Ἅγιος Παΐσιος: Προσευχὴ στὴν ἀρρώστια

– Γέροντα, τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχω πρόβλημα μὲ τὴν καρδιὰ καὶ φοβᾶμαι μήπως πάθω κάτι.   – Μὴ φοβᾶσαι. Ὅλοι κάτι πρέπει νὰ ἔχουμε, γιατί, ὅταν ἔχουμε κάτι, καθόμαστε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς βοηθήση.   – Γέροντα, σᾶς παρακαλῶ, εὐχηθῆτε νὰ γίνω καλά.   – Δὲν σὲ συμφέρει νὰ κάνω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (μ-μδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  μ’   «Τό κα­κό ἔ­χει προ­χω­ρή­σει πο­λύ καί ἔ­χουν γί­νει με­γά­λες ἀλ­λα­γές τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια. Ὑ­πάρ­χει ὅμως μία κα­λή μα­γιά πού γι᾿ αὐ­τήν ὁ Θε­ός εὐ­σπλα­χνί­ζε­ται καί τόν ὑ­πό­λοι­πο κό­σμο. Νά μή χα­λά­ση κι αὐ­τή, για­τί τό­τε ἀλ­λοί­μο­νό μας».   μα’   «Ἡ προ­σευ­χή γιά τούς κε­κοι­μη­μέ­νους πο­λύ βο­η­θᾶ. Ὅ­σες φο­ρές εἶ­μαι κου­ρα­σμέ­νος ἤ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Παΐσιος: “Γιὰ ἕναν ἀναστημένο πνευματικὰ δὲν ὑπάρχει, καθόλου ἀγωνία, φόβος καὶ ἄγχος διότι καὶ τὸν θάνατο τὸν περιμένει μὲ χαρὰ”

Ἀδύνατο εἶναι, νὰ νιώσουμε τὴν θεία παρηγοριὰ (τὴν παραδεισένια γλυκύτητα), ἐὰν δὲν ἀποφύγουμε τὴν κοσμικὴ καὶ ἐὰν δὲν πεθάνει τελείως τὸ κοσμικό μας φρόνημα. Θὰ πρέπει τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ἀφοῦ πεθάνει, νὰ γίνει φυτόχωμα, γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ μέσα μας τὸ θεῖο φρόνημα, διότι οἱ θεῖες ἡδονὲς δὲν γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἡδονὲς ἀλλὰ ἀπὸ τὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

-Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω εὐλάβεια στὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ; (Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου)

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ» ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   «Προσκυνοῦμέν Σου τὰ πάθη, Χριστὲ»     -Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω εὐλάβεια στὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ; -Κατ’ ἀρχὰς νὰ σκέφτεσαι τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δική σου ἀχαριστία καὶ ἁμαρτωλότητα. Ἕνα σχετικὸ πατερικὸ κείμενο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κθ-λε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

κθ’   «Ἡ βα­σκα­νί­α εἶ­ναι ἕ­νας ζῆ­λος μέ κα­κί­α καί φθό­νο. Πρέ­πει ὁ ζῆ­λος μας νά εἶ­ναι κα­λός χω­ρίς κα­κί­α. Αὐ­τό μπο­ροῦ­με νά τό κα­τα­λα­βαί­νου­με, ὅ­ταν δοῦ­με κά­ποι­ον πού ζη­λεύ­ου­με, (θαυ­μά­ζου­με), καί ἔχη πά­θει κα­κό. Ἄν χα­ροῦ­με, τό­τε ὁ ζῆ­λος μας ἔ­χει κα­κί­α». λ’ «Ἡ εὐ­λο­γί­α καί ἡ εὐ­χή πιά­νουν, ὅ­ταν εἶ­ναι ἀ­πό τήν καρ­διά….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν συναντήθηκαν ὁ Ἅγιος Παΐσιος μέ τόν γέροντα Κλεόπα Ἰλίε

Ο π Κλεόπας το 1977 είχε πάει στο Άγιο Όρος να προσκυνήσει . Πήγε σε πολλά μοναστήρια και όταν έφθασαν στο γέροντα Παϊσιο ο π Κλεόπας του ζήτησε μια συμβουλή :   « Πατέρα Παϊσιε θα ήθελα να παραμείνω στο Άγιο Όρος ,εσείς τι συμβουλή μου δίνετε;. Ο γέροντας Παϊσιος είχε το διορατικό χάρισμα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κβ-κη). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  κβ’   «Βο­η­θᾶ ὅ­ταν προ­σεύ­χε­ται κα­νείς σέ βου­νά καί ὄ­χι σέ χα­ρά­δρες καί κλει­σοῦ­ρες. Καί ὁ Χρι­στός στά βου­νά πή­γαι­νε καί προ­σευ­χό­ταν. Ἔ­τσι ἀ­νοί­γει ὁ νοῦς καί τά αἰ­σθή­μα­τα. Γι᾿ αὐ­τό καί οἱ ἄν­θρω­ποι τῆς Ἠ­πεί­ρου καί τῶν βου­νῶν ἔ­χουν μία λε­βεν­τιά».   κγ’   «Ὅ­ταν κά­ποι­ος εἶ­ναι νευ­ρι­α­σμέ­νος, κα­λύ­τε­ρα νά μήν τοῦ μι­λή­σης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας εἶναι δο­ξολογία»

Εγώ μερικές φορές εκεί στο Καλύβι, όταν θέλω να προσευχηθώ στην Παναγία, σκέφτομαι: «Πως να πάω με άδεια χέρια να Την παρακαλέσω;». Κόβω λίγα αγριολούλουδα, τα πηγαίνω στην εικόνα Της και λέω: «Παναγία μου, πάρε αυτά τα λουλούδια από το Πε­ριβόλι Σου».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: “Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν παραμένει στὴν πτώση του, ἀλλὰ μετανοεῖ γιὰ τὰ σφάλματά του καὶ ἀγωνίζεται νὰ μὴν ἁμαρτάνη, δέχεται τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ”

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου   ΛΟΓΟΙ Γ’ «Πνευματικός Ἀγῶνας» ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Ἀλλαγὴ ζωῆς Γιὰ νὰ σταματήση ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη μιὰ ἁμαρτία, πρέπει νὰ προσπαθήση νὰ ἀποφύγη κάθε ἐρέθισμα ποὺ προκαλεῖ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία. Ὁ μέθυσος λ.χ., ἂν θέλη νὰ βοηθηθῆ καὶ νὰ μὴν ξαναπιῆ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεέ μου, Σέ παρακαλῶ, εἶπε, ἀνάστησέ τον, γιά νά μετανοήση, καί μετά πάρ᾿ τον».

  -Όταν ήμουν δικαίος, στην Σκήτη των Ιβήρων, με επισκέφθηκε μια μέρα κάποιος που ήταν περίπου πενήντα πέντε χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτύπησε, για να μην ενοχλήση τους Πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι Πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. -«Καλά, του είπα, γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Παΐσιος: «Μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατὶ ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του»

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ.185 ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Κατάσταση πνευματική, ὀχυρὸ πνευματικὸ Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔβαλε (ὁ Θεός) φράγμα ἐκεῖ πέρα τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τόν Ἅγιο Γεράσιμο καί τόν Ἅγιο Διονύσιο.΄

Ἐπειδή ἡ Κέρκυρα, ἡ Κεφαλλονιά καί ἡ Ζάκυνθος εἶναι κοντά στήν Ἰταλία καί εὔκολα οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦσαν νά παρασυρθοῦν ἀπό τόν Καθολικισμό, ἔβαλε (ὁ Θεός) φράγμα ἐκεῖ πέρα τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τόν Ἅγιο Γεράσιμο καί τόν Ἅγιο Διονύσιο.΄    Ἅγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης   https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_611.html  

Συνέχιση ανάγνωσης

Μία ἱστορία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Ένας Αγιορείτης Γέροντας που σύχναζε πολλές φορές στον Γέροντα Παΐσιο, πρόσφατα μου διηγήθηκε ένα χαριτωμένο περιστατικό στο οποίο υπήρξε αυτήκοος μάρτυς. Κάποτε ένας ζωγράφος επισκέφτηκε τον Γέροντα Παΐσιο στο κελί του. Ο Γέροντας με εκείνο το πηγαίο και διδακτικό χιούμορ που τον διέκρινε, τον ρώτησε: – Βρε παιδάκι μου, θα μπορούσες να με ζωγραφίσεις ένα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειὸ

Τί ξέρουν οἱ Κορεάτες πού ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγνοοῦμε; Ὁ Νίκος Γαβριὴλ Πεντζίκης θεωροῦσε ὡς τὸ καλύτερο θρησκευτικὸ βιβλίο ποὺ γράφτηκε μετὰ τὸ 1821 τὸ ἔργο τοῦ Ἁγιορείτη μοναχοῦ π. Παϊσίου (1924-1974) -πλέον Ἁγίου Παϊσίου- ποὺ πρωτοκυκλοφόρησε μὲ τὸν τίτλο «Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης». (Μετὰ καὶ τὴ δική του ἁγιοκατάταξη (1986), ποὺ βεβαίως προηγήθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μία σπάνια φωτογραφία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου…

Μία σπάνια φωτογραφία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου… Δευτέρα του Πάσχα 1978. Κατά την Λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος ”Αξιον Εστίν” στις Καρυές.   πηγή https://proskynitis.blogspot.com/2022/10/blog-post_89.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Μετά τήν ἐξομολόγηση (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης)

– Γέροντα, μετά τήν ἐξομολόγηση δικαιολογεῖται νά νιώθης βάρος; – Γιατί νά νιώθης βάρος; Μέ μιά σωστή ἐξομολόγηση σβήνουν ὅλα τά παλιά. Ἀνοίγονται νέα δεφτέρια. Ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἀλλάζει τελείως ὁ ἄνθρωπος. Χάνονται ἡ ταραχή, ἡ ἀγριάδα, τό ἄγχος καί ἔρχονται ἡ γαλήνη, ἡ ἠρεμία. Τόσο αἰσθητό εἶναι αὐτό ἀκόμη καί ἐξωτερικά,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄλλο τό μοῦ ἀρέσει κάτι, καί ἄλλο τό ἀγαπῶ

Άλλο το μου αρέσει κάτι, και άλλο το αγαπώ.Αν σου αρέσει ένα λουλούδι,το κόβεις. Άν το αγαπάς, το ποτίζεις κάθε μέρα.   Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης πηγή     https://proskynitis.blogspot.com/2022/09/blog-post_193.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ ἀχαριστία καί ὁ χειρότερος ἁμαρτωλός ὁ ἀχάριστος…

Νὰ ζήσετε στὸ κλίμα τῆς διαρκοῦς δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας, γιατί ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ ἀχαριστία καὶ ὁ χειρότερος ἁμαρτωλὸς ὁ ἀχάριστος.   Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης πηγή https://proskynitis.blogspot.com/2022/09/blog-post_942.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: “Ὁ Καλὸς Θεὸς οἰκονομάει γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο ἕναν σταυρὸ ἀνάλογο μὲ τὴν ἀντοχή του, ὄχι γιὰ νὰ βασανιστῆ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀνεβῆ ἀπὸ τὸν σταυρὸ στὸν Οὐρανὸ”

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οἰκογενειακή Ζωή» ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν – Γέροντα, τὸ σταυρουδάκι ποὺ μοῦ δώσατε τὸ φορῶ συνέχεια καὶ μὲ βοηθάει στὶς δυσκολίες μου. – Νά, τέτοια σταυρουδάκια εἶναι οἱ δικοί μας σταυροί, σὰν αὐτὰ ποὺ κρεμοῦμε στὸν λαιμό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου: “Πὼς λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι;”

Ὁ Ἅγιος γέροντας Παϊσιος μιλᾶ σὲ πνευματικό του τέκνο γιὰ τοὺς νόμους τῆς φύσης ἀλλὰ καὶ τοὺς πνευματικοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ Θεοῦ.   – Γέροντα, ποιοὶ νόμοι λέγονται πνευματικοί;   – Θὰ σοὺ ἐξηγήσω: Ὅπως στὴν φύση ὑπάρχουν οἱ φυσικοὶ νόμοι, ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ ὑπάρχουν οἱ πνευματικοὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πολύ λυποῦμαι πού δέν πιστεύεις μέσα σου ὅτι οἱ ἀπόστολοι πήγανε ἐν πνεύματι, στήν κηδεία τῆς Παναγίας (Ἅγιος Παΐσιος)

«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε» Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ημέρα από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ακούστηκε ήχος δυνατής βροντής και συγκεντρώθηκαν πολλά νέφη, τα οποία μετέφεραν από τα πέρατα της οικουμένης, τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σήμερα τό νά διαβάζει κανείς τούς προφῆτες εἶναι σάν νά διαβάζει ἐφημερίδα…

‘‘Σήμερα το να διαβάζει κανείς τους προφήτες είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα , τόσο ξεκάθαρα είναι γραμμένα . Εμένα ο λογισμός μου , μου λέει ότι θα συμβούν πολλά πράγματα” Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης ( † 12 Ιουλίου 1994) https://proskynitis.blogspot.com/2022/07/blog-post_45.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό σῆμα ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ – Δημιουργοῦ εἶναι μέσα σέ ὅλα καί ἐκπέμπει καθημερινά..!

  Ο Άνθρωπος εδώ και δεκαετίες έστησε διαστημικά τηλεσκόπια, και αντένες ξοδεύοντας δις ψαχνωντας για έστω κ ένα σήμα από το διάστημα για να βρει ζωή στο σύμπαν. Το σήμα αυτό πρέπει τουλάχιστον να μοιάζει με κάποιου είδους γλώσσα, να έχει λογική, μαθηματικά και γεωμετρία. Ο ανθρωπος όμως δεν πήρε είδηση ότι όλο το σύμπαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ κ. Γεώργιος Μπλάτζας, γιατρός τοῦ ὁσίου Παϊσίου, καταθέτει τό ἐξῆς:

Ο κ. Γεώργιος Μπλάτζας, γιατρός του οσίου Παϊσίου, καταθέτει το εξής: «Λίγο πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης. “Γέροντα, είσαι μπροστά στον θάνατο”, του είπε.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος: «Νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια»!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης   – Γέροντα, ζηλεύω μία ἀδελφή. – Ξέρω ποιὰ ἀδελφὴ ζηλεύεις… Ἔμαθα ὅμως ὅτι κι ἐκείνη ζηλεύει ἐσένα! Ἐγὼ θὰ εὔχωμαι καὶ οἱ δυό σας νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τήν ἀρρώστια τήν δική σου τήν ξέρεις;

-Γέροντα, συχνά βλέπω τά ελαττώματα τών άλλων καί τους κρίνω. -Τήν αρρώστια τήν δική σου τήν ξέρεις; -Όχι. -Γι’ αυτό ξέρεις τήν αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τήν δική σου αρρώστια, δέν Θά ήξερες τήν αρρώστια τών άλλων. Δέν λέω νά μή συμμετέχης στον πόνο τους, ἀλλά νά μήν ἀσχολήσαι μέ τά σφάλματα τους.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν χήρα ποὺ φιλοξένησε τὸν Προφήτη Ἠλία

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄,   ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης   Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος ἀγάπη. Εἶδες ἡ χήρα πού φιλοξένησε τὸν προφήτη Ἠλία; Εἰδωλολάτρης ἦταν, ἀλλὰ τί ἀγάπη εἶχε μέσα της!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μαρτυρία γιά τόν Ἅγιο Παΐσιο

Τα παρακάτω που γράφω τα βίωσα την δεκαετία του 1980. Τότε που πηγαίναμε να δουμε και να συμβουλευτούμε τον γερο-Παίσιο, που τωρα με την Χαρη του Θεού, είναι ο Αγιος Παίσιος. Για αυτό και αναφέρομαι στον Αγιο όπως τον αποκαλούσαμε και τον φωνάζαμε εξω από το συρμάτινο φράκτη, τότε που τον ζήσαμε. «Γέρονταααα….» Ο γερο-Παίσιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ὅσιο Παΐσιον τόν Ἁγιορείτη

Παρακλητικός Κανών εις τον Όσιο Παίσιον τον Αγιορείτη Ποίημα Αθανασίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου Εΰλογήσαντος τοῦ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σού καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης