Φοβερά βλάσφημα πράγματα! Βλάσφημη θεολογία, βλάσφημη πρακτική…Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  Γιά τήν αἵρεση τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ.    Ἡ βλάσφημη αἵρεση περί μολυσμοῦ στόν Ναό – ἕνας Νεοβαρλααμισμός.    Ἀποσπάσματα ὁμιλίας Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη γιά τήν βλάσφημη Θεολογία περί μολυσμοῦ στόν Ναό.    Ἀναλυτικά: «Ἀπό τήν ἀρχή πού ξεκίνησε αὐτό τό θέμα μέ τόν κορωνοϊό, ἤ τόν κοροδοϊό νά τό ποῦμε πιό σωστά, γιατί ἀπ’ ὅ,τι…

Συνέχιση ανάγνωσης