Ἀνέκδοτος ἐπιστολή Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου πρός τόν μακαριστό π. Μάρκο Μανώλη

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Επί τη συμπληρώσει εξ ετών από την κοίμησιν του Ιερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη παραθέτομεν μίαν μνημειώδη επιστολήν, την οποίαν είχε στείλει εις τον π. Μάρκον ο μακαριστός άγιος Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, καθηγούμενος της Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, πανορθοδόξως γνωστός δια τους σθεναρούς αγώνας του υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Εις την επιστολήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σπορέως. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σπορέως Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει μὲ τὴν θαυμάσια παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σπορέα, πῶς ὁ Χριστὸς καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὸν Παράδεισο. Ἡ σημερινὴ παραβολὴ μᾶς παρουσιάζει: α) τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ σπείρεται στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, β) τὴν θέση ποὺ παίρνουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Β´ Κυριακὴ Λουκᾶ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

 «Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»  Β´ Κυριακὴ Λουκᾶ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Στὴν σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας, ὁδηγούμεθα στὴν τελειοτάτη ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νὰ γίνουμε τέλειοι, νὰ φθάσουμε σ᾽ ἐκεῖνα τὰ ὕψη, στὰ ὁποῖα ἔζησαν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ὁ Ἅγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑορτάζεται τήν 11ην Αὐγούστου Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Παράδειγμα ταπεινοφροσύνης Ἡ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, ἐφάνη σ᾽ αὐτὰ τὰ λόγια, ποὺ εἶπε «ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ». Τὸ μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας ὀφείλεται στὴν ἀγάπη καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Παρασκευή. Ἡ παρθένος, ἡ ἀπόστολος καί μάρτυς. Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Μανώλη

Ἡ Ἁγία Παρασκευή. Ἡ παρθένος, ἡ ἀπόστολος καί μάρτυς. * Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κ. Μανώλη Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι θά δεχθοῦν τήν παρθένο, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι θά δεχθοῦν τήν ἀπόστολο καί οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες θά ὑποδεχθοῦν τήν μάρτυρα. Ὅλοι στό πρόσωπο τῆς ἐνδόξου ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πού ἑορτάζομε, πρόκειται νά συνδυάσουν αὐτά τά τρία μεγάλα καί θαυμαστά, ὅτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ προφήτης Ἠλίας καί ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ὁ προφήτης  Ἠλίας καί ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Ἕξι μῆνες ὑπῆρξε μιὰ τελεία ἀνομβρία ἐκεῖ ποὺ ζοῦσε ὁ Προφήτης Ἠλίας καὶ πάλι «προσηύξατο» καὶ ἔβρεξε ὁ Οὐρανός. Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν μνήμη τοῦ πυρίνου Προφήτου Ἠλιού, τοῦ ζηλωτοῦ Προφήτου, τοῦ θαρραλέου Προφήτου, τοῦ ὁμολογητοῦ Προφήτου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Στὸ προσκλητήριο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ νὰ ἀφήσουν τὰ δίκτυα, νὰ ἀφήσουν τὴν τέχνη τῆς ἁλιείας καὶ νὰ γίνουν ψαράδες ἀνθρώπων, δὲν ὀλιγωροῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ποὺ ἐκλήθησαν σήμερα στὸ σπουδαῖο, στὸ μέγα Ἀποστολικὸ ἔργο, ἀλλὰ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτόν. Εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον ἐφήρμοσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό παρδαλό δαιμόνιο. Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Το παρδαλό δαιμόνιο Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης Κατά την Ορθόδοξη πνευματική εμπειρία ίσως το δυσκολότερο δαιμόνιο στην αντιμετώπισή του, είναι το δαιμόνιο της ομοφυλοφιλίας. Δυνατότερο και από αυτό το σκληρό και καταστροφικό των ναρκωτικών. Το δαιμόνιο αυτό κυριαρχεί στον άνθρωπο ως δεύτερη φύση που έχει τόσο αγκιστρωθεί στην ψυχή ώστε δεν της αφήνει περιθώριο αντίδρασης. Πρόκειται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ σήμερον αὐτὴν τὴν ζωοφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας «ἑορτὴ ἑορτῶν» καὶ «πανήγυρις πανηγύρεων». Εἶναι τὸ στεφάνωμα τῆς ἐν Χριστῷ τελεσθείσης σωτηρίας μας. Εἶναι ἡ τελεία ἐξαφάνισις τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐπάνοδος τοῦ ἀνθρώπου εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γίνεσθε ἕτοιμοι» Ἡ παραβολή τῶν Δέκα Παρθένων. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

«Γίνεσθε ἕτοιμοι» Ἡ παραβολή τῶν Δέκα Παρθένων   Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη «Γρηγορεῖτε, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. κε´ 13) Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, αἱ μετὰ τὴν θριαμβευτικὴν καὶ βαϊοφόρον εἴσοδον εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα εἶναι ἡμέραι μεγίστου ἐνδιαφέροντος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Δ Νηστειῶν. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακή Δ Νηστειῶν (Μάρκ. 9, 17-31) Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Τὸ θαῦμα, περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος εἰς τὴν περικοπὴν τῆς Δ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τοποθετεῖται ἀμέσως μετὰ τὴν κάθοδον τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβώρ, ὅπου μετεμορφώθη ἐνώπιον τῶν τριῶν μαθητῶν του. Μὲ ἀπαστράπτον ἀκόμη τὸ πρόσωπον κατέρχεται ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν ὄχλον,…

Συνέχιση ανάγνωσης