Ἄδειασα τόν ἑαυτό μου γιά τόν Χριστό!

  Γέροντας Αββακούμ ο ανυπόδητος  “Αυτός ( ο γέροντας Αββακούμ) γνωρίζει πράγματα, τά όποία γνωρίζουν συνήθως μόνο Καθηγηταί Πανεπιστημίου. Αυτός μπορεί να κάνη κάθε σοφό νά ντρέπεται. Είναι πτωχός άλλά κατέχει περισσότερα άπ’ ότι όλοι οι σoφoί. Aύτός είναι πραγματικά φωτισμένος”. N.Λoύβαρις, Aκαδημαϊκός. =================================================== ….Τό όνομα που τού δίδουν κατά την κουρά του είναι Άββακούμ,…

Συνέχιση ανάγνωσης