Μέ τόν Ἀντιρατσιστικό Νόμο τό σῶμα τῶν πιστῶν ἔγινε σῶμα διωκομένων!

   Μέ τόν Ἀντιρατσιστικό Νόμο ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΩΜΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ! Ψηφίστηκε, λοιπόν, τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο και ἀποτελεῖ νόμο τοῦ κράτους. Στό ἑξῆς ὅποιος ἐκφράσει τήν γνώμη του καί εἶναι .προσβλητική. ἤ παρωθεῖ σέ βίαιες πράξεις κατά μειονοτήτων πάσης φύσεως ἤ προτρέπει σέ διακρίσεις καί βιαιότητες κατά προσώπων ἤ ὁμάδων πού προστατεύονται ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης