ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ. Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ “Πολύ συχνά, μετά ἀπό τούς θανάτους τῶν ἀδελφῶν, ἡ Γερόντισσα ἐλάμβανε ἐσωτερική πληροφορία γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, εἴτε μέσα ἀπό τήν προσευχή, εἴτε μέ ὀράματα καί αὐτό ἦταν πού τήν παρηγοροῦσε τόσο πολύ.”

      Μετά τον θάνατο αδελφής της Μονής, γράφει σε γνωστή της: Ή μακαριστή αδελφή I. μάς άφησε χρόνια, αλλά και εις καλές ενθυμήσεις και την βεβαιότητα, ότι βρίσκεται κοντά στον μεγάλο Θεό, πού υπηρέτησε μέχρι τελευταίας της αναπνοής, με την υπομονή εις την αρρώστια της, πού υπέφερε πολύ. Σού το γράφω, ή αδελφή…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ. Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ” Παίρνομε μαθήματα ἀπό τήν πίστιν καί τήν ἀγάπην της πρός τόν Θεόν, πού βιάζεται νά Τόν συναντήση. Οἱ πόνοι εἶναι πολλοί καί παίρνει διαρκῶς μορφίνες, διά νά ἀντέχει. “

         Στην περίπτωση άλλης αδελφής τη Μονής, πού και πάλι τόσο αδόκητα προσβλήθηκε από την ανίατη νόσο, σημειώνει με έκδηλο πόνο:  Ή αδελφή μας Μ., είναι πολλή άρρωστη και την έχουν στο νοσοκομείο με μια αρρώστια πολύ δύσκολη λέγεται σαρκοείδωσις. Είναι ασθένεια των πνευμόνων- Έχει πολλούς πόνους και δεν είναι σίγουρο πώς θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ. Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ”Μεγάλη ἡ λύπη μας, διότι βλέπεις ἕναν δικό σου πλάσμα καταδικασμένο ἀπό μέρα σέ μέρα σέ θάνατο. Ἔτσι ἀποφάσισε ὁ Θεός. Τήν θέλει κοντά Του καί ὀφείλουμε νά ὑποταχτοῦμε”

        Γράφει σε κάποιο πνευματικό της παιδί:    Ας μάς άπασχολή πάντοτε ή αίωνιότης και εις αυτήν πάντοτε να εχωμεν τον νουν μας ή παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη και μάταιη. Όμως από την εδώ ζωή μας κρίνεται και ή εις ουρανούς άνάβασίς μας κοντά στον ήγαπημένον Ιησού. Τά διαβατήρια έδώ στην γην υπογράφονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Η ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ. Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ “Γιά τό τραγικό θέμα τοῦ θανάτου ἡ Γερόντισσα μάς ἔλεγε, ὅτι εἶναιἀ δύνατον ἀνθρώπινη ὕπαρξη νά παρηγορήση ἀνθρώπους πού ἔχασαν τά παιδιά τους. Μόνο ὁ Θεός καί οἱ ἅγιοι μποροῦν νά ἀπαλύνουν λίγο τόν πόνο τους. “

         Εύχομαι το γράμμα μου να σε συναντήσει εν υγεία και πνευματική χαρά. Είμαστε και εμείς καλά, βέβαια όσο επιτρέπει ο Θεός. Επήρα το γράμμα σου και τα χρήματα και ευχαριστώ πολύ. Τά ονόματα σας είναι πάντοτε γραμμένα και μην ανησυχείς.    Το γράμμα σον, πολύ σύντομο, με εξέπληξε. Δεν μου έγραψες τίποτε…

Συνέχιση ανάγνωσης

”Ἡ κόλαση δέν εἶναι λόγια, εἶναι αἰωνιότης”.Μακαριστή γερόντισσα Χαριθέα Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἠρακλείδου Λευκωσία Κύπρος.

         Η ΚΟΛΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ.   Ό λόγος της παρηγορητικός για την μεγάλη Αγάπη τού Θεού και την συμπάθεια Του στο αμαρτωλό πλάσμα που μετανοεί, αλλά και αυστηρός συνάμα, για την μεγάλη ευθύνη πού έχει ό κάθε άνθρωπος, πού υποκύπτει, χωρίς να αντιστέκεται στα έργα τού διαβόλου. Γράφει με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μακαριστή γερόντισσα Χαριθέα. Δαιμονικοί πειρασμοί. Σοῦ λέω δέν μέ ἀκούει, αὐτή έχει πνεῦμα ἅγιο.

       Δαιμονικοί πειρασμοί ΣΟΥ ΛΕΩ ΔΕΝ ΜΕ ΑΚΟΥΕΙ, ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ. Η Γερόντισσα, γενναίος πολεμιστής της πνευματικής ζωής, με την πάροδο των χρόνων, απέκτησε ανεκτίμητη πείρα και εμπειρία των δαιμονικών πειρασμών. Γνώριζε πολύ καλά, όπως ένας έμπειρος μελετητής, το αντικείμενο του, τα τεχνάσματα και τις πανουργίες των δαιμόνων, πού προσπαθούν με δόλιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστήριο τοῦ θανάτου. Γερόντισσα Χαριθέα.”Εὐτυχής πού θά ἀξιωθεί ἐκείνης τῆς αἰωνίας χαρᾶς μαζί μέ τόν Χριστό.”

     ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΩΘΗ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. Τα γράμματά της γινόταν βάλσαμο στις πληγωμένες ψυχές των ανθρώπων. Ως πραγματική μητέρα ως  αδελφή και ως φίλη, καταπράυνε, με τον λόγο της και την έμπρακτη Αγάπη και συμπαράστασή της, τις ψυχές μητέρων πού έχασαν τά παιδιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

” Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω ‘.Πνευματικά λόγια τῆς μακαριστῆς γερόντισσας Χαριθέας ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ἠρακλείδου Λευκωσίας

        ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ Σε όλες τις ακολουθίες, συμμετείχε με πολλή κατάνυξη και προσοχή. Στον ναό, μάς συμβούλευε ότι πρέπει να κινούμαστε με άκρα ησυχία και προσοχή και να προσέχουμε ακόμη και την κάθε μας κίνηση. Έκανε παρατηρήσεις σε άσκοπες μετακινήσεις μας και μάς ομολογούσε ότι η ίδια πολλές φορές, ακόμη…

Συνέχιση ανάγνωσης

”Ἡ προσευχή θέλει βία, θέλει ἀγώνα”.

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΧΑΡΙΘΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ” Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΕΛΕΙ ΒΙΑ, ΘΕΛΕΙ ΑΓΩΝΑ”       Όταν ρωτούσαμε την Γερόντισσα, με ποιο τρόπο μπορεί ό άνθρωπος να αποφύγει τον πειρασμό της ακηδίας στο θέμα της προσευχής, μας έλεγε: «Ή τέχνη είναι να πιέσης τον εαυτόν σου, να τον βιάσης να κάνη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικά λόγια τῆς μακαριστῆς γερόντισσας Χαριθέας, Ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἠρακλείδου Λευκωσίας. ”Περιμένω νά μέ καταλάβετε διά τῆς ἀγάπης”.

   ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  Διά να συγκροτήται και να προχωρεί ένας πνευματικός οργανισμός, ό υπεύθυνος οφείλει να κλαίει μετά κλαιόντων και να χαίρει μετά χαιρόντων. Να κατέβη εις το επίπεδο τού οποιανδήποτε αδελφού και να έχει την δύναμιν να τον σηκώσει από την πτώση του διαθέτοντας πολλή αγάπη, πολλή υπομονή και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικά λόγια τῆς μακαριστῆς γερόντισσας Χαριθέας ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἠρακλείου Λευκωσίας.”Μέσα στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης εἶναι ἀδύνατον νά ἀναπτυχθεῖ τό πνεῦμα τῆς κατάκρισης”

  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗΣ.  Ή Γερόντισσα συνήθιζε να μάς θυμίζει κάτι από την Αγία Γραφή, κάθε φορά πού δινόταν μια αφορμή, είτε από τις πτώσεις μας, είτε επειδή ήθελε να μάς επιστήσει την προσοχή.  Ο σκοπός της, βέβαια, ήταν πάντοτε ό ίδιος: ό εν  Χριστώ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικά λόγια τῆς μακαριστῆς γερόντισσας Χαριθέας ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἠρακλείδου Λευκωσίας ”Ζωνόμαστε τό λεντιο τῆς ἀγάπης”

   ΖΩΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΛΕΝΤΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Συχνά μάς τόνιζε ότι μόνο διά της αγάπης καρποφορούν όλες οι ασκήσεις διότι ό Θεός Αγάπη εστί’ και ό Θεός ευαρεστείται περισσότερο από αυτές τις πνευματικές ασκήσεις της ανοχής και της αγάπης για τούς συνανθρώπους μας. παρά από τις πολλές γονυκλισίες, τις πολλές νηστείες και αγρυπνίες. Βέβαια και αυτά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Γερόντισσα Χαριθέα – Μιά καρδιά ἀνοικτή γιά κάθε «Χριστό» (1915 – 13/04/2000)

 Η μακαριστή Γερόντισσα Χαριθέα (1915 – 13/04/2000), ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου  Η μακαριστή Γερόντισσα Χαριθέα, κατά κόσμο Ελένη Χατζηχάρου, γεννήθηκε το 1915 στο χωριό Αθηένου και ήταν το δεύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς της. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια βοηθούσε στις διάφορες γεωργικές εργασίες την οικογένειά της η οποία διακρινόταν…

Συνέχιση ανάγνωσης