Ὁ Β. Νικόπουλος (πρώην πρόεδρος Ἀρείου Πάγου) γιὰ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς ἐχθρούς του!

     Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀγαπημένο μου… Σύνταγμα”,  τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Βασίλειος Νικόπουλος, Ἡ θέση τοῦ Συντάγματος στό θέμα τῆς ἱδρύσεως τμήματος μουσουλμανικῶν σπουδῶν στίς Θεολογικὲς Σχολές

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   του Βασιλείου Εὐτ. Νικόπουλου, Προέδρου. Ἀρείου Πάγου ἐ.τ   Τὸ θέμα τῆς ἱδρύσεως τμήματος μουσουλμανικῶν σπουδῶν στὶς Θεολογικὲς Σχολές τῶν ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων ἀπὸ συνταγματικὴ ἄποψη, πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὸν συνδυασμὸ τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 16§2 τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ ὑπερκειμένου…

Συνέχιση ανάγνωσης