Ἀνθρωποπαθεῖς ἐκφράσεις στό κείμενο τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου.

   Αγίος Γρηγορίος Νύσσης – Φωτο:paterikiorthodoxia.com (Αγίου Γρηγορίου Νύσσης)  «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση». Δημιουργηθήκαμε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Πώς, λοιπόν, θα εννοήσου­με το «κατ’ εικόνα Θεού»; Ας καθαρίσουμε καλά την ά­ξεστη καρδιά, την αβασάνιστη γνώμη, τις ανόητες αντι­λήψεις περί Θεού. Αν έχουμε δημιουργηθεί κατ’ εικόνα…

Συνέχιση ανάγνωσης