Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

   (Εβρ. ΙΑ’ 9-10, 32-40) Άρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος  Ήδη φθάνουμε στη μεγάλη εορτή. «Προεόρτιος ημέρα σήμερον της ενανθρωπήσεως Χριστού του Θεού»! Όπως ψάλλει και η Αγία μας Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όλα τα μέλη του Σώματος «προεορτάσωμεν Χριστού τα Γενέθλια». Αυτό δηλ. που δε θα μπορούσε ποτέ άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις να διανοηθεί. Όμως,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Θέλω = καί μπορῶ μόνο ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

   Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς στ’ Λουκᾶ (Γαλάτας β’ 16-20) Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος  Πόσοι άραγε από τους ανθρώπους σκέπτονται σοβαρά τον λόγο της υπάρξεως και παρουσίας μας στην ζωή και πόσοι από όσους ισχυρίζονται ότι δέχονται την Χριστιανική Πίστη έχουν συνειδητοποιήσει ότι η καλλιέργεια της πνευματικής ζωής προϋποθέτει την νέκρωση κάθε μορφής κακού που φύεται μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Ἡ ἀγάπη καί ἡ διάκρισις τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

   Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΣΤ’ Ματθαίου  Οσίου Παϊσίου τού Αγιορείτου (Ρωμ. ιβ’ 6-14) Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com Ποιες αρετές πρέπει να έχει ο πιστός Χριστιανός; Ερωτούν αρκετοί άνθρωποι. Την απάντηση μάς την δίνει το Αποστολικό Ανάγνωσμα αλλά την βλέπουμε και στο πρόσωπο του μεγάλου Αγίου, του Οσίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ

     Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Γ΄ Κυριακῆς Ματθαίου (Ρωμ. ε’ 1-11)   Πολλὲς εἶναι οἱ παγίδες τοῦ ἐχθροῦ μας, ἀλλὰ δύο εἶναι αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιεῖ περισσότερο ὁ διάβολος γιὰ νὰ παρασύρει τὸν ἄνθρωπο στὸν ὄλεθρο. Ἡ πρώτη ὀνομάζεται ἀπελπισία καὶ ἡ δεύτερη ἀναισθησία. Μὲ τὴν ἀπελπισία εἰσηγεῖται ὅτι λόγω τῶν ἁμαρτιῶν του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁπλῶς ἡ πλειοψηφία τῆς Συνόδου ἢ οἱ Θεούμενοι;

    Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα  Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Πράξ. Ἀποστ. Κ΄ 16-18 & 28-36) Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ συγγραφέας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Μόνον συσσίτια;

   Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Μυροφόρων (Πραξ. στ’ 1-7) Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com   Ποίο είναι το έργο τής Εκκλησίας; Γιατί υπάρχει η Εκκλησία; Στα ερωτήματα αυτά πολλές απαντήσεις δίδουν οι άνθρωποι. Όμως, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ακούμε θεοπνεύστως ποίο είναι το έργο τής Εκκλησίας.   Αφορμή για…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

   Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ Ι.Μ. ΣΤΟΜΙΟΥ) – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ   “Τι είναι η Εκκλησία μας;” Ερωτούσε ένας άγιος. Και απαντούσε ο ίδιος: “Ένας πνευματικός λειμών όπου παράγεται ο ευλογημένος καρπός τής αγιότητος”! Ναι, αυτή την μεγάλη αλήθεια όσον αφορά τον Γέροντα Παϊσιο, την αγιότητα δηλαδή του ανδρός, εφεξής δια της…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;”-Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

    Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Ρωμ. η’ 28-39) Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή τού πιστού που φαίνεται να θλίβεται υπερβολικά, να στενοχωρείται και να δοκιμάζεται η πίστις του. Οι αιτίες τής καταστάσεως αυτής είναι τόσο εσωτερικές, όσο και εξωτερικές. Ο δε εχθρός τού Θεού και του ανθρώπου ο “αντίδικος ημών διάβολος” προσπαθεί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς

    Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής – Γρηγορίου του Θεολόγου (Εβρ. ζ’ 26 – η’ 2)   Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com   Ο κατ’ εξοχήν Αρχιερέας τής σωτηρίας μας που αποτελεί και την κεφαλή τής Εκκλησίας μας είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Τα προσόντα τού αιωνίου αυτού αρχιερέως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικὸς (ποίημα)

   Τοῦ πατρός Ἰωὴλ Κωνστάνταρου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Ίδετε πάντες οἱ πιστοί τόν Μέγαν Ποιμενάρχην, Ὀρθοδοξίας ἅπασας Μεγάλον κανονάρχην. Ὡς τήν πανσέληνον γλυκύς φώτισε εἰς Φεράραν, ταπείνωσε ποντίφικος τήν παπικήν τιάραν.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»

     Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου (Ἑβρ. ΙΓ’ 7-16) Τὸ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ διδασκόμεθα ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων μας, ἀπὸ τὴν ζωὴ δηλαδὴ τῶν προσώπων ποὺ μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας κατέκτησαν τὸν φωτισμὸ καὶ ἔφθασαν στὴ θέωση, αὐτὸ διακηρύσσετε ξεκάθαρα στὴν ἀρχὴ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα»

  Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος  Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως (Ματθ. Α’ 1-25) Ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία μας ἔδινε μεγάλη σημασία στὸ ὄνομα Ἰησοῦς, ὅσον ἀφορᾶ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τοῦ πιστοῦ. Βεβαίως οἱ θεοφόροι πατέρες καὶ διδάσκαλοι χαρακτηρίζουν τὸν Θεό, τόσο ἀνώνυμο, ὅσο καὶ πολυώνυμο. Καὶ ἀνώνυμο μὲν γιατί οὐδεμία λέξη κτιστὴ μπορεῖ νὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κλητοὶ ναί, ὅμως ἐκλεκτοί;

     Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΑ’ Λουκᾶ (Λουκ. Ιδ’ 16-24) Ἡ περίοδος τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτή. Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μὲ τοὺς θαυμασίους ὕμνους καὶ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα, κατανύσσει τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν ποὺ ὁλοένα καὶ περισσότερο αἰσθάνονται τὴν ἀγάπη καὶ τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ἀργία-ἀνθρώπινα δικαιώματα-Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ Το ότι αρκετοί ιθύνοντες και σημαίνοντα στελέχη όλων των πολιτικών παρατάξεων έχουν βάλει ως στόχο τους την απορθοδοξοποίηση της πατρίδας μας και επιζητούν να επιβάλλουν έναν ξένο τρόπο ζωής για τα έως τώρα ελληνικά δεδομένα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο και ουδείς φέρει αντίρρηση. Αλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέ θλίψεις καί χαρές. Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

Με θλίψεις και χαρές Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής. Β’ Λουκά (Β’ Κορινθίους Α’ 21 – Β’ 4) Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης Ο Μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρκετές φορές που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, γεμάτος ιερό δέος, κηρύσσει ότι η αποστολική του καρδιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παράδειγμα ὀρθοῦ πατριωτισμοῦ

  Γράφει ὁ  Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Πολὺς λόγος γίνεται τελευταία, ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ φαίνεται νὰ διατηροῦν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Χριστιανὸς μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ εἶναι καὶ πατριώτης. Καὶ ὑπάρχουν καὶ νέοι κυρίως ἄνθρωποι, ποὺ ἔχουν πιστέψει ὅτι ὁ πατριωτισμὸς εἶναι κάτι ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ «καλούπια» καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνοιχτοὶ στὴν πνοὴ τοῦ Πνεύματος

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς Ἐὰν οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν πνευματικὰ γεγονότα καὶ σταθμοὺς πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, πόσο μᾶλλον ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἰσχύει γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅταν μάλιστα συνειδητοποιοῦμε μέσω τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ Σύναξις τῶν πιστῶν στὸ «Κυριακὸ Δεῖπνο», δὲν ἀποτελεῖ μιὰ πράξη ποὺ φέρει ἁπλῶς ἀναμνήσεις, ἀλλὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ-Τό σημεῖο ποῦ ξεκινᾶ ἡ Ἀποστολική Διαδοχή καί Διδαχή

 Γράφει Ὁ Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος Ἱεροκήρυκας – Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.   Στὴ ζωὴ καὶ στὴ συνείδηση τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἑορτές, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ Γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα ποὺ ἔχουν καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀπ΄ τό ταπεινό τό ἐξωκκλήσι… ἔως τήν Ἁγιά Σοφιά!»

  «Ἀπ΄ τό  ταπεινό τό ἐξωκκλήσι… ἔως τήν Ἁγιά Σοφιά!»  Κυριακή της Σαμαρείτιδος  (Ιωάννου Δ’ 5-42)   Όσοι ζούμε στην εποχή της χάριτος και μάλιστα όσοι αποτελούμε συνειδητά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μάλλον δυσκολευόμαστε να εννοήσουμε την δίψα της αληθινής λατρείας του Θεού που είχαν οι άνθρωποι, σε παγκόσμια κλίμακα, προ της Ενανθρωπήσεως, και φυσικά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μεμψιμοιρία καί συμβιβασμός ἤ προσφορά ἀγάπης;»

«ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Η΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ;» Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κυριακής του Παραλύτου (Ιωάννου Ε΄ 5-15)  Και μόνο στη σκέψη ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται επί τριάντα οκτώ έτη παράλυτος και δεμένος στο κρεβάτι της ασθενείας η καρδιά συγκλονίζεται. Πώς αλήθεια αντέχουν κάποιοι αδελφοί μας καρφωμένοι σ’ αυτόν τον σταυρό της αναπηρίας! Τι είδους υπομονή χρειάζεται, όταν κανείς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη πού μεταμορφώνει τήν ὕπαρξη σέ «Μυροφόρον»

  Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΕ «ΜΥΡΟΦΟΡΟΝ» Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής των Μυροφόρων (Μαρκ. ΙΕ’ 43-ΙΣΤ’ 8) Μοναδική θέση στην Εκκλησία μας και στις καρδιές των πιστών, κατέχουν τα πρόσωπα των Μυροφόρων. Των υπάρξεων εκείνων που αγάπησαν τον Κύριο Ιησού με όλο τους το είναι και έφθασαν να ξεπεράσουν στην τόλμη και αυτούς ακόμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εἰρήνη!Ὄνομα γλυκύ καί πράγμα γλυκύτερον»

  «ΕΙΡΗΝΗ! ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟΝ»  Κυριακή του Θωμά  (Ιωάννου Κ’ 19-31)   Λίγες ψυχές έχουν προσεγγίσει τη λύπη των μαθητών και λίγες υπάρξεις έζησαν το δράμα των αποστόλων, όταν αυτοί είδανν τον Κύριο νεκρό και όταν η ειρήνη φτερούγησε μέσα από την καρδιά τους.  Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ! ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (Ιωάννου Α’ 1-17)

    Πάσχα, Ανάστασις! Πάσχα, Φως! Πάσχα, Χαρά και ευλογία!  Καμμία άλλη λέξη από όλες τις γλώσσες των ανθρώπων δεν μπορεί να εκφράσει την Νίκη, τον θρίαμβο και την ουσιαστική ευτυχία, από την λέξη Ανάσταση!  Στην λέξη αυτή συμπυκνώνεται όλη η προσδοκία του ανθρωπίνου γένους, από Αδάμ έως του Κυρίου Ιησού και όλη η ελπίδα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ (Η’)

  ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ( Η΄)  « ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ»  Υπάρχουν εικόνες, στις οποίες έχει εκφρασθεί κατά τέτοιο τρόπο το βλέμμα του Κυρίου Ιησού,  ώστε να διαπερνά την όλη ύπαρξη του προσώπου που στέκεται μπροστά του, ως τρίτη διάσταση, και αφουγκράζεται την εύλογη σιωπή τους.  Η κηρόχυτος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ (Ζ’)

   ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Ζ΄)  «…ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα…»   Όλα πλέον καταυγάζονται από το «φως το αληθινόν», αρκεί να θέλει ο άνθρωπος να ζει μέσα στο φως και να απολαμβάνει το φως.  Γι’ αυτούς που ζουν μέσα στην αλήθεια, η εποχή του σκότους πέρασε και ο ζόφος αδυνατεί να τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀδελφές τοῦ Λαζάρου…Ἰούδας…ὄχλος»

  «ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ…ΙΟΥΔΑΣ…ΟΧΛΟΣ»  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  (Ιωάνν. ΙΒ’ 1-18)   Όλες οι ενέργειες, οι λόγοι και τα πρωτοφανή θαύματα του Κυρίου μας, είχαν διπλή αποδοχή από τους ανθρώπους. Η πρώτη είναι η στάση εκείνη η οποία φανερώνει πίστη. Πίστη που φθάνει έως την τρυφερή και ολοκληρωτική αγάπη προς τον Ιησού, ενώ η δεύτερη είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΣΤ΄) «Οι οφθαλμοί σου περιστεραί εκτός της σιωπήσεώς σου…» Ο λόγος μας, περί των οφθαλμών και των βλεμμάτων. Για τις θυρίδες αυτές που μας κάνουν να επικοινωνούμε σωστά και όμορφα με τον έξω κόσμο και που αποτελούν και αυτά κορυφή των οργάνων του «θεοτεύκτου» σώματός μας. Αλήθεια, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ (Ε΄)

ΤΟ  ΒΛΕΜΜΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ (Ε΄) «Τα μικρά παιδιά φοβούνται το σκοτάδι, αντιθέτως, οι μεγάλοι το φως…» Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com Ο χρόνος κυλούσε με τον παράδοξο ρυθμό του, αφήνοντας την παρακαταθήκη των αιώνων και αποτυπώνοντας στο χώρο το πέρασμά του το τρομακτικό. Κάποιοι το έβλεπαν «συμβολικά» και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ (Δ΄)

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Δ’) «Ο τραγικότερος τυφλός είναι εκείνος που ο ίδιος δεν θέλει να δει…» Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com Όπως γνωρίζουν όσοι βαδίζουν το μονοπάτι της «θεοδρομίας», έρχονται και οι στιγμές που παρά το άνοιγμα των ματιών, ο ορίζοντας φαίνεται να είναι σκοτεινός και η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ (Γ΄)

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  (Γ΄) «Προς σε ήρα τους οφθαλμούς μου…» Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com Αν κανείς ήθελε να προσθέσει κάτι στο βάθρο του «αγνώστου θεού», θα μπορούσε να χαράξει το εξής: «τω αγνώστω θεώ, που έρχεται για να φορτωθεί τα βάσανά μας και να μας λυτρώσει»….

Συνέχιση ανάγνωσης