Νά εἴμαστε ταπεινοί καί νά γνωρίζουμε τά ὄριά μας.

Εμείς δέν είμαστε οι σωτήρες τού κόσμου, αλλά ο Χριστός είναι ο Σωτήρας τού κόσμου. Νά είμαστε ταπεινοί καί νά γνωρίζουμε τα όριά μας. Αν όμως είμαστε υπερήφανοι και προσπαθούμε νά αντιμετωπίζουμε κάθε περίσταση θεωρώντας ότι είμαστε σπουδαίοι προφήτες, τότε μπορεί να μήν τό αντέξουμε. Το καλύτερο είναι να έχουμε υπόψιν μας ότι ο Χριστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ἄν κλαῖμε στό ψυχολογικό ἐπίπεδο ἡ ἐσωτερική μας ζωή θά νεκρωθεῖ. Ἄν πενθοῦμε πνευματικά θά ἀναγεννηθοῦμε”

“Όλοι οι Πατέρες εξαίρουν το πνευματικό πένθος. Το βλέπουμε αυτό στις γραφές του αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου ή στην επιστολή του αγ. Γρ. Παλαμά προς τη μοναχή Ξένη.  Αλλά δεν είναι εύκολο να μάθουμε να πενθούμε με τον ορθό τρόπο.  Αν κλαίμε στο ψυχολογικό επίπεδο όλη η εσωτερική μας ζωή θα μαρανθεί και σταδιακά θα νεκρωθεί….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου»

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρία (Ζαχάρου) Κάθε φορά που στεκόμαστε ενώπιον του Θεού ας φέρουμε μέσα μας όλους τους αδελφούς μας, ώστε ο Θεός να βλέπει στήν καρδιά μας ολόκληρη την αδελφότητα. Αν είμαστε πενήντα άνθρωποι σε ένα μέρος, ο Θεός πρέπει να βλέπει πενήντα πρόσωπα στην καρδιά του καθενός. Αὐτή είναι η ενότητα που ο Κύριος εντέλλεται…

Συνέχιση ανάγνωσης