Ὁμιλία στὴν κατὰ Σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ_Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ_mp3

Π. Σάββας 2012-12-25_Ὁμιλία στὴν κατὰ Σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ_Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-12-2012 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς πατερικῆς παράδοσης_Πατερικὴ Θεολογία_12ο μέρος_π. Ἰωάννου Ρωμανίδη_mp3

Π. Σάββας 2014-10-28_Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς πατερικῆς παράδοσης_12ο μέρος_π. Ἰωάννου Ρωμανίδη_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-10-2014 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι στόν Ι. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).

Συνέχιση ανάγνωσης