Μετάνοια καὶ ψυχικὴ ὑγεία κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη

  ΜΕΤΑΝΟΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ   κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη[1]   Ἱεροθέου Κρητικοῦ, Διακόνου   1. Γενικά τινά.   Ἡ συσχέτιση μετάνοιας καί ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τό κλειδί στήν ἀντιμετώπιση τῶν πολλῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων, πού ἀντιμετωπίζει πλῆθος ἀνθρώπων στήν ἐποχή μας. Μάλιστα, δέν θά ἦταν ἄτοπο καί τολμηρό νά τονισθεῖ ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φυλακὴ τῆς ἀκοῆς (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης)

Από τις ηδονικές μελωδίες προκύπτουν τριών ειδών ζημίες   Τα αυτιά είναι το δεύτερο κατά σειρά αισθητήριο που συναντάμε’ φρόντισε λοιπόν να απομακρύνης απ’ αυτά τις διεφθαρμένες μελωδίες, τις οποίες έχουν συνθέσει με σκοπό την ηδονή και στάζουν μέσα στα αυτιά, για να το πω έτσι, το γλυκύτατο μέλι του αέρα. Γιατί όπως εγώ νομίζω,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Επισημαίνει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:

Επισημαίνει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ο μισθός τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου ἀποδίδεται στο τέλος. Καί, ἀκόμη κι ἂν δουλεύη κάποιος εἰς Αὐτόν ἀπό τήν πρώτη ὥρα τῆς ἡμέρας, δηλ. ἀπό τή νεότητα τῆς ζωῆς του, κι ἂν ἀπό τήν τρίτη καί ἕκτη ὥρα, δηλ. ἀπό τό μέσο τῆς ἡλικίας του, κι ἂν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει:

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει: «Ποιός εἶναι αὐτός πού ἔχωσε τό τάλαντο; Εἶναι ἐκεῖνος πού φροντίζει μόνο γιά τή δική του ὠφέλεια, καί ὄχι γιά  τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων· εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μυαλό εὐφυές καί ἐπιτήδειο, μεταχειρίζονται ὅμως τήν εὐφυΐα καί τήν ἐπιτηδειότητά τους, ὄχι σε κοινωφελῆ καί πνευματικά πράγματα, ἀλλά σέ πραγματεῖες καί κοσμικές ὑποθέσεις· αὐτοί καταχώνουν τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χωρὶς τὴν μεσιτεία τῆς Θεοτόκου, δὲν μπορεῖ κανένας νὰ πλησιάσει τὸν Θεό

Χωρίς την μεσιτεία της Θεοτόκου, δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνη βρίσκεται στο σημείο μεταξύ της Ακτίστου Αγίας Τριάδος και της κτιστής φύσεως των αγγελικών δυνάμεων…!

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Πνευματικά Γυμνάσματα. Μελέτη ΙΕ:Στην παραβολή τοῦ Ἀσώτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα   Μελέτη ΙΕ΄: Στην παραβολή του Ασώτου   Α΄: Αυτός αναχώρησε από τον οίκο του πατέρα του   Β΄: Ποια ζωή έζησε μετά την αναχώρηση   Γ’: Ποια επιστροφή έδειξε.   Α΄   Σκέψου, αδελφέ, την αναχώρηση, που έκανε εκείνος ο άσωτος υιός από τον οίκο του πατέρα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στήν περιτομή τοῦ Κυρίου. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:   Ο Χριστός με την περιτομή Του κατασκεύασε α) ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων β) ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων τους και γ) ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας τους. α) Ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων   Σκέψου ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ἑρμηνεία στούς εἰρμούς τῶν ὠδῶν τοῦ πεζοῦ κανόνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΔΩΝ   ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   Ειρμός ωδής α΄: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».   Από ποιον άλλο πρέπει να ζητούν άρτους όσοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κατά σάρκα γέννησις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη

  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ   «Ὃτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν(: Όταν όμως συμπληρώθηκε ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ κυριότερες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου   1. Κάθε χριστιανὸς ὀφείλει ν᾽ ἀγαπᾶ τὸ Θεό. Ὀφείλεις ν᾽ ἀγαπᾶς τὸν Κύριο καὶ Θεό σου μ᾽ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ μ᾽ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ μ᾽ ὅλο σου τὸ νοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή (Ματθ. 22, 37). Ἂν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιά εἶναι ἡ πτώσις τοῦ Ἀδάμ καί ἡ αἰτία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καί σχετικά μέ τούς ἀσκητές (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης)

Αυτή ήταν εκείνη η πολυθρύλητη πτώσι του προπάτορά μας, του παλαιού Αδάμ˙ διότι αφού εγκατέλειψε την τροφή και ηδονή των νοητών, έπεσε, αλλοίμονο, στη σωματική ηδονή των αισθητών, σύμφωνα με τη γνώμη όλων σχεδόν των θείων Πατέρων, από τον οποίο και εμείς κληρονομήσαμε διαδοχικά εκείνη την προγονική ορμή προς τα αισθητά. Γι’ αυτό και ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Νικόδημος Ἁγιορείτης, ὁ μέγας πατὴρ καὶ διδάσκαλος

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Μέσα στὰ πολλὰ καὶ φωτεινὰ ἀστέρια ποὺ κοσμοῦν τὸ νοητὸ στερέωμα, ἰδιαιτέρως κατὰ τὸν μήνα Ἰούλιο, ξεχωρίζει ἕνας θεοφεγγὴς ἀστέρας, ὁ Ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης. «Ὡς φωστῆρα τοῦ Ἄθω» καὶ «Ἐκκλησίας ἁπάσης θεόπτουν διδάσκαλον» καλούμαστε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ νὰ τὸν τιμήσωμε, διότι «ἔμπλεως σοφίας θεϊκῆς» σκορπίζει σὲ ὅλους μας ὡς οὐράνιο δῶρο τὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄν δοκιμάσεις μιά φορά πόσο γλυκιά εἶναι ἡ Θεϊκή Ἀγάπη…

Αν δοκιμάσεις μιά φορά πόσο γλυκιά είναι η Θεϊκή Αγάπη, θα κλάψεις για τον περασμένο χρόνο της ζωής σου κατά τον οποίο δεν αγάπησες τον Θεό.   ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (♰ 14 Ιουλίου)     https://proskynitis.blogspot.com/2023/07/blog-post_14.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπέραντη μνήμη καί σοφία τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη !

  Ένα από τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ήταν η απέραντη και καταπληκτική του μνήμη, η οποία ασφαλώς δεν μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή των άλλων μοναχών πού τον γνώριζαν. Μια μέρα λοιπόν ήταν πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και είχε πάει να λειτουργηθεί στο Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές. Οι μοναχοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: “Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του”

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ: Σάββας Ἠλιάδης – Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄   «Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε». Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Σίμων, ἐν εἰρήνη τελειοῦται.

Σίμωνος Οσίου. O Όσιος Σίμων, εν ειρήνη τελειούται.   Σορός Σίμωνι σαρκός εστιν εστία, Πόλος δε τούτω πνεύματος κατοικία.   O Όσιος ούτος Σίμων, δεν ηγάπα να αποκτήση φιλίας των μεγάλων ανθρώπων, αλλά εποίει κάθε τρόπον διά να εξουθενωθή από αυτούς. Όθεν γράφει περί αυτού ο Eυεργετινός εν σελ. 703, ότι μίαν φοράν επήγεν εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ κακὲς ἕξεις καὶ ἡ θεραπεία τους

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης   Α’. Ἐξέτασε, ἀδελφέ, τὶς κακὲς ἕξεις καὶ συνήθειες ποὺ ἀπέκτησες μὲ τὴ ζωὴ ποὺ ἔκανες, ἂν εἶναι παλιές χρειάζεται περισσότερος κόπος γιὰ νὰ καταστραφοῦν, ἂν εἶναι καινούργιες λιγότερος· ὅπως ἕνα παλιὸ καὶ ἕνα μεγάλο δένδρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται γιὰ νὰ κοπεῖ καὶ νὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ ἕνα νέο καὶ μικρό. Β’….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:Στήν περιτομή τοῦ Χριστοῦ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:   Ο Χριστός με την περιτομή Του κατασκεύασε α) ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων β) ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων τους και γ) ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας τους.   α) Ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων   Σκέψου ότι ο Ιησούς Χριστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑρμηνεία στούς εἱρμούς τῶν Ὠδῶν τοῦ πεζοῦ κανόνα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΔΩΝ   ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   Ειρμός ωδής α΄: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».   Από ποιον άλλο πρέπει να ζητούν άρτους όσοι τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κατά σάρκα γέννησις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἀγιορείτη

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ   «Ὃτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν(: Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος της Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή ἔ’

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως     Ωδή ε’ ο Ειρμός. Θεός ών ειρήνης Πατήρ οικτιρμών, της μεγάλης Βουλής σον τόν Αγγελον, ειρήνην παρεχόμενον, απέστιλας ήμιν Οθεν θεογνωσίας, προς φως οδηγηθέντες, έκ νυκτός ορθρίζοντες, δοξολογουμέν σε φι­λάνθρωπε.       Ερμηνεία. Έκ πολλών ρητών των Γραφών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή δ’

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως  Ωδή δ’ Ο Ειρμός   Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο αινετός, κατασκίου δασέος, ήλ­θες σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο άυλος και Θεός. Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Ερμηνεία. Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος της Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή γ’.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.   Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστο Γεννήσεως   Ωδή γ’. Ο Ειρμός.   Τω πρό των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιω, και επ’ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστω τω Θεω βοήσωμεν ο ανυψώσας το κέρας ημών, αγιος ει Κύριε. Ερμηνεία.     Από την προφήτιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή α΄

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως Ὁ Κανὼν τοῦ κυρίου Κοσμᾶ, φέρων Ἀκροστιχίδα τήν δε· Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ Θεὸς μένῃ.     Ωδή α΄ Ήχος α΄ Ο Ειρμός   Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός έξ Ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γής· ύψώθητε. Ασατε τω Κυρίω πάσα η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ἁγίου Νικοδήμου

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως   Προλεγόμενα Επειδή εις τα προλεγόμενα του Κανόνος του Σταυρού υπεσχέθημεν να ακολουθώμεν, ουχί εις την φυσικήν τάξιν και σειράν των Δεσποτικών εορτών, αλλά εις τον κύκλον και την περίοδον του Η­λίου και των μηνών, κατά τους οποίους έγιναν αυταί,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέ ποιό ὄνομα ἱερό καί ἅγιο νά ὀνομάσουμε τόν Χρυσόστομο καί νά μή ἁρμόζη σέ αὐτόν; Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

  Με ποιο όνομα ιερό και άγιο να ονομάσουμε τον Χρυσόστομο και να μη αρμόζη σε αυτόν; Να τον ο­νομάσουμε άγγελο; Και του πρέπει, διότι αυτός έζη­σε στα αλήθεια μια ζωή ισάγγελη, με χαυμενίες, α­γρυπνίες, προσευχές και ασκήσεις υπερφυσικές… Προ του θανάτου του τρεις ολόκληρους μήνες δεν έφαγε ολότελα ανθρώπινο φαγητό, ως άσαρκος και άυλος…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κάθε ἀπάτη καί ματαιότητα καί καλλωπισμό τῆς ὕλης καί τοῦ φθαρτοῦ αὐτοῦ σώματος», ϟΣΤ'(:96ου) Κανών τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ   Ἑρμηνεία τοῦ ϟΣΤ'(:96ου) Κανόνος τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου   Κανόνας ϟΣΤ’: «Οἱ τόν Χριστόν διά τοῦ βαπτίσματος ἐνδυσάμενοι, τήν ἐν σαρκί αὐτοῦ πολιτείαν μιμεῖσθαι καθωμολόγησαν. Τούὺς οὖν τάς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας πρός λύμην τῶν ὁρώντων ἐν ἐπινοίαις ἐμπλοκῆς εὐθετίζοντας, καί διασκευάζοντας, καί δέλεαρ προτιθέντας ἐντεῦθεν ταῖς ἀστηρίκτοις ψυχαῖς, ἐπιτιμίῳ προσφόρῳ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού[:Β΄Πέτρ.1,10-19]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ   «Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε(: Γι’αυτό, αδελφοί, καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια, με περισσότερη σπουδή και επιμέλεια, ώστε, αποκτώντας τις αρετές αυτές, να διασφαλίσετε και…

Συνέχιση ανάγνωσης