Ἐάν φυλάξωμε τις ἐντολές τῶν πατέρων μας, ἐγώ σᾶς ἐγγυῶμαι ὅτι βάρβαροι δεν θα ἔλθουν ἐδῶ

«Ἐὰν φυλάξωμε τὶς ἐντολὲς τῶν πατέρων μας, ἐγὼ σᾶς ἐγγυῶμαι ὅτι βάρβαροι δὲν θὰ ἔλθουν ἐδῶ. Ἐὰν ὅμως δὲν τὶς φυλάξωμε ὁ τόπος αὐτὸς ὁπωσδήποτε θὰ ἐρημωθεῖ». (ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας, 28 Αὐγούστου). https://proskynitis.blogspot.com/2020/05/blog-post_70.html

Συνέχιση ανάγνωσης