Ὁ ἀνεξερεύνητος βυθός τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Ο ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ  + αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλης      Σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν αρκετά πράγματα που διαθέτουν βάθος, όπως η θάλασσα, όπως ο ουρανός, όπως η ψυχή του ανθρώπου «βαθεία η καρδία παρά πάντα» (Ιερμ. 17,9). Βαθύτερη όμως άπ’ όλα είναι η Αγία Γραφή. Οι σοφοί του Θεού που επιδόθηκαν στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Ἀποϊεροποίησις τῆς Βίβλου. Ἐνδοπροτεσταντικαί ἀντιδράσεις εἰς ἀκαδημαϊκάς θεολογικάς θέσεις

     Αποϊεροποίησις της Βίβλου Ενδοπροτεσταντικαί αντιδράσεις εις ακαδημαϊκάς θεολογικάς θέσεις   Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.     Ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε μεταξύ των διαφόρων Προτεσταντικών Ομολογιών είναι οι αντιδράσεις που αναπτύσσονται από διάφορα μέλη των παραδοσιακών Προτεσταντικών κλάδων και σχηματοποιήσεων σε θεολογικές θεωρίες που εμφανίζονται στον ευρύτερο…

Συνέχιση ανάγνωσης