Γνωριμία μέ τό ἀληθινό Ἰσλάμ

Εβραϊκός Γνωστικισμός και Κοράνι  Η θρησκεία του Ισλάμ θεωρείται ως μία από τις τρεις βασικές μονοθεϊστικές θρησκευτικές ομάδες του κόσμου, πλάι στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Επίσης, κατατάσσεται στις λεγόμενες αβρααμικές θρησκείες (Abrahamic Religions), που υποτίθεται ότι σχετίζονται με την Αγία Γραφή. Δυστυχώς, ελάχιστοι έχουν την γνώση (ή το θάρρος) να ομολογήσουν την αλήθεια, ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιά ἡ σχέση τῆς πολιτικῆς ἰδεολογίας τῆς ἀριστοκρατίας, τῆς κακοδοξίας τῶν Καθαρῶν καί τοῦ Νίκου Καζαντζάκη

(Απόσπασμα εκ της μελέτης περί Γνωστικισμού της Ιεράς Μονής μας) Ποια η σχέση της πολιτικής ιδεολογίας της αριστοκρατίας, της κακοδοξίας των Καθαρών και του Νίκου Καζαντζάκη[1];  πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να οδηγηθείτε στην μελέτη https://www.impantokratoros.gr/katharoi-c.el.aspx Θεμελιώδης κανόνας του εθιμικού δικαίου είναι ο εξής: ορθόν είναι το αεί γινόμενον. Με βάση αυτή την αρχή ό,τι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό τόν Μανιχαϊσμό στό Filioque ΜΕΡΟΣ Α’

Γνωστικισμός Μέρος Δ’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΙΧΑΪΣΜΟ ΣΤΟ FILIOQUE ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΟΣ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ. 4.7.1 Οι πηγές Ο Πρισκιλλιανός  αναφέρεται από πλήθος συγχρόνων του  εκκλησιαστικών συγγραφέων. Δηλώνεται από το σύνολο αυτών ως γνωστικός και  ειδικότερα μανιχαίος. Συνεπώς η στάση τους είναι πολεμική  με σκοπό την ενημέρωση του  εκκλησιάσματος και την αναίρεση των πλανεμένων θέσεων του….

Συνέχιση ανάγνωσης