Ἐσύ … Λόγε Τοῦ Θεοῦ, τόν ἔκανες νά Σέ ποθήσει ἔτσι.

Τίποτα δεν ποθούσα περισσότερο από το να κλείσω τη θύρα των αισθήσεων, να εξέλθω της σαρκός και του κόσμου, να συγκεντρωθώ εις εαυτόν, διακόπτοντας κάθε δεσμό με τα ανθρώπινα, πέρα από τα απολύτως αναγκαία, να συνδιαλεχθώ με τον εαυτό μου και μετά του Θεού, ώστε να ζήσω υπεράνω των ορατών, με τρόπο ώστε να φέρω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάξιμος: Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τὴν κίνηση πρὸς ἡδονή, ἀλλὰ τί ἡδονή; Τοῦ «ἐράσθαι τὸν Θεόν»!

Τοῦ πρωτοπρεσβύτερου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου Εἶναι κάτι πράγματι καταπληκτικό, ποὺ εἶναι γραμμένο ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρες, τὸν Μάξιμο καὶ τὸν Παλαμά. Νὰ διαβάσω τὸ κείμενο τοῦ Μαξίμου. «Ὁ Θεός», λέει, «ὁ ὁποῖος δημιούργησε τὴν ἀνθρώπινη φύση, δὲν ἔβαλε μέσα της ἡδονὴ» -μὴν τὸ παρεξηγήσετε, ἀκοῦστε πῶς τὸ ἑρμηνεύει- «ἀλλὰ κάποια νοερὴ δύναμη πρὸς ἡδονή». Θέλω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ αἰσθήσεις καί ἡ πνευματική ζωή

   Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητάει ο χριστιανός, χωρίς ν’ αμφιβάλλει. Να έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια και αγάπη του Θεού. Ο άγιος Νικόδημος, χρησιμοποιώντας την παραβολή του καλού ποιμένα, μιλάει για τον Ποιμένα Χριστό και για την αγάπη του προς τα πρόβατά του. Λέει συγκεκριμένα: «Πώς είναι δυνατό ο καλός Ποιμένας μας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητό καί πνευματική ζωή».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀκοῦστε ἐδῶ τήν ὁμιλία: «Τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητό καί πνευματική ζωή» Ὁμιλία στίς 28-11-2015 Ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος: «Ὅσο μποροῦμε ν’ἀποφεύγουμε τίς ἀφορμές τῆς ἁμαρτίας. Νά προσέχουμε τίς αἰσθήσεις μας, γιατί ὅλα ἀπό ἐκεῖ ξεκινοῦν». Σήμερα οἱ αἰσθήσεις μας δέχονται πάρα πολλές προκλήσεις μέσα ἀπό τά ποικίλα τεχνολογικά μέσα καί τίς ποικίλες ὀθόνες. Κάποιος μέτρησε πόσες…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Περί πνευματικῆς ἀναισθησίας» μέρος α΄

     ΟΜΙΛΙΑ 1η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου  “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  «ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι»  Ρωμ: ιγ΄ : 11  Σωματικές αἰσθήσεις, βλάβες καί νέκρωσή τους.  Ἐάν κάποτε διαπιστώσουμε ὅτι μία αἴσθησή μας δέν ἀνταποκρίνεται λειτουργικῶς, ἀνησυχοῦμε καί καταφεύγουμε στόν γιατρό. Ὅταν ἐπί παραδείγματι τά μάτια μας ἀλλοιώνουν τό σχῆμα ἤ τό χρῶμα τῶν ἀντικειμένων, ἤ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διατί ὁ νοῦς ἐδουλώθη εἰς τὰς αἰσθητὰς ἡδονάς.Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

  ἀπὸ τὸ «Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον», ἔκδ. Σχοινᾶ, ἐν Βόλῳ 1969, σελ. 37-40 Ἠλ. στοιχειοθεσία«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» .               Δύο εἶναι τὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποῖα ὁ νοῦς ἐδουλώθη εἰς τὰς αἰσθητὰς ἡδονάς. Τὸ πρῶτον καὶ καθ᾽ αὑτὸ καὶ κυριώτερον αἴτιον εἶναι ὅτι μετὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ, τὸ ἰδικόν του ὄργανον, ἤτοι τὸ σῶμα, λαμβάνει ὅλην τὴν ὕπαρξιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Π. Εὐσέβιος Βίττης: Ἡ Φαντασία

π. Ευσέβιος Βίττη Στη διαδικασία ηδονής-οδύνης σπουδαίο ρόλο παίζει και η φαντασία, για την οποία μιλούν ιδιαίτερα οι Πατέρες. Επιβάλλεται να εξετασθεί και αυτή μέσα στα πλαίσια αυτής εδώ της εργασίας. I. Τι είναι η φαντασία; Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η φαντασία είναι “νοῦ καί αἰσθήσεως μεθόριον”. Η φαντασία είναι ψυχική λειτουργία που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγοι περί ἐγκρατείας τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

  Για την εγκράτεια Είναι αληθινά μακάριος και τρισμακάριος εκείνος που τηρεί εγκράτεια, διότι πραγματικά η εγκράτεια είναι μεγάλη αρετή. Αλλά ας ως ποιο σημείο και σε πόση έκταση και σε ποια θέματα αναφέρεται ή θεωρείται ή εξετάζεται η εγκράτεια. Είναι λοιπόν εγκράτεια στη γλώσσα το να μην παρασύρεται κανείς σε λόγια πολλά και ανώφελα,…

Συνέχιση ανάγνωσης