Ὅτι δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦμε ὅταν ἀντιστεκόμαστε νά εἰρηνεύσουμε ἐσωτερικά_Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου_mp3

Π. Σάββας 2009-11-29_Ὅτι δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦμε ὅταν ἀντιστεκόμαστε νά εἰρηνεύσουμε ἐσωτερικά_Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 29-11-2009 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δέν νοεῖται ἐκκλησία χωρίς ἐπιθέσεις»

“Ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος τῶν Χριστιανῶν” Ἀρχιμ. Ἰεροθέου Σ. Βλάχου (Νῦν Μητροπολίτου Ναυπάκτου), στὸ βιβλίο «Θεραπευτικὴ Ἀγωγή» -προεκτάσεις στὴν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), ἔκδ. Α´ , 1987, σελ. 214-222.  .                Διαβάζοντας κανεὶς τελευταῖα διάφορες χριστιανικὲς περιοδικὲς ἐκδόσεις κλονίζεται ψυχολογικά. Αἰσθάνεται ἕνα “ψυχοπλάκωμα”. Κατακλύζεται ἀπὸ ἀγωνία καὶ στενοχώρια. Βλέπει ὅλους…

Συνέχιση ανάγνωσης