Τό Ἅγιο Ὄρος, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, μιά μέρα θά «δώσει» τούς Εὐαγγελικούς κήρυκες, προκειμένου νά Εὐαγγελίσουν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα» (Δημ. Παναγόπουλος)

  Ο Μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος αναφέρει για τα μελλοντικά γεγονότα.. Αν και ο μακαριστός ιεροκήρυκας διέπρεψε στις ομιλίες δεν υστερεί καθόλου και στα γραπτά του που είναι όντως καταπληκτικά. Αξίζει να τα μελετήσουμε… Το Άγιο Όρος (θα το δείτε αυτό, εγώ δεν θα ζω), με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, μια μέρα θα «δώσει» τούς Ευαγγελικούς κήρυκες,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θά θελήσει ὁ ἄνθρωπος νά στραφεῖ στόν Θεό;»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Ὁ ἄνθρωπος παρ᾿ ὅλες τίς ἀσφάλειες καί τά σύγχρονα προληπτικά μέσα πού ἔχει στή διάθεσή του νοιώθει ἀνασφαλής. Τό ἄγχος τόν πνίγει, ἡ ἀγωνία του μεγαλώνει, ὁ ὕπνος του εἶναι ταραγμένος, τά ὑπνωτικά χάπια πολλαπλασιάστηκαν καί ὁ φόβος καί οἱ φοβίες του αὐξάνονται ἐπικίνδυνα. Τά ψυχιατρεῖα εἶναι ἀσφυκτικά γεμᾶτα, τά φαρμακεῖα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ψυχή – Σῶμα »

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Ὁ συνδυασμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, διατηρεῖ τή ζωή τοῦ σώματος. Ὁ συνδυασμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ Θεοῦ, διατηρεῖ τή ζωή τῆς ψυχῆς. Γιά νά ζήσει τό σῶμα, χρειάζεται τό Θεό. Χωρίς Θεό, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζωντανός μέν στό σῶμα, νεκρός δέ κατά τό πνεῦμα, εἶναι ζωντανός νεκρός, ἄσχετα ἄν πίνει,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν στόν κόσμο αὐτό χωρίς θλίψεις, χωρίς πειρασμούς, χωρίς ἀσθένειες, δέν ἔχουν καί δέν θέλουν νά ἔχουν σχέση μέ τό Θεό. Βέβαια αὐτοί, ἀπό τούς πολλούς μακαρίζονται, ὅτι κάνουν ζωή χαρισάμενη καί περνοῦν καλά. Καί γιατί αὐτοί νά περνᾶνε καλά καί νά μήν ὑποφέρουν, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἄλλους…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τήν ἐμπιστοσύνη στόν Θεό»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Ἐκεῖ πού τελειώνει ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν ἑαυτό του, ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός θέλει νά ἀπελπιστοῦμε τελείως ἀπό τίς προσπάθειές μας, ὥστε νά ζητήσουμε τήν βοήθειά Του καί νά Τοῦ ἐμπιστευτοῦμε τίς ὑποθέσεις τῆς ζωῆς μας. Ὅπως ὅταν ἀναθέτουμε μία ὑπόθεση στόν δικηγόρο μας, τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Περί γάμου καί τεκνογονίας»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Γιά δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν:  α)διότι δέν εἶναι ὅλοι γιά γάμο, καί· β)διότι δέν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἄν αὐτός ἤ αὐτή, πού πᾶμε νά παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς.  Γιατί μόνο ὁ Θεός γνωρίζει, ποιός εἶναι ὁ Ἀδάμ καί ποιά εἶναι ἡ Εὔα τοῦ καθενός. Καί βλέπεις ζευγάρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν ὁ Θεός φωτίζει τό μυαλό μας»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Παράδειγμα: Κάποιος Χριστιανός βρέθηκε κάποτε σέ ἕνα κύκλο προτεσταντῶν, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦσαν τήν Παναγία καί ἔλεγαν, ὅτι δέν εἶναι Ἁγία. Ὁ Ὀρθόδοξος αἰσθάνθηκε πολύ ἄσχημα, ἀλλά δέν ἦταν πνευματικά τόσο καταρτισμένος, ὥστε νά τούς ἀπαντήσει καταλλήλως. Προσευχήθηκε λοιπόν στό Θεό νά τόν βοηθήσει, ἔστω κάτι νά πεῖ, γιατί ὁ ἴδιος δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου»

Δημητρίου Παναγόπουλου  ἱεροκήρυκος Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς ἐχθρούς, πού μέ σειρά ἐπικινδυνότητας εἶναι: ἡ σάρκα του, ὁ κόσμος καί ὁ διάβολος. Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ἀναφέρει, ὅτι τό 95% τῶν κολασμένων, κολάζονται ἐξαιτίας τῆς σάρκας τους καί τοῦ ἐγωισμοῦ τους. Ἑπομένως ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του, εἶναι ἡ ἴδια ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ποιοί τύποι ἀνθρώπων ὑπάρχουν»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Ὑπάρχουν τρεῖς τάξεις ἀνθρώπων κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο· οἱ ψυχικοί, οἱ σαρκικοί καί οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι. Οἱ ψυχικοί εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά τούς πειράξεις, γιατί δέν πειράζουν κανέναν. Λένε τά δικά μου, δικά μου, καί τά δικά σου δικά σου. Οἱ σαρκικοί ἄνθρωποι εἶναι ἐκεῖνοι πού στά ἁρπάζουν, εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τά ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Ὁ θάνατος εἶναι ἕνας φωτογραφικός φακός καί ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση στήν ὁποία θά σέ ἀποθανατίσει, θά ἔχεις καί τήν ἀνάλογη τύχη μεταθανάτια. Ἄν σέ βρεῖ ὁ θάνατος ἐν μετανοίᾳ θά σωθεῖς καί ἐάν σέ βρεῖ σέ ἀμετανοησία, θά κολαστεῖς. Γι᾿ αὐτό καί πρέπει πάντα νά βρισκόμαστε ἐν μετανοίᾳ καί προετοιμασμένοι, γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Σέ αὐτόν τόν κόσμο ὑπάρχει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, πού πάντα ἀθωώνει τόν ἄνθρωπο, ὅταν προσέρχεται στό Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Στόν ἄλλο κόσμο ὑπάρχει ἡ Δικαιοσύνη Του καί θά μᾶς δικάσει, θά μᾶς κρίνει ὁ Χριστός. Νά φαντάζεστε τόν Θεό μέ δύο πόδια: Τό ἕνα πόδι του ἀπό ἐδῶ, στήν προσωρινότητα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ χλιαροί ἄνθρωποι»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Εἶναι εὐκολότερο νά κάνεις ἕναν ἄνθρωπο, πού εἶναι ψυχρός στήν Ὀρθόδοξη πίστη ζεστό, παρά νά κάνεις ἕναν χλιαρό ζεστό. Οἱ χλιαροί ἄνθρωποι πιστεύουν, ἀλλά δέν πράττουν χριστιανικά ἤ πράττουν μέ τό δικό τους βολικό τρόπο. Ἔτσι γίνονται ἡ αἰτία, νά κατηγορεῖται ὁ Χριστιανισμός, ὅτι δέν εἶναι ἡ ἀληθινή θρησκεία καί νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ αἱρετικοί καί ἡ αὐθεντικότητα τῆς ὀρθοδοξίας»

 Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Εἶναι πολύ ἀστεῖο, νά καταπιάνονται οἱ ἄνθρωποι μέ τούς αἱρετικούς, γιά νά τούς μεταπείσουν, ὥστε νά μετανοήσουν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κοροϊδεύονται ἀπό τόν διάβολο καί ἀγνοοῦν, ὅτι ὁ διάβολος εἶναι μέσα στούς αἱρετικούς καί δέν τούς ἀφήνει νά μετανοήσουν. Γι᾿ αὐτό νά ξέρουμε, ὅτι ἄν μιλᾶμε μέ αἱρετικό, μιλᾶμε μέ τόν ἴδιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τήν πίστη καί τήν ἀπιστία»

Πίστη σημαίνει παραδέχομαι, ἀφήνω στήν ἄκρη τήν λογική καί τόν ἐγωισμό μου. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔδωσε τόν ἑξῆς ὁρισμό γιά τήν πίστη: Πραγμάτων ἔλεγχος, μή βλεπομένων. Ὑπάρχουν δύο εἴδη πίστης: Ἡ νεκρά καί ἡ ζωντανή πίστη. Ἡ νεκρά πίστη χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού πιστεύει, χωρίς νά πράττει π.χ. δέν ἐξομολογεῖται, δέν νηστεύει, μέ ἀποτέλεσμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τό Βάπτισμα»

Ὁ Χριστός ἀπαντώντας σέ ἕναν Φαρισαῖο ὀνόματι Νικόδημο, ἀποκάλυψε, ὅτι γιά νά δεῖ ὁ ἄνθρωπος πρόσωπο Χριστοῦ, πρέπει νά ἀναγεννηθεῖ. Ἡ ἀναγέννηση στόν ἄνθρωπο γίνεται μέ τό Βάπτισμα, ὅπου ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει χάρη Ἁγίου Πνεύματος καί ἀντιτάσσεται τόν σατανᾶ καί τίς μεθοδεῖες του. Μετά τό Βάπτισμα, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέωση νά διατηρήσει τήν ἀναγέννησή του….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό Ἅγιο Πνεῦμα»

     Τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή, Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε… εἶναι μιά προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα. Τήν προσευχή αὐτήν πρέπει νά τήν λέμε, πρίν προσευχηθοῦμε, γιά νά μᾶς φωτίσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πῶς νά προσευχηθοῦμε. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστιανός κάνει δύο προσευχές. Προσεύχεται, γιά νά προσευχηθεῖ….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τά Πάθη καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ» μέρος γ΄

Σύμφωνα μέ τήν Ἱερά Παράδοση, ὁ Χριστος ἔπεσε πολλές φορές μέ τόν Σταυρό, στό δρόμο γιά τόν Γολγοθᾶ. Τότε ἦρθε ὁ Σίμωνας ὁ Κυρηναῖος, γιά νά σηκώσει τόν Σταυρό καί νά βοηθήσει τόν Χριστό. Ὅπως τότε ὁ Χριστός βοηθήθηκε ἀπό ἕναν ἄνθρωπο, ἔτσι καί σήμερα ὁ Χριστός θά μᾶς βοηθήσει νά σηκώσουμε τόν δικό μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ» μέρος β΄

Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν διάβολο ἔλαβαν χώρα στό Σαραντάριο Ὄρος. Ἡ πέτρα, ὅπου γονατιστός ὁ Χριστός προσευχόταν, ἔχει ἀκόμα τά ἀποτυπώματά Του καί ἀναδύει εὐωδία ἀνάλογη, μέ αὐτήν πού ἀναδύεται ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. Ὁ Χριστός νήστεψε 40 ἡμέρες καί 40 νύχτες (τέτεια νηστεία ἔκαναν καί ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Προφήτρης Ἠλίας) καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ» μέρος α΄

 Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔργα καί τά θαύματα πού ἔχει κάνει ὁ Χριστός, ἀλλά καί ἀπό τίς προφητεῖες πού εἰπώθηκαν γιά Αὐτόν, αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ καί ἐπαληθεύτηκαν ὅλες στό ἔπακρο. * Ξέραμε ποῦ, πῶς καί πότε θά γεννιόταν ὁ Χριστός ἀπό τούς Προφῆτες, αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Αὐτό τό πρᾶγμα, δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης