Ὁ Μέγας Ἀντώνιος καί ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου…

 Σε ηλικία 100 ετών (!), ο Μέγας Αντώνιος εγκατέλειψε το ερημητήριο του, και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, για να αντιμετωπίσει την αίρεση του Αρείου. Δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχος και μόνο προσευχόμενος, μπροστά στο πρόβλημα… Αποστρεφόταν την αλλίωση της Ορθόδοξης πίστης, απο όπου και αν προερχόταν… Δίδασκε οτι η φιλία και η συναναστροφή με όσους εισάγουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ ὁμολογητής.«Μεγαλειότατε, ἄνοιξε τίς ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων καί ὁ Θεός θά εὐλογεῖ τόν δρόμο σου».

30 Μαΐου Ο όσιος Ισαάκιος, ο Ομολογητής Στη διάρκεια της βασιλείας του Ουάλη (364-379) οι Άρειανιστές είχαν εξαπολύσει απηνή διωγμό κατά της Ορθοδοξίας, με σύνεργό τους τον αυτοκράτορα. Ο Ισαάκιος, ένας οικιστής της ερήμου, πληροφορηθείς τον διωγμό των χριστιανών, άφησε την έρημο (στη Συρία) και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, για να ενισχύσει τούς πιστούς και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

 Προ δύο ημερών εορτάσαμε τη μνήμη των 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Με την ευκαιρία αυτή ας θυμηθούμε δύο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της.   α) Το χαστούκι του Αγίου Νικολάου προς τον αιρετικό Άρειο και ο δήθεν σκανδαλισμός      Πάντα μας κάνει εντύπωση ο δήθεν σκανδαλισμός, «ευσεβών» και μη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Η 6η Κυριακή μετά το Πάσχα και 1η μετά την Ανάληψη του Χριστού, είναι αφιερωμένη από την Εκκλησίας μας στους 318 Θεοφόρους Πατέρες της Α’ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου. Επίσημα συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνο στην Νίκαια της Βιθυνίας (βορειοδυτική Μικρά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων καί τά δύο ὑπερφυσικά φαινόμενα.

Ο άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Ο Κύριλλος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα επί, βασιλείας του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και εκοιμήθη επί, βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου (315-386). Χειροτονήθηκε Ιερέας το έτος 346 και, κατόπιν, διαδέχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο στα Ιεροσόλυμα τον όσιο Μάξιμο , μετά τον θάνατό του το 350. Σε τρεις περιπτώσεις εκθρονίστηκε και εξορίστηκε. Ανεκλήθη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἐν Νικαία μέγιστο Θαῦμα, ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος διά προσευχῆς ἄνοιξε τίς πύλες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν παρέδωσε στούς Ὀρθοδόξους

  19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   Όταν βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο βασιλιάς Ουάλης, ήλθαν σ’ αυτόν οι αρειανόφρονες Επίσκοποι και Ιερείς της επαρχίας Νικαίας, αξιώνοντας να παραδώσει σ’ αυτούς τον Μητροπολιτικό Ναό για να ψάλλουν αυτοί εκεί και να εκδιώξουν τον Ορθόδοξο Αρχιερέα. Ο δε Ουάλης, ως ομόφρωνας τούτων, συμφώνησε. Ευθύς δε, απόστειλε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅπως διαλύθηκε τότε ὁ Ἀρειανισμός, ἔτσι θὰ ἀφανισθεῖ καὶ ὁ Παπισμός. Καὶ τὸ τέλος του θὰ τὸ ἀναγγείλει ἡ οὐράνια φωνή: «ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ»!

Ἦταν ὑπόδουλοι, ἀλλὰ δὲν ἦταν δοῦλοι. Ἦταν σκλαβωμένοι, μὰ δὲν ἔγιναν σκλάβοι ποτέ. Ἦταν τα­πεινοὶ καὶ καταφρονεμένοι, εἶχαν ὅ­μως ὑπέροχο καὶ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ ἀρχον­τικὴ καρδιά. Ἦταν φτωχοί, μὰ πλούτιζαν τὸν κόσμο. Δὲν εἶχαν πτυχία, διδακτορικὲς διατριβές, τίτλους καθηγεσίας· εἶχαν ὅμως τὴν ἀληθινὴ θεολογία. Ἦταν ζυμωμένοι μὲ τὴν Παράδοση. Ἦταν φορεῖς τῆς ἀλή­θειας τῶν Πατέρων,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ αἱρέσεις ὡς πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου

   Είναι πρόδρομοί του πρώτα-πρώτα οι αιρέσεις. Πρώτες οι αιρέσεις φανέρωσαν το φοβερό και ύπουλο πόλεμο κατά της Πίστεως, κατά της Θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κατά του Ορθοδόξου της Εκκλησίας Δόγματος, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση, κλονισμό και απιστία στις ψυχές των ανθρώπων.  Και ο φοβερός αυτός σπόρος του Αντιχρίστου προκαλεί σάλο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τίς ἐπί τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» (Γιά τή βλασφημία τοῦ ἀνίερου κορανίου)

     «ΤΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΟΥΚ ΕΞΙΣΤΑΤΑΙ;» ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (Για τη βλασφημία του ανίερου κορανίου)   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Προικώον δώρημα στη Εκκλησία, είναι οι «Κατά Αρειανών» λόγοι του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας.  Ο Μέγας αυτός Ιεράρχης της Εκκλησίας μας, πολέμησε την αρειανική μάνητα.  Νέος ακόμα Διάκονος, το έτος 325 μ.Χ. συνόδευσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ,ΚΕΦ. Α΄ μέρος α΄

   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Αὐτόμελον. Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλόν σε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε· συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν. Ἀστράψας ἐν γῇ, ὡς ἄστρον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό “χαστούκι” τοῦ ἁγίου πρός τόν Ἄρειο καί ὁ δῆθεν σκανδαλισμός …

  Πάντα μας κάνει εντύπωση ο δήθεν σκανδαλισμός, “ευσεβών” και μη, από το χαστούκι που έδωσε ο άγιος Νικόλαος στον Άρειο, μη ανεχόμενος τις βλασφημίες του, κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει όταν “ευσεβείς υπερασπιστές” απολογούνται για την πράξη του αυτή, λέγοντας ότι, ναι, ήταν απαράδεκτη και ότι μετανόησε δήθεν στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ  Σήμερα, κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτου τῆς Μονῆς μας, Ἁγίου Νικολάου, ἀγαπητοί μου προσκυνηταί, ἄς ἀναφέρωμε εἰς τήν ἀγάπη σας ἕνα μόνο περιστατικό, χαρακτηριστικό, πού ἀναφέρεται εἰς τόν πολυδιάστατο καί θαυμαστό βίο τοῦ Ἁγίου μας.  Ὡς γνωστόν, τό 325 στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας εἶχε λάβει χώρα ἡ Α´…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων 318 Πατέρων τῆς Α’ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ A΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ    Ἐν Πειραιεῖ   16-6-2013                                                                          πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἀγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς Όπως ακούσαμε από τους θαυμασίους ύμνους, ιδιαίτερα από τα δοξαστικά του Εσπερινού «Τάς μυστικάς σήμερον του Πνεύματος σάλπιγγας…» και του Όρθρου «Των Αγίων Πατέρων…

Συνέχιση ανάγνωσης