Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονιζόμενου τῶν Γαδαρηνῶν_Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ_mp3

Π. Σάββας 2012-10-21_Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονιζόμενου τῶν Γαδαρηνῶν_Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-10-13 (Σύναξη στό ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης