Ἀθηναγόρας στόν πρόγονο τῆς CIA: «Δέν θά ὑπάρξουν ἐρωτήσεις καί οἱ ὁδηγίες σας θά ἐκτελεστοῦν πιστά» – Γι’ αὐτό τόν ἀνεβάζουν στόν τρίτο οὐρανό!

Πρόεδρος Τρούμαν και Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας -1947 Του Matthew Namee Είναι από καιρό κοινό μυστικό ότι η εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα ως Οικουμενικού Πατριάρχη οργανώθηκε ή τουλάχιστον διευκολύνθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως ιστορικός όμως μου είναι δύσκολο να γράψω για αυτό καθ’ ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιου είδους πράγματα κρατιούνται συνήθως στο…

Συνέχιση ανάγνωσης

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης: Περὶ διακοπῆς μνημοσύνου σὲ Πατριάρχη

Πως φθάσαμε στήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πατριάρχου Αθηναγόρα το 1970 [Στὴν περίπτωσι αὐτή, πού «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρύττει διδασκαλίες ἀντορθόδοξες, δὲν ἀπαιτεῖται προηγουμένως ἀπόφασι καθαιρέσεως ἀπὸ ἁρμόδιο συνοδικὸ δικαστήριο·… ἡ καθαίρεσις ἐπέρχεται αὐτομάτως κατὰ τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τὸν ὁποῖο καὶ ἐγὼ ὡς ἱεροκῆρυξ εἶχα μνημονεύσει καὶ εἶχα ζητήσει ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐπιστολή Πατριάρχου Αθηναγόρα, μέρος Γ

   Πάτρα,  25  Σεπτεμβρίου  2015 Γ΄ Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας   προς   μασόνο,  θεοσοφιστή  και  εωσφοριστή:   «μελετούμεν αυτό εν μυστική μεθ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας. Ταύτα δε πάντα… έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημενην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐπιστολή Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, μέρος Β’

Η υπογραφή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στην εν λόγω επιστολή π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Πρωτοπρεσβύτερος Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών τηλ. 6945-377621 – agotsopo@gmail.com Πάτρα, 25 Σεπτεμβρίου 2015 Β΄ Πατριάρχης Αθηναγόρας προς Κ. Μελισσαρόπουλο : «μελετούμεν αυτό εν μυστική μεθ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας. Ταύτα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συμβολή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στίς φιλενωτικές ἐνέργειες τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἀθηναγόρα

  (Σχολιασμός με βάση κυρίως την ομολογιακή επιστολή του Αγίου Παϊσίου) Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου ________________ Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την επιστολή Οσίου Παϊσίου προς τον Αρχιμανδρίτη  Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, αναφορικά με τις οικουμενιστικές και  φιλενωτικές ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα. Με αυτή την επιστολή εκφράζει την αγωνία του για τα τεκταινόμενα, γράφοντας «Αλλά επειδή…

Συνέχιση ανάγνωσης