Ἐπικινδυνότερος ἔχει κατασῆ η Οὐνία εις Οὐκρανίαν

  Ἐπικινδυνότερος ἔχει κατασῆ η Οὐνία εις Οὐκρανίαν   Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Παρακολουθώντας κανεὶς τὴν ἀντιπαλότητα ἢ μᾶλλον τὴν ἐχθρότητα ἀπὸ Ὀρθοδόξους καὶ μή, ἀπέναντι στὴν μόνη ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Αὐτόνομη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἀντιλαμβάνεται τὸν παρεπόμενο κίνδυνο τῆς οὐνιτικῆς ἐξάπλωσης. Ἡ Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διατί προβάλλεται ἡ ἀνσέλμειος διδασκαλία ‘’περί πληρώσεως τῆς ἐνοχῆς’’

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Στο σύγγραμμά του ο καθηγητής κ. Δ. Τσελλεγίδης, «Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης κατά τον Άνσελμο Καντερβουρίας – Θεολογική προσέγγιση από Ορθόδοξη άποψη», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με την προσφιλή μέθοδο του «sola ratione»* ο Άνσελμος Καντερβουρίας επιχειρεί να αποδείξει ότι, η ενανθρώπηση επιβαλλόταν να γίνει για τρεις θεολογικούς λόγους που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεοφιλ. Καρπασίας διά τήν «θεωρίαν τῶν κλάδων» εἰς τήν Δήλωσιν τοῦ Τορόντο.

  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Σε κείμενο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου, το οποίο τιτλοφορείται ‘’Υπόμνημα σχετικά με τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας’’*, το οποίο είχε κατατεθεί στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στις 11 Φεβρουαρίου 2016, γίνεται σχολιασμός και για την παράγραφο 5 της Δήλωσης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Αὐτοκέφαλον δέν εἶναι διμερές πρόβλημα μεταξύ δύο Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν το θέμα της Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, ως πρόβλημα διμερές. Ως εκ τούτου πιστεύουν ότι δεν υπάρχει χρεία συνοδικής διευθέτησης του, άσχετα και από το γεγονός ότι, η κληθείσα ‘’Ενωτική Σύνοδος’’, είχε ως παρεπόμενο τον κλονισμό της Εκκλησιαστικής ενότητας.   Τόσο το Αυτοκέφαλο όσο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῶν λεγομένων τοῦ Αγίου Ἐφραίμ Κατουνακιώτου διά τόν Οικουμενισμό

Περί των λεγομένων του Αγίου Εφραίμ Κατουνακιώτου δια τον Οικουμενισμόν   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Σε κείμενο του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου, το οποίο τιτλοφορείται ‘’Ο φονταμενταλισμός στη ζωή μας και η υπέρβασή του. Μια γενική θεώρηση’’*, από το βιβλίο του ‘’Εκκλησιολογική παρέμβαση’’, στο υποκεφάλαιο όπου αναφέρεται στον κατά την άποψή του ‘’Χριστιανικό φονταμενταλισμό’’ και ειδικότερα για…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό κριτήριον τῆς ἑνότητος παρεθεωρήθη διά τό Αὐτοκέφαλον εἰς Οὐκρανίαν

  Το κριτήριον της ενότητος παρεθεωρήθη δια το Αυτοκέφαλον εις Ουκρανίαν   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι η εκχώρηση Αυτοκεφαλίας στα δύο σχισματικά μορφώματα της Ουκρανίας, θα κλόνιζε την εκκλησιαστική ενότητα. Ποιος αμφέβαλλε για τούτο; Εκκλησιαστική δομή υπήρχε στην Ουκρανία Πανορθοδόξως αναγνωρισμένη. Προς τι μια τέτοια πράξη; Προς τι η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς καλουμένης «οἰκουμενικῆς προσευχῆς».

  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Πολύς λόγος γίνεται περί της λεγόμενης «οικουμενικής προσευχής». Το «ου δει αιρετικοίς συνεύξασθαι» το αντιπαρήλθαν.   Μάλιστα ο επιθετικός προσδιορισμός «οικουμενική», ο οποίος προσδίδεται στη συμπροσευχή με τους Παπικούς κυρίως, θεωρείται ότι αλλάζει την έννοια της συμπροσευχής με ετεροδόξους. Ο επιθετικός προσδιορισμός «οικουμενική» δημιουργεί ένα ακόμα πρόβλημα. Με τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἀπόηχος τῆς πολεμικῆς τοῦ τρόπου τῆς Θείας Μεταλήψεως.

  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Είναι αλήθεια ότι η πολεμική του δια λαβίδος τρόπου Θείας Μεταλήψεως, έχει επηρεάσει αρκετούς πιστούς. Αν και ο «επιδημιολογικός» τρόμος που προκάλεσε τη δυσπιστία για τη Θεία Κοινωνία, θεωρούν πολλοί ότι έχει «παρέλθει», ωστόσο δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί οι οποίοι διστάζουν να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων. Τα έωλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διατί Ἱερωμένοι καί λαϊκοί θεολόγοι ἀνενόχλητοι ἀμφισβητούν τό Ἅγιον Φῶς;

Διατί Ιερωμένοι και λαϊκοί θεολόγοι ανενόχλητοι αμφισβητούν το Άγιον Φως;   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Κάποιοι Ιερωμένοι και λαϊκοί θεολόγοι αμφισβητούν το Άγιον Φως, επεκτείνοντας τον πόλεμο των αθέων και άλλων αμφισβητούντων το μεγάλο αυτό θαύμα. Όσοι των αθέων Μαρξιστών επαναλαμβάνουν τη διδαχθείσα σ’ αυτούς αντίθεη αμφισβήτηση, επακόλουθο είναι να αντιμάχονται το θαύμα του Αγίου Φωτός….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀντιχριστιανική διδαχή περί ‘’πολλῶν ὁδῶν σωτηρίας’’

  Η αντιχριστιανική διδαχή περί ‘’πολλών οδών σωτηρίας’’   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Η ‘’διδαχή’’ περί υπάρξεως ‘’πολλών οδών σωτηρίας’’, δεν αποτελεί μόνο μορφή συγκρητισμού, αλλά και αντιχριστιανική ‘’διδαχή’’, καθότι αναιρεί τον σωτηριώδη λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε, ‘’εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή’’ (Ιω. 14,6). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά περί τῆς ‘’Καθ’ὅλου Ἐκκλησίας’’, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καί τόν Παπισμόν

  Τα περί της ‘’Καθ’όλου Εκκλησίας’’, η οποία περιλαμβάνει και τον Παπισμόν   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει τα ακόλουθα για τη μοναδικότητα της Μίας Αγίας Εκκλησίας : «Η Εκκλησία δεν είναι μόνο μία, αλλά και μοναδική. Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἄκρατος οἰκουμενισμός εἰς τό λεγόμενον ”ἑορτολόγιον” τοῦ Bose

  Ο άκρατος οικουμενισμός εις το λεγόμενον ‘’εορτολόγιον’’ του Bose   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Αν προστρέξει κανείς στο οικουμενιστικό ‘’εορτολόγιο – μαρτυρολόγιο’’ της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, το καλούμενο ‘’Monastero di Bose’’, το οποίο λειτουργεί κάτω από το Βατικανό, θα παρατηρήσει ότι για παράδειγμα κατά τις 30 Ιουλίου, η οικουμενιστική αυτή κοινότητα εορτάζει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ διαχριστιανικός συγκρητισμός εἰς τήν ”Ἰδιωτικήν ἕνωσιν πιστῶν” τοῦ Bose

  Ο διαχριστιανικός συγκρητισμός εις την ‘’Ιδιωτικήν ένωσιν πιστών’’ του Bose   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Κατά καιρούς στη οικουμενιστική κοινότητα στο Bose της Ιταλίας, διοργανώνονται ‘’Διεθνή Συνέδρια Ορθόδοξης Πνευματικότητας’’. Ομιλητές στα Συνέδρια αυτά δεν θα είναι μόνο οι Ορθόδοξοι προσκεκλημένοι, αλλά και Παπικοί, Αγγλικανοί, βιβλικοί μελετητές, θεολόγοι διάφοροι, πατρολόγοι, μοναχοί της Ανατολής και της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνυπόστατα τά περί ‘’κοινῶν ἀξιῶν’’ μέ τό Ἰσλάμ

  Ανυπόστατα τα περί ‘’κοινών αξιών’’ με το Ισλάμ   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και η πρέπουσα αγάπη προς κάθε άνθρωπο, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αφορμή διαθρησκειακών ατοπημάτων στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται με μωαμεθανούς. Η αγωνιώδης αναζήτηση ‘’κοινών αξιών’’, καταλήγει συνήθως σε συγκρητιστικά ατοπήματα και όχι σε ουσιαστικό διάλογο. Πολλές…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ αἱρετική ‘Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση’’ πολεμεῖ τήν Ἐκκλησίαν

  Η αιρετική ‘’Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση’’ πολεμεί την Εκκλησίαν   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Η Προτεσταντική αίρεση με την ονομασία ‘’Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση’’, πραγματοποιεί προσηλυτιστική εκστρατεία κατά τον Ιούλιο του 2022 από 3 έως 9 Ιουλίου. Η αιρετική αυτή εκστρατεία φέρει την ονομασία ‘’Operation Joshua 2022 – Kάθε σπίτι’’, και πραγματοποιείται στους Νομούς Καρδίτσας, Άμφισσας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἀνακοινώσεως διά τόν πόλεμον εἰς τήν Οὐκρανίαν

  Περί της Αγιορειτικής ανακοινώσεως δια τον πόλεμον εις την Ουκρανίαν   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Είναι αλήθεια πως πολύ δύσκολα βλέπει κανείς θέσεις σαν την πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όντως η ανακοίνωση αυτή, είναι εντελώς ξένη από κάθε μονομέρεια και ομιλεί για την πραγματική ειρήνη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διά τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν του ἀπαξιοῦν τόν Σεβ. Κυθήρων;

Δια τον Χριστόν και την Εκκλησίαν του απαξιούν τον Σεβ. Κυθήρων;   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Μετά την λοιδορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για τη θέση του στο Ουκρανικό Εκκλησιαστικό ζήτημα από θεολόγο άγνωστο στη Μητροπολιτική του περιφέρεια, γεγονός που μεθερμηνεύει πολλά, έχουν γραφεί απαξιωτικά με αφορμή και τη θέση του για Σύνοδο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης διά τό δυσῶδες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

  Ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης δια το δυσώδες του Οικουμενισμού   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ως δήθεν ακρότητα τις ενστάσεις για τον συγκρητιστικό Οικουμενισμό. Με τον συγκρητιστικό Οικουμενισμό αμφισβητείται η Οικουμενικότητα της Εκκλησίας, καθότι δι’ αυτού αμφισβητείται το γεγονός ότι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη δηλαδή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος τῷ Φωτί τοῦ Χριστοῦ ἐπορεύθη

  Ο Άγιος Κωνσταντίνος τω Φωτί του Χριστού επορεύθη   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   «Tην οικουμένην ως προίκα προικοδοτήσας τω Κτίστη σου», με αυτόν τον λόγο, το Δοξαστικό των Στιχηρών, της ακολουθίας του Εσπερινού, από την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο υμνογράφος αποδίδει το «ισαπόστολον κάλλος» και το μέγεθος του έργου του Αγίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

‘Ἀλλοίωσις λόγων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Αλλοίωσις λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Σε κείμενο ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο Αναστάσιος, το οποίο τιτλοφορείτο ‘’Primus sine paribus: Απάντησις εις το περί πρωτείου κείμενον του Πατριαρχείου Μόσχας’’, του νυν Αρχιεπισκόπου Αμερικής, τότε Μητροπολίτου Προύσης, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., καταγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σχετικοποίησις τοῦ δόγματος εἰς τόν Παπισμό πρός χάριν τοῦ ‘’πρωτείου’’

Η σχετικοποίησις του δόγματος εις τον Παπισμό προς χάριν του ‘’πρωτείου’’   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Ο Όσιος Πορφύριος αναφερόμενος στον Πάπα, τονίζει πως «είναι φως φανάρι ότι τον ενδιαφέρει να αναγνωρίσουν οι Ορθόδοξοι κεφαλήν τον Πάπα και τίποτε περισσότερο». Διαβάζοντας κάποιος για πρώτη φορά αυτό που είπε ο Όσιος Πορφύριος για τον Πάπα, αντιλαμβάνεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μᾶς πρόλαβε ἡ ἐπιδοκιμασία τῶν Παπικῶν πρωτειακῶν ἀξιώσεων

  Μας πρόλαβε η επιδοκιμασία των Παπικών πρωτειακών αξιώσεων   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο και που τιτλοφορείτο ‘’Να αποδοκιμάσωμεν τον Πάπαν’’, του Αρχιμανδρίτου Θεόκλητου Κ. Τσίρκα, γινόταν κάλεσμα αποδοκιμασίας στον Πάπα. Μια τέτοια όμως ενέργεια την πρόλαβε η επιδοκιμασία πολλών Παπικών πρωτειακών αξιώσεων, από όσους επέλεξαν τη μονομέρεια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ‘’ξεχασιά’’ πού ἔσωσε τόν φοιτητή ἀπό τόν γκουρού, μέ τήν εὐχή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

~ Κοντά στο έτος 1980 στη Θεσσαλονίκη, ένας φοιτητής παρασύρθηκε από άλλους φοιτητές που μιλούσαν για τους γκουρού του Ινδουισμού και τον έπιασε μεγάλη μανία να επισκεφθεί ένα γκουρού στο Θιβέτ.   Προτού όμως ξεκινήσει για την Ινδία, πήγε στο Άγιο Όρος στο Κελίον της Παναγούδας, όπου ασκήτευε ο Όσιος Παΐσιος. Ανέφερε στον αγιασμένο Γέροντα…

Συνέχιση ανάγνωσης

‘’Κάθε χριστιανός πρέπει νά εἶναι ἀγωνιστής καί ἀσκητής’’ – Γέροντας Γεώργιος Καψάνης

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Για το Ιστολόγιο Κατάνυξις «Πάσαν με αρετήν, επί πλείω δε την προσευχήν αισθήσει πολλή ποιησώμεθα πάντοτε», λέγει στον 28ο Λόγο του ‘’Περί προσευχής’’ ο μεγάλος αυτός καθηγητής της ερήμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Αυτή η αρετή της προσευχής αφορά όλους μας. Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, μιλώντας στην Τράπεζα της Μονής του Οσίου Γρηγορίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς λεγομένης ‘’Μακεδονικῆς Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας’’

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Το πρόβλημα της Ουνίας στο κρατίδιο των Σκοπίων, είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που η δολιότητα των Παπικών ‘’κατάφερε’’ να υπάρχει, ως μόνιμη αιτία  για αποκοπή Ορθοδόξων από τη Μία Αγία Εκκλησία.  Η αυθαίρετη ονομασία της αιρετικής αυτής κοινότητας στο κρατίδιο των Σκοπίων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Οὐνία στήν Οὐκρανία ἐδραιώνεται καί ἐπεκτείνεται παγκόσμια

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Είμαστε αντιμέτωποι ως Η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία με την θρασύτητα των παπικών ουνιτών.  Εκφράσεις όπως αυτή που περιέχεται στο έκτο κείμενο της Συνόδου της Κρήτης: “ἀποκλειομένης πάσης πράξεως προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προκλητικῆς ἐνεργείας ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ”, μετά λύπης μας λέμε ότι δεν ακουμπούν την ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ των ΑΙΡΕΤΙΚΏΝ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Λαύρα τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου προσμετρᾶ στήν ἱστορία της καί τίς Οὐνίτικες ἐπιδρομές

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, γνωστή ως Πετσέρσκαγια Λαύρα, προσμετρά στην ιστορία της πολλές επιδρομές από αλλοθρήσκους και αλλοδόξους. Ανάμεσα σ’ αυτές σημειώνουμε την επιδρομή των Μογγόλων (1240), την επιδρομή από τους Χάνους των Τατάρων (1399) και την πυρπόλησή της από αυτούς (1484). Σε αυτές πρέπει να προσμετρήσομε και τη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποτελεῖ εἶδος συμπροσευχῆς, ἡ λιτάνευση εἰκόνας ἀπό αἱρετικό ‘’ἐπίσκοπο’’

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ  ΑΙΡΕΤΙΚΟ ‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟ’’  Του  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Η συμμετοχή αιρετικού ‘’επισκόπου’’, ‘’λιτανεύοντος’’ εικόνα Αγίου, αποτελεί είδος συμπροσευχής.   Επιτρέπεται σε Εσπερινή Ακολουθία κατά τη Λιτανεία, να συμμετέχει και αιρετικός ‘’επίσκοπος’’ κρατώντας  Εικόνα;  Δεν αποτελεί τούτο συνεορτασμό και συμπροσευχή; Η Λιτανεία δεν είναι μέρος της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας.  Η συμμετοχή αιρετικού ‘’επισκόπου’’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῶν κακοδόξων ‘’Nέων Mοναστικῶν Kοινοτήτων’’ (New Μonasticism)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ  ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ‘’ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ’’ (NEW MONASTICISM)  Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Οι καλούμενες ‘’Νέες Μοναστικές Κοινότητες’’ δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες (με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη Βόρεια Καρολίνα και Βιρτζίνια), τη Μεγάλη Βρεττανία (με ιδιαίτερη δραστηριότητα στο Δυτικό Λονδίνο) και την Ιρλανδία.  Ο νέος αυτός  ‘’μοναστικός’’ δρόμος όπως αυτοαποκαλείται, αποτελεί  μια ατραπό απωλείας της ανθρωπάρεσκης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ “ΟΜΟ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ” τήν παιδοθεσία ἐξυπηρετεῖ

     Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη κυρίως έχουν γίνει αρκετές εκδόσεις παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, με θεματολογία ανάλογη των διηγήσεων για δύο μαμμάδες ή δύο μπαμπάδες. Η σκοπιμότητα είναι προφανής. Προετοιμάζει τα παιδιά για την αποδοχή της παιδοθεσίας, που ολοένα εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Να αναφέρομε ότι στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος…

Συνέχιση ανάγνωσης