ἁμαρτίες καί βρίσκει βοήθεια ἀνάλογη μέ τή θλίψη. 53. Φανέρωνε νοερά τόν ἑαυτό σου στόν Κύριο….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μή ζητᾶς τήν τελειότητα αὐτοῦ τοῦ νόμου σέ ἀνθρώπινες ἀρετές, γιατί τέλειος σ᾿ αὐτές δέν ὑπάρχει· ἡ τελειότητά του εἶναι κρυμμένη στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ»

    ἍγιοςΜάρκος ὁ Ἀσκητής Περί πνευματικοῦ νόμου 29. Ἡ καρδιά πού οἰκτίρει τούς ἄλλους, θά οἰκτιρηθεῖ· εἶναι φανερό καί τό ἀντίθετο. 30. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας (δηλ. τοῦ Εὐαγγελίου) διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Καί οἱ πολλοί τόν διαβάζουν μόνο γιά νά λάβουν μιά γνώση του· λίγοι ὅμως τόν ἐννοοῦν, ἀνάλογα μέ τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν….

Συνέχιση ανάγνωσης

Στόν καιρό τῆς θλίψεως νά προσέχεις τήν προσβολή τῆς ἡδονῆς

 Στόν καιρό τῆς θλίψεως νά προσέχεις τήν προσβολή τῆς ἡδονῆς, γιατί εὔκολα γίνεται παραδεκτή, ἐπειδή παρηγορεῖ τή θλίψη.  Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής  http://omothimadon.gr/

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν σέ δοῦν οἱ δαίμονες ὅτι εἶσαι πρόθυμος νά προσευχηθεῖς ἀληθινά…

   Αγίου Μάρκου του Ασκητή  Όταν προσευχηθείς όπως πρέπει, περίμενε εκείνα πού δεν πρέπει, και στάσου γενναία, για να φυλάξεις τον καρπό της προσευχής. Γιατί από την αρχή σ’ αυτό έχεις ταχθεί, να εργάζεσαι και να φυλάγεις. Μη λοιπόν, αφού εργαστείς, αφήσεις αφύλακτο ότι έκανες· αν το αφήσεις, δεν ωφελήθηκες διόλου από την προσευχή σου….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής: Ἐπιστολή πρός τόν μονάζοντα Νικόλαο (Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, α΄ τόμος)

Επειδή από καιρό ήσουν πολύ απασχολημένος με τη σωτηρία σου και η φροντίδα σου ήταν πολλή για τη ζωή τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ήρθες σε μένα και μου έλεγες τα δικά σου, με ποιους κόπους και πόθο φλογερό είχες σκοπό να προσκολληθείς στον Κύριο, με ζωή αυστηρή, με εγκράτεια και κάθε κακοπάθεια,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως ἡ κατά Θεόν ἐργασία λέγεται ἀρετή…

    Ὅπως ἡ κατά Θεόν ἐργασία λέγεται ἀρετή, ἔτσι καί ἡ ἀναπάντεχη θλίψη ὀνομάζεται πειρασμός. Ὁ Θεός πείραζε τόν Ἀβραάμ, δηλαδή τόν στενοχωροῦσε πρός τό συμφέρον του κι ὄχι γιά νά μάθει τί εἴδους ἦταν, γιατί τόν γνώριζε Ἐκεῖνος πού γνωρίζει τά πάντα καί πρίν ἀπό τήν ὕπαρξή τους· ἤθελε νά τοῦ δώσει ἀφορμές γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυμαστή μέθοδος γιά νά ἀποκτήσεις τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἀββᾶς Μάρκος (Ἐπιστολή πρός Νικόλαο)

   Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Επιστολή προς τον μονάζοντα Νικόλαο (μικρό απόσπασμα) Ας αναλογιστεί ο άνθρωπος τις ευεργεσίες  του φιλάνθρωπου Θεού από τον καιρό της γεννήσεως, ή από πόσους κινδύνους γλύτωσε, σε πόσες αμαρτίες έπεσε και σε πόσες παραβάσεις γλίστρησε θεληματικά, και εντούτοις δεν τον παρέδωσε για απώλεια και θάνατο, σύμφωνα με το δίκαιο, στα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Τό γνωρίζει αὐτό ὁ Κύριος καί μᾶς παραγγέλλει: «Μή φροντίσετε γιά τό αὔριο» (Ματθ. Στ΄: 34). Καί εἶναι σωστό· γιατί ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν μέριμνα τῆς ὕλης, πῶς θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς; Κι ἐκεῖνος πού εἶναι περικυκλωμένος ἀπό λογισμούς, πῶς θά δεῖ πραγματική τήν ἁμαρτία πού σκεπάζουν οἱ λογισμοί; Αὐτή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κάθε λόγος τοῦ Χριστοῦ φανερώνει ἔλεος καί δικαιοσύνη καί σοφία τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής Κάθε λόγος τοῦ Χριστοῦ φανερώνει ἔλεος καί δικαιοσύνη καί σοφία τοῦ Θεοῦ· τούτων τή δύναμη βάζει μέσω τῆς ἀκοῆς στίς ψυχές ὅσων ἀκοῦν μ᾿ εὐχαρίστηση. Γι᾿ αὐτό, οἱ ἀνελεήμονες καί ἄδικοι πού τόν ἄκουσαν μέ δυσαρέσκεια, δέν μπόρεσαν νά ἐννοήσουν τή σοφία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τό Διδάσκαλο τόν στάυρωσαν. Ἄς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἀδικεῖσαι καί σκληραίνει ἡ καρδιά σου…

Ὅταν ἀδικεῖσαι καί σκληραίνει ἡ καρδιά σου καί τά σπλάχνα σου, μή λυπᾶσαι, ἐπειδή αὐτό ἔγινε κατ᾿ οἰκονομίαν, ἀλλά μέ χαρά νά ἀνατρέπεις τούς λογισμούς πού ξεσηκώνονται, γνωρίζοντας ὅτι μέ τόν ἀφανισμό τῶν λογισμῶν, μόλις αὐτοί ἐμφανιστοῦν, ἀφανίζεται καί τό κακό. Ἄν ὅμως οἱ λογισμοί ἐξακολουθοῦν ἀδιάκοπα, τότε καί τό κακό μεγαλώνει. Ἀπό τό βιβλίο:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Ἄν δέν μποροῦμε νά βροῦμε εὔκολα ἄνθρωπο πού εὐαρέστησε τό Θεό χωρίς πειρασμούς, πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά ὅ,τι μᾶς συμβαίνει. Ἄν δέν ἀποτύγχανε ὁ Πέτρος στό νυχτερινό ψάρεμα (Λουκ. Ε΄: 5), δέ θά πετύχαινε στό ψάρεμα τῆς ἡμέρας. Καί ἄν δέν πάθαινε τύφλωση στά μάτια ὁ Παῦλος (Πράξ. Θ΄: 8), δέν θά ἀνέβλεπε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Οἱ ἀκούσιοι λογισμοί ξεφυτρώνουν ἀπό προηγούμενη ἁμαρτία, οἱ ἑκούσιοι ἀπό τήν ἐλεύθερη θέλησή μας. Λοιπόν, αἴτιοι τῶν πρώτων εἶναι οἱ δεύτεροι. Στίς κακές σκέψεις πού μᾶς ἔρχονται χωρίς νά θέλομε, ἀκολουθεῖ λύπη. Γι᾿ αὐτό καί σύντομα ἐξαφανίζονται. Σ᾿ αὐτές ὅμως πού μᾶς ἔρχονται μέ τήν πρόθεσή μας, ἀκολουθεῖ χαρά, γι᾿ αὐτό καί δύσκολα γλυτώνομε ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν θέλεις νά βρεῖς λύση σέ πρόβλημα περίπλοκο…

Ἄν λοιπόν δέν λάβει ἀπό τόν Χριστό κάποιος τή χάρη Του γιά νά ἀποκτήσει γνώση τῆς ἀλήθειας καί φόβο Θεοῦ, ὄχι μόνον ἀπό τά πάθη, ἀλλά καί ἀπ᾿ ὅσα λυπηρά τοῦ συμβαίνουν, τραυματίζεται σοβαρά. Ὅταν θέλεις νά βρεῖς λύση σέ πρόβλημα περίπλοκο, ψάξε γι᾿ αὐτό, τί ἀρέσει στό Θεό, καί θά βρεῖς τή λύση του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν σοῦ ἔρθει πειρασμός, θλίψη καί συμφορά…

Ἐκεῖνος πού ἀντιστέκεται στά λυπηρά συμβάντα, πολεμᾶ χωρίς νά τό γνωρίζει τή διαταγή τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού τά παραδέχεται, γνωρίζοντας καλά γιατί ἔρχονται καί ὅτι ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ προέρχονται, αὐτός, κατά τήν Γραφή, ὑπομένει τόν Κύριο (Ψαλμ. 26:14). Ὅταν σοῦ ἔρθει πειρασμός, θλίψη καί συμφορά, μή ζητᾶς γιατί καί μέσω τίνος ἦρθε. Ζήτησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Βάλε ἀσφάλεια στά λόγια σου…

Βάλε ἀσφάλεια στά λόγια σου γιά νά μήν καυχηθεῖς καί φύλαγε τό νοῦ σου νά μή νομίσεις ὅτι εἶσαι κάτι, γιά νά μήν παραχωρήσει ὁ Θεός καί πράξεις τά ἀντίθετα. Γιατί τό ἀγαθό δέν κατορθώνεται ἀπό μόνον τόν ἄνθρωπο, ἀλλά μέ τήν βοήθεια τοῦ Παντεπόπτη Θεοῦ. Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής Ἀπό τό βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως ἡ κατά Θεόν ἐργασία λέγεται ἀρετή…

Ὅπως ἡ κατά Θεόν ἐργασία λέγεται ἀρετή, ἔτσι καί ἡ ἀναπάντεχη θλίψη ὀνομάζεται πειρασμός. Ὁ Θεός πείραζε τόν Ἀβραάμ, δηλαδή τόν στενοχωροῦσε πρός τό συμφέρον του κι ὄχι γιά νά μάθει τί εἴδους ἦταν, γιατί τόν γνώριζε Ἐκεῖνος πού γνωρίζει τά πάντα καί πρίν ἀπό τήν ὕπαρξή τους· ἤθελε νά τοῦ δώσει ἀφορμές γιά τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρός τόν μονάζοντα Νικόλαο

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής Ἄν λοιπόν θέλεις, παιδί μου, νά ἀποκτήσεις δικό σου λύχνο φωτός νοητοῦ καί πνευματικῆς γνώσεως μέσα σου, γιά νά μπορέσεις ἀνεμπόδιστα νά περπατήσεις μέσα στό βαθύτατο σκοτάδι αὐτοῦ τοῦ αἰώνα καί ἄν θέλεις νά καθοδηγοῦνται τά βήματά σου ἀπό τόν Κύριο, μέ σκοπό νά θελήσεις σφόδρα τό δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου κατά…

Συνέχιση ανάγνωσης