Ἅγιος Πορφύριος: Εἶναι στό φῶς τό ἀνέσπερον

  « Λένε πολλοί ότι δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Την αιώνια ζωή τη βλέπουμε και τη ζούμε κάθε μέρα. Το ότι υπάρχει άλλη ζωή είμαι πιο σίγουρος να το βεβαιώσω από το ο,τι ο ήλιος θ’ ανατείλει αύριο το πρωί. Έτσι είναι. Αφού τη βλέπουμε, τη ζούμε και μας το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος: Μέ φίλησε στό μέτωπο καί χωρίσαμε κλαίγοντας

Με εκείνο, όμως, το κρυολόγημα εγώ έπαθα υγρά πλευρίτιδα και πονούσα πολύ. Δεν είχα διάθεση, δεν ήθελα να φάω. Ειδοποίησαν οι Γέροντες κι ήλθε ένας ψηλός, αγιότατος ασκητής, ο πατήρ Αντώνιος. Ήταν οσιοπατερείτης. Η εκκλησία τού κελλιού του ήταν ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ὁσίων Πατέρων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τᾠ Ἄθῳ ἀσκησάντων, τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀρνητική συμπεριφορά τῶν γονέων καταστρέφει τά παιδιά!

Τά φερσίματα τῶν παιδιῶν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν κατάσταση τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά πληγώνονται ἀπ’ τήν κακή μεταξύ των γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις καί διάθεση νά προχωρήσουν στήν πρόοδο. Κακοχτίζονται καί τό οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς τούς κινδυνεύει ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά γκρεμισθεῖ. Νά σᾶς πῶ καί δύο παραδείγματα. Εἶχαν ἔλθει δύο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προετοιμασία γιά τόν θάνατο, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

152. Ἡ προετοιμασία γιά τόν θάνατο, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 29-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες»[1]. Μακάριοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι κοιμῶνται ἐν Κυρίῳ, αὐτοί οἱ ὁποῖοι ζοῦν γιά τόν Χριστό καί πεθαίνουν ἐν τῷ Χριστῶ, δηλαδή ἑνωμένοι μαζί Του.   «Δέν πρέπει νά μᾶς τρομάζει ὁ θάνατος», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρός γονεῖς πού κοιμήθηκε τό παιδί τους, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

151. Πρός γονεῖς πού κοιμήθηκε τό παιδί τους, 28-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκομεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν»[1]. Εἴτε ζοῦμε εἴτε πεθαίνουμε, ἀνήκουμε στόν Κύριο. «Πολλοί λένε», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ὅτι δέν ὑπάρχει αἰώνια ζωή. Ὅμως αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια. Τήν αἰώνιο ζωή τή βλέπουμε καί τή ζοῦμε κάθε μέρα. Τό ὅτι ὑπάρχει ἄλλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

150.Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, 27-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ»[1] προλέγει ὁ Κύριος εἰς τούς Ἁγίους Του μαθητάς καί Ἀποστόλους ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσους θά πιστέψουν σέ Αὐτόν, ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν διωγμούς καί πολλοί ἀπό αὐτούς θά θανατωθοῦν μέ βίαιο θάνατο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

149. Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 17-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ὕπαγε εἰς τόν οἶκο σου καί ἴσθι ὑγιής ἀπό τῆς μάστιγός σου»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ὅποιος ἑνώνεται μέ τόν Χριστό νικᾶ τόν θάνατο, νικᾶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

148. Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου,15-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Καί ἀποκατεστάθη ἡ χείρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη»[1]. Ὁ Κύριος ἦρθε εἰς τήν γῆ γιά νά λύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τάς νόσους τάς ψυχικάς, ἀλλά καί τάς σωματικάς∙ νά μᾶς ἀποκαταστήσει εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Bίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

147. Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἁγ. Πορφυρίου, 9-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πληροῦσθε ἐν πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς»[1], λέει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος σέ μᾶς τούς Χριστιανούς. Νά γεμίζετε μέ Ἅγιο Πνεῦμα, ψάλλοντες, αἰνοῦντες τόν Θεόν. Καί πράγματι μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχουμε κοντά στά ἄλλα ἁγιαστικά μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

146. Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, Ἁγ. Πορφυρίου, 8-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «εἶδε ὁ Μωυσῆς τό ἄρρητον φῶς. Ὅταν φτάσει κάποιος σέ μέτρα, ζεῖ μέσα του τό ἄκτιστο φῶς τῆς Μεταμορφώσεως»[1], λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ὅταν κανείς βλέπει τό φῶς τό ἄκτιστο τοῦ Θεοῦ, αὐτό σημαίνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος καί ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

145. Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος καί ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 08-07-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Μελετᾶτε τάς Γραφάς»[1]. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος τόνιζε πάντοτε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες συνεχῶς τήν μελετοῦσαν καί ἐμπνέονταν καί γέμιζαν μέ Πνεῦμα Ἅγιο ἀπό αὐτή τήν μελέτη. Κι ἔτσι ἀποτύπωσαν καί στά ἔργα τους αὐτή τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός βλέπει τήν καρδιά μας, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

144. Ὁ Θεός βλέπει τήν καρδιά μας, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 7-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος…. καί ἐννοοῦσε ὅτι ὁ Θεός βλέπει στό βάθος τῆς ψυχῆς μας, στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, ἑρμηνεύοντας τήν παραβολή τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ὁ ἄρχοντας πληρώνει καί τούς ἐργάτες τῆς ἑνδεκάτης ὥρας μέ τόν ἴδιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἰσοδομική, Βίος καί Λόγοι Ἀγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

143. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἰσοδομική, Βίος καί Λόγοι-Ἀγ. Πορφυρίου   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μιλοῦσε γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί μιλοῦσε πάρα πολύ καί γιά τήν ἀγάπη πού πρέπει νά καλλιεργοῦμε μελετώντας τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί γι’ αὐτόν λόγο χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά γνωρίσουμε καλά καί τήν ἑλληνική γλώσσα. Τόνιζε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: 9 καίρια σημεῖα περί τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν

  Ένας Άγιος των καιρών μας, μέσα από το μοναδικό του – εν Πνεύματι Αγίω – διορατικό χάρισμα, διεισδύει στον ψυχισμό ενός παιδιού και μας δίνει κάποια καίρια σημεία περί της αγωγής τους:   1. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει απ’ την ώρα της συλλήψεώς τους.   Το έμβρυο ακούει κι αισθάνεται μέσα στην κοιλιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐμβάθυνση στά λειτουργικά κείμενα, Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

142. Ἡ ἐμβάθυνση στά λειτουργικά κείμενα, Ἁγ. Πορφυρίου, 28-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ὁ νέος οἶνος εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό πλήρωμα τοῦ νόμου, εἶναι τό ἱερό Εὐαγγέλιο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε ἀπό τόν Κύριό μας καί προσφέρεται καί σήμερα καί πάντοτε διαμέσου τῆς Ἐκκλησίας, διαμέσου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Δ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

140. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Δ΄, Βίος καί λόγοι , 26-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Τῶν ἄθλων τά ἔπαθλα παρά Θεόυ δεξάμενος καί ζωῆς αἰωνίου σαφῶς λαβόμενος καί τῆς καλλονῆς, Ἱλαρίων, τῆς ὑπερ νοῦν, Πάτερ εὐμοιρήσας, ὑπέρ τῶν ὑμνώντων σέ τόν Δεσπότη καθικέτευε». Αὐτά λέει στήν ἐνάτη ὠδή, τοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Ε΄,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

141. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Ε΄, Ἁγ. Πορφυρίου, 27-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ παντός, ὁ πάνσοφος Κτίστης τῶν ἁπάντων. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μᾶς δίδασκε νά μελετοῦμε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, νά μελετοῦμε τίς Ἅγιες Γραφές καί τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

139. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Γ΄, Βίος καί λόγοι, 22-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη «Ὀρθρίσας προσευχαῖς, συνέλαβες θεῖον φόβον ἐν τῇ γαστρί σου καί τέτοκας Πνεύματι τῇ ποίμνη σου, δογμάτων ὅρους, δι’ ὧν τάς αἱρέσεις ἀποφράτουσα εἰς γῆν ὀρθοδοξίας ἐμπλατύνεται». Ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἰς τόν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Β΄, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

138. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Β΄, 15-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Νενεκρωμένον μου τόν νοῦν, τῇ τῆς ζωῆς ἐνεργείᾳ, της ἐκ σοῦ φανερωθείσης τώ κόσμῳ, ἐξανάστησον Ἁγνή, καί πρός ζωήν ὁδήγησον, ἡ τοῦ θανάτου πύλας, λύσασα μόνη τῷ κόσμῳ σου». Αὐτά λέει τό Θεοτοκίον τοῦ Κανόνος τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος πάντα δίδασκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Α΄ , Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

137. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Α΄ , 14-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπί παντί ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ»[1]. Δέν μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος παρά μόνο μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τά θεῖα λογια, μέ τήν Ἁγία Γραφή καί μέ τούς Ἁγίους Πατέρες,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

136. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 13-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, Αὐτός ἤτανε τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἀναζητοῦσαν συνεχῶς οἱ Ἅγιοι. Καί μέσα στήν Παλαιά Διαθήκη, στήν Σοφία Σολομῶντος, βλέπουμε αὐτή τήν ἀναζήτηση. Μάλιστα βλέπουμε στήν Σοφία Σολομῶντος τήν ἐκζήτηση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

135. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 12-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καί ἀναγγελεῖ ὑμῖν»[1]. Ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι παρουσιάζεται στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τίς Παροιμίες, μᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

134. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 5-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐγώ φῶς εἰς τόν κόσμον ἐλήλυθα»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ Σοφία, ἡ αὐτοσοφία, ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε καί ποιεῖ. Ἐν σοφίᾳ ἐδημιούργησε τό σύμπαν, ἐν σοφίᾳ ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, ἐν σοφίᾳ ἀνέπλασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πνευματική μελέτη μᾶς ἁγιάζει ἄκοπα, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

133. Ἡ πνευματική μελέτη μᾶς ἁγιάζει ἄκοπα, 4-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Καί εἰσελεύσεται καί ἐξελεύσεται, καί νομήν εὑρήσει»[1]. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εὑρίσκει πλούσια νομή. Βρίσκει τήν ἄφθονη ἐκείνη πνευματική τροφή, ἡ ὁποία χρειάζεται γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

132. Τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς πνευματικῆς μελέτης, Ἁγ. Πορφυρίου,1-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Μελετᾶτε τάς γραφάς»[1], μᾶς λέγει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί θά πρέπει συνεχῶς νά ἔχουμε μπροστά μας τήν Ἁγία Γραφή, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τούς Ἁγίους Πατέρες. «Εἶναι ἀδύνατον», λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, «αὐτός πού μελετάει μέ προσοχή πνευματικά βιβλία, νά μήν ἀποκομίσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

.Πνευματική μελέτη στό Ἅγιο Ὄρος, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

131.Πνευματική μελέτη στό Ἅγιο Ὄρος, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου_31-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα   «Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει»[1]. Ὁ Κύριος μᾶς μιλεῖ μέσα ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, καί ὅσοι εἶναι πράγματι «πρόβατα» τοῦ Κυρίου, αὐτοί καί μελετοῦν, μελετοῦν τόν λόγο Του ἡμέρας καί νυκτός.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖες ἐμπειρίες Δ΄ , Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

130. Θεῖες ἐμπειρίες Δ΄ , Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 30-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται καί εἰσελεύσεται καί ἐξελεύσεται, καί νομήν εὑρήσει»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ θύρα τῆς σωτηρίας, εἶναι ἡ εἴσοδος ἀλλά εἶναι καί ἡ ὁδός, δηλαδή εἶναι καί ὁ τρόπος μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖες ἐμπειρίες Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

129. Θεῖες ἐμπειρίες Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 29-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὄχι ἁπλός ὁ προφήτης, ὅπως ἔλεγε ὁ ὄχλος, ἀλλά εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Δημιουργός, ὁ Θεός τοῦ παντός, ὁ Τροφοδότης τοῦ Σύμπαντος, ὁ Προνοητής, Αὐτός ὁ ὁποῖος στηρίζει, Αὐτός ὁ ὁποῖος δημιούργησε, συντηρεῖ καί κατευθύνει τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖες ἐμπειρίες Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

128. Θεῖες ἐμπειρίες Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 28-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πρίν Ἀβραάμ γενέσθαι Ἐγώ εἰμί»[1], λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στούς ἀπειθεῖς καί φθονερούς Φαρισαίους καί Γραμματεῖς, εἰς τούς ἀπίστους θρησκευτικούς ἡγέτες τοῦ Ἰσραήλ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλον ἄπιστο εἰς τούς αἰῶνας. Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτεται, φανερώνεται καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖες ἐμπειρίες Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

127. Θεῖες ἐμπειρίες Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 27-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐάν τις τόν λόγον τόν ἐμόν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μή θεωρήσῃ εἰς τόν αἰῶνα»[1]. Ὅποιος τηρεῖ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ζεῖ τήν ζωή τοῦ Θεοῦ καί δέν πεθαίνει ποτέ. Καί προανάκρουσμα αὐτῆς τῆς αἰωνίου ζωῆς καί ἀθανασίας καί μακαριότητας εἶναι οἱ θεῖες…

Συνέχιση ανάγνωσης