Ποιά ἡ σημασία τοῦ ἡ «δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα»

Αφού τα στεφάνια τεθούν και ανταλλαγούν αναγινώσκονται δύο περικοπές. Η μία του Αποστόλου (Εφεσίους Ε΄ 20-33), στην οποία παρουσιάζεται ο Γάμος ως Μυστήριο Μέγα. Συγχρόνως εκτίθενται οι σχέσεις και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των νεονύμφων. Και καταλήγει η περικοπή: «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» (Εφες. Ε΄ 33). Εδώ ο φόβος της γυναίκας προς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόηση τό ἀξίωμα τοῦ κλήρου;

Το αξίωμα και η διακονία του κλήρου υπάρχει στην Εκκλησία «θείω δικαίω» και όχι από ανθρώπινη επινόηση. Διότι «αυτός ο Χριστός έδωσε στην Εκκλησία Του άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς τον σκοπό του να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο της διακονίας, με το οποίο οικοδομείται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἶναι ἐφαρμόσιμη ἡ χριστιανική ζωή;

Υπάρχει, δόξα τω Θεώ και η ευλογημένη παράταξη των αγωνιζόμενων χριστιανών, οι οποίοι αποδεικνύουν πάνω στα πράγματα ότι ο Νόμος του Θεού μπορεί να τηρηθεί. Ναι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, που εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή το Νόμο του Θεού. Ζουν ζωή χριστιανική. Δεν την βρίσκουν ακατόρθωτη και αδύνατη. Κι αυτοί είναι άνθρωποι που ανήκουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ χριστιανική ἕνωση εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή συζυγική ἕνωση τῶν πρωτοπλάστων στόν Παράδεισο.

Διότι ο χριστιανός είναι μέλος του μυστικού σώματος του Θεανθρώπου, στον Οποίο ανήκει και η ψυχή και το σώμα. Όταν λοιπόν οι χριστιανοί ενώνονται με τον Γάμο, δεν είναι μόνο δύο ανθρώπινες υπάρξεις ούτε μόνο δύο ψυχές που είναι προικισμένες με τη χάρη του Χριστού, αλλά δύο μέλη καθιερωμένα του μυστικού σώματος, τα οποία ενώνονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ χριστιανοί πού δέν ἐφαρμόζουν τό θεῖο Νόμο γίνονται αἰτία νά βλασφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν νομίσματα ψεύτικα, κίβδηλα. Απ’ έξω φαίνονται χρυσά ή αργυρά, αλλά μέσα έχουν χαλκό ή μολύβι. Έτσι είναι και ο χριστιανός εκείνος που γνωρίζει ή μελετά το Νόμο του Θεού, αλλά δεν τον εφαρμόζει. Είναι κίβδηλος, ψεύτικος, κατά το φαινόμενο χριστιανός, δηλαδή υποκριτής. Δεν έχει καμία πραγματική αξία. Ούτε πρέπει να ονομάζεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γονεῖς προσέχετε!

Πάνω από την άνεση των γονέων, το μαγαζί, την εφημερίδα, είναι η ανατροφή των παιδιών τους. Αφιερώνουν ώρες μαζί τους; Τα προσέχουν; Τα συμβουλεύουν όταν είναι μικρά, αλλά και όταν γίνουν παιδιά, έφηβοι και όταν φθάσουν να γίνουν νέοι; Για να ακούνε ως έφηβοι, πρέπει ως παιδιά να συνηθίσουν. «Εκείθεν η κακία δυσανάσπαστος γίνεται, ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά στεφάνια τοποθετοῦνται στά κεφάλια τῶν νυμφίων καί συμβολίζουν τά βραβεῖα τῆς νίκης, διότι δέν κατανικήθηκαν ἀπό τήν ἡδονή

Ποια έννοια έχουν τα στεφάνια; Τι συμβολίζουν; Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο τα στεφάνια συμβολίζουν τα βραβεία της νίκης για την οποία βραβεύονται τώρα οι νεόνυμφοι. Στους αθλητικούς αγώνες τιμούσαν τους νικητές με στεφάνια δάφνης ή ελαίας. Και εδώ κάτι παραπλήσιο συμβαίνει. Τα στεφάνια συμβολίζουν την αναγνώριση και διακήρυξη και βράβευση της νίκης των νεονύμφων. Υποτίθεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά στέφανα καί ὁ ἀνάδοχος (κουμπάρος)

Μετά τις ευχές (του γάμου) λαμβάνει ο λειτουργός τα στεφάνια από το ιερό Ευαγγέλιο. Και ευλογεί αυτά. Με αυτά στεφανώνει τους νεονύμφους στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Αφού δε αποθέσει αυτά στα κεφάλια τους, εύχεται ο λειτουργός: «Κύριος ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Ο παράνυμφος αλλάζει τα στεφάνια σταυροειδώς. Ο παράνυμφος ονομάζεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἔως ὅτου ἔλθει ὁ θάνατος ἔχουμε καιρό»

Και όμως εξακολουθούν να επιμένουν. «Δεν ευκαιρούμε. Δεν μας αφήνουν οι δουλειές. Έχουμε οικογένεια, έχομε κοινωνικές υποχρεώσεις. Αγωνιζόμαστε μέρα και νύκτα για τον επιούσιο. Η ζωή είναι δύσκολη. Έως ότου έλθει ο θάνατος έχουμε καιρο».  Να αρχίσουμε από την τελευταία πρόταση της δικαιολογίας. Αν επρόκειτο αυτοί που διατυπώνουν αυτή τη δικαιολογία να ζήσουν χιλιάδες χρόνια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μή πέσῃ

  Χρειάζεται πολύ προσοχή. Ο κόσμος της αμαρτίας είναι κακός. Και επομένως είναι δυνατό ενώ πηγαίνει κανείς να ωφελήσει και να σώσει, να εμπλακεί στα δίχτυα τους και στην παγίδα τους και να πέσει αυτός από τα σύννεφα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα: Να θυμηθούμε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη; Τι ήταν αυτός; Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φροντίδα τῶν γονέων γιά τήν ἠθική καθαρότητα τῶν παιδιῶν τους

  Τα παιδιά σιγά σιγά μεγαλώνουν. Ακούνε τις συμβουλές μας. Είδαν και βλέπουν το παράδειγμα των γονέων. Χρησιμοποιήσαμε και την πειθαρχία. Τελείωσε το έργο μας; Όχι. Διατί; Διότι από τη στιγμή που το παιδί θα αρχίσει να γίνεται έφηβος, και περνά τα 12, τα 13, τα 14, τα 15 χρόνια αρχίζουν οι μεγάλοι πειρασμοί. Βγαίνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός προορίζει ἤ προγνωρίζει;

  «Έκανε την εκλογή μας αυτήν προτού να γίνει ο κόσμος, προς τον σκοπό, όταν θα ερχόταν ο καιρός να γεννηθούμε και να ζήσουμε στη γη, να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιόν Του». (Εφεσ. Α΄ 4-5). Σχολιάζοντας τα παραπάνω λόγια ο αείμνηστος Καθηγητής Τρεμπέλας σημειώνει: «Πάντες όσοι είναι εκλελεγμένοι διά να απολαύσουν τας επουρανίους ευλογίας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπαραίτητη ἡ προετοιμασία γιά τό Μυστήριο τοῦ Γάμου

 Άραγε με ποιο τρόπο το Μυστήριο του Γάμου θα δώσει μια οικογένεια ευτυχισμένη στην αγκάλη της οποίας τα μέλη θα βρίσκουν την αγνή χαρά και την πραγματική θαλπωρή και ευτυχία;    Όλα τα έργα για να επιτύχουν χρειάζονται προετοιμασία. Για να γίνει ένας επιστήμων είναι γνωστό τι προετοιμασία απαιτείται. Σπουδές για χρόνια ολόκληρα με τόσες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεφάρμοστος ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;

   «Αδύνατα! Αδύνατα είναι τα παραγγέλματα του Θεού», φωνάζουν πολλοί εκ των ανθρώπων στις ημέρες μας. «Η χριστιανική ζωή είναι ακατόρθωτη», προσθέτουν άλλοι. Επειδή συχνά πυκνά ακούεται η παραπάνω ένσταση, γι’ αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αναίρεση αυτής προς εδραίωση της πίστεως των χριστιανών.  Καταρχήν ας δούμε σε ποιους παρουσιάζονται αδύνατα και ακατόθωτα τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πέρασε ἡ ἐποχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ;

  Υπάρχει όμως και άλλη δικαιολογία. Ότι η εποχή μας δεν τα σηκώνει. «Τι θέλετε, σας λένε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά αυτά που ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο, αλλά πέρασε πλέον η εποχή τους! Σήμερα ο κόσμος είναι διαφορετικός. Έγινε πονηρός. Είναι κατεργάρης! Αν θέλεις να πας με το Ευαγγέλιο, προκοπή δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ σπερματικός λόγος

   Είναι άξιο προσοχής ότι στην παρηκμασμένη αρχαιότητα πολλοί συγγραφείς και φιλόσοφοι πέρασαν τη ζωή τους με τον πόθο και την προσδοκία, ότι θα έλθει μία ημέρα κάποιος σωτήρας και λυτρωτής, για να φέρει στον κόσμο λύτρωση, την ειρήνη, την πραγματική ευτυχία. Ειδωλολάτρες αυτοί, ζυμωμένοι με την άγνοια των ειδωλολατρικών θρησκειών, κατόρθωναν κάποιες φορές να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου στήν Καινή Διαθήκη

  Μετά την πτώση ο Γάμος φθείρεται Ενώ όμως είναι ιερός και άγιος ο θεσμός του Γάμου προ της αμαρτίας, προ της πτώσεως των πρωτοπλάστων, με την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου, όπως τόσοι άλλοι θεσμοί ιεροί διεστράφηκαν, έτσι και ο Γάμος. Η αμαρτία διέστρεψε τα πάντα. Με την πάροδο δε του χρόνου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γάμος καί ἡ ἀνύψωσή του στήν Καινή Διαθήκη

     Μετά την πτώση ο Γάμος φθείρεται Ενώ όμως είναι ιερός και άγιος ο θεσμός του Γάμου προ της αμαρτίας, προ της πτώσεως των πρωτοπλάστων, με την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου, όπως τόσοι άλλοι θεσμοί ιεροί διεστράφηκαν, έτσι και ο Γάμος. Η αμαρτία διέστρεψε τα πάντα. Με την πάροδο δε του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς ἱερολογίας τοῦ Γάμου

          Ναι. Η Εκκλησία μας ευλογεί τον Γάμο. Από των αρχαιοτάτων χρόνων. Και ενώ η Κ. Διαθήκη «παραδίδει ολοκληρωμένη τη διδασκαλία για το ιερό Μυστήριο του Γάμου, δεν παραδίδει έστω και εν σπέρματι κάποια ιερολογία». (Ο Γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Πρακτικά Δ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σειρά Ποιμαντική…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σπουδαιότητα τοῦ Γάμου κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο

   Ο ιερός Χρυσόστομος σημειώνει τα εξής αξιοπρόσεκτα, τα οποία υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του Μυστηρίου του Γάμου, αφού ο ίδιος ο Θεός εμπνέει την ισχυρή αυτή αγάπη και έλξη ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ώστε να αποχωρίζονται ευχαρίστως όλα τα προσφιλή τους πρόσωπα προκειμένου να έλθουν σε κοινωνία Γάμου: «Το μυστήριο αυτό είναι μεγάλης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐντροπή γιά τόν Χριστό καί πῶς αὐτή θεραπεύεται

    Ἀρχιµ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης ” Ὅς ἄν ἐπαισχυνθῇ µε καί τούς ἐµούς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ µοιχαλίδι καί ἁµαρτωλῷ, καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν” (Μαρκ. η’ 38). Kυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Καί ἡ Ἐκκλησία µας προβάλλει τόν Τίµιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Καί συγχρόνως ἀναµεταδίδει τήν φωνή τοῦ Ἐσταυρωµένου Κυρίου. Τί λέει;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γονεῖς προσέχετε!

  Πάνω από την άνεση των γονέων, το μαγαζί, την εφημερίδα, είναι η ανατροφή των παιδιών τους. Αφιερώνουν ώρες μαζί τους; Τα προσέχουν; Τα συμβουλεύουν όταν είναι μικρά, αλλά και όταν γίνουν παιδιά, έφηβοι και όταν φθάσουν να γίνουν νέοι; Για να ακούνε ως έφηβοι, πρέπει ως παιδιά να συνηθίσουν. «Εκείθεν η κακία δυσανάσπαστος γίνεται,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό ποιά ἡλικία νά προσφέρουμε στά παιδιά μας τήν Ἁγία Γραφή πρός ἀνάγνωση;

       Ο Παύλος έλεγε στον Τιμόθεο. «Από βρέφους τα ιερά γράμματα οίδας τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν» (Β’ Τιμ. Γ’ 15). Από πού τα έμαθε; Από τη μάνα του την Ευνίκη και τη γιαγιά του τη Λωΐδα. Και συνεχίζει ο απ. Παύλος: «Όλη η Γραφή έχει εμπνευσθεί από τον Θεό και έχει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄσχετα ἄν ἡ τελική κρίση θά βραδύνει ἤ ὄχι, ὁ θάνατος τοῦ καθενός μας θά ἔλθει ἀφεύκτως ἔπειτα ἀπό τόσα ἤ τόσα χρόνια. Καί ὁ θάνατος θά σημάνει γιά τόν καθένα μας τήν πρώτη κρίση, πού θά προδικάσει καί τήν τελική…

     «Μα αφού η κρίση θα αργήσει πολύ ακόμη», επιμένουν να ρωτούν. Αλλά το είπαμε, είναι πλάνη η σκέψη αυτή. Ο διάβολος προσπαθεί να μας ξεγελάσει και να μας πείσει ότι δεν είναι «εγγύς» ο Κύριος. Διότι, άσχετα αν η τελική κρίση θα βραδύνει ή όχι, ο θάνατος τους καθενός μας θα έλθει αφεύκτως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μέριμνα καί φροντίδα γιά τούς γονεῖς

    Και πάλι παράδειγμα ο Κύριος. Σταυρωμένος ήταν πάνω στο σταυρό. Δοκίμαζε αφόρητους πόνους. Η μητέρα Του, η Θεοτόκος, βρισκόταν παρά τον σταυρό. Ο Χριστός την έβλεπε. Γνώριζε ότι μετά από λίγο θα την εγκατέλειπε μόνη στον κόσμο αυτόν. Τι θα γινόταν; Ποιος θα φρόντιζε για τη συντήρηση και την προστασία Της; Ο Χριστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναίρεση κατηγοριῶν κατά τῆς ἐκκλησίας (μέρος 2ο)

    Δεύτερη κατηγορία: Ανέχεται στους κόλπους Της πολυάριθμους αμαρτωλούς κληρικούς χωρίς να δύναται να εξαγιάσει αυτού. Δεν αμφισβητούμε ότι ατυχώς είχε και έχει κληρικούς οι οποίοι αναξίως έζησαν, και ιερείς και επισκόπους και πατριάρχες. Αλλά τι έπεται με αυτό; Δεν είναι ένοχη η Εκκλησία για τον αμαρτωλό βίο αυτών των αναξίων κληρικών. Ο ήλιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναίρεση κατηγοριῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας (Μέρος 1ο)

    Οι καταχρήσεις στην Εκκλησία Μερικοί μέμφονται την Εκκλησία ότι υπάρχουν καταχρήσεις σ’ Αυτήν και γι’ αυτό δεν μπορούν να εκτιμήσουν και να ακολουθήσουν τις συστάσεις Της. Αλλά αν σκεφθούμε ότι ο καθένας μας έχει αγαθή μητέρα, η οποία μας έχει κάνει πολυάριθμες ευεργεσίες και φυσικά οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη. Εάν η αγαπητή μας μητέρα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά στέφανα καί ὁ ἀνάδοχος (κουμπάρος)

         Μετά τις ευχές (του γάμου) λαμβάνει ο λειτουργός τα στεφάνια από το ιερό Ευαγγέλιο. Και ευλογεί αυτά. Με αυτά στεφανώνει τους νεονύμφους στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Αφού δε αποθέσει αυτά στα κεφάλια τους, εύχεται ο λειτουργός: «Κύριος ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Ο παράνυμφος αλλάζει τα στεφάνια σταυροειδώς. Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πέρασε ἡ ἐποχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ;

     Υπάρχει όμως και άλλη δικαιολογία. Ότι η εποχή μας δεν τα σηκώνει. «Τι θέλετε, σας λένε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά αυτά που ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο, αλλά πέρασε πλέον η εποχή τους! Σήμερα ο κόσμος είναι διαφορετικός. Έγινε πονηρός. Είναι κατεργάρης! Αν θέλεις να πας με το Ευαγγέλιο, προκοπή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Μάγοι ἑνώπιον τοῦ Ὑιοῦ τοῦ Θεοῦ

    Οι Μάγοι ενώπιον του Υιού του Θεού   Αρχιμ. Καλλιστράτου Ν. Λυράκη, Η Παρθενομήτωρ,  εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2003, σελ. 187-193.          Σύμφωνα με την αγιογραφική εξιστόρηση και πατερική επιβεβαίωση, μετά τη μετάβαση της Θεομήτορος και του Ιωσήφ στο Ναό-όπου έφεραν το Παιδίον Ιησούς, βρέφος τεσσαρακονθήμερο- επέστρεψαν στη Βηθλεέμ. Εκεί εγκαταστάθησαν. Και ο Ιωσήφ…

Συνέχιση ανάγνωσης